Obiectul Raportului Juridic

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3118
Mărime: 19.07KB (arhivat)
Publicat de: Luana Dumitru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius-Sebastian STRIBLEA

Cuprins

  1. 1. Despre conceptul de raport juridic 3
  2. 2. Elemente principale ale raportului juridic 5
  3. 3. Obiectul raportului juridic 6
  4. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

1. Despre conceptul de raport juridic

Literatura de specialitate oferă raportului juridic, a cărui problematică este amplu dezbătută, sub toate aspectele, pe care acesta le comportă, atât din punct de vedere al teoriei generale a dreptului, cât şi al ştiinţelor juridice de ramură, numeroase definiţii. Astfel potrivit celei mai lapidare definiţii, raportul juridic reprezintă relaţia socială reglementată de drept .

Relaţiile sociale capătă semnificaţie juridică, devenind vinculus iuris , numai în măsura în care beneficiază de aportul normativităţii juridice . Numai incidenţa dreptului, al cărui rol este acela de organizator al vieţii sociale, de disciplinator al conduitei oamenilor, în interacţiunea lor cotidiană , permite tranformarea relaţiei sociale în raport juridic. Dispoziţia normei juridice prescrie conduita pe care trebuie să o aibă oamenii între care se stabileşte raportul juridic .

Relaţiile politice, religioase sau de prietenie constituie rezultatul impactului normelor politice sau etice asupra conduitei umane, spre deosebire de raporturile juridice, care iau naştere sub acţiunea dreptului .

În literatura de specialitate s-a conturat opinia, potrivit căreia, dacă norma de drept n-ar reglementa un raport juridic, aceasta ar fi literă moartă. Aşadar, raportul juridic este norma în acţiune, unica formă de realizare a dreptului fiind aceea de a da naştere unor raporturi juridice.

Este, însă, exprimată şi opinia, devenită predominantă, potrivit căreia există norme juridice, al căror scop este întrutotul îndeplinit, fără a se naşte raporturi juridice . În susţinerea acestei opinii este invocat exemplul normelor prohibitive şi al normelor constituţionale.

În literatura de specialitate , raportul juridic este definit, de asemenea, ca reprezentând o relaţie socială „în forma reglementată de dreptul pozitiv”. Potrivit acestei opinii, raportul juridic „nu este echivalentul unei relaţii sociale, îmbrăcată în veşmânt juridic”. Dreptul pozitiv urmăreşte numai să ofere relaţiei sociale un model. În susţinerea afirmaţiilor formulate, este oferit exemplul împrumutului folosinţei bunurilor, care a existat şi înainte de reglementarea contractului de comodat de către Codul nostru civil şi care va exista, probabil şi după abrogarea dispoziţiilor civile, incidente în această materie, posibil, într-o altă formă, decât cea consacratăde lege lata. Însă, normele de drept civil existente în materie obligă părţile, în absenţa unei convenţii particulare, la conduita prescrisă. Atât comodantul, cât şi comodatarul vor trebui să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi aume şi execute obligaţiile stipulate de normele supletive ale Codului nostru civil.

În literatura de specialitate se defineşte conceptul de raport juridic şi de o manieră cvasicompletă. Astfel, făcându-se referire la scopul urmărit de părţi, raportul juridic este definit ca reprezentând relaţia socială prin care se urmăreşte satisfacerea unor interese materiale sau de altă natură, reglementată de norma juridică în care părţile apar ca titulare de drepturi şi, corelativ, de obligaţii reciproce, realizate, la nevoie, cu sprijinul forţei politice.

Alţi autori definesc raportul juridic, făcând referire şi la premisele acestuia, la acele fapte juridice care permit naşterea, modificarea sau stingerea sa. Astfel, raportul juridic este definit ca reprezentând acea categorie de raporturi sociale reglementate prin norme juridice, raporturi a căror formare, modificare ori încetare are loc, de regulă, prin prezenţa unui fapt juridic (acţiunea omenească sau eveniment) şi în care părţile se manifestă ca titulare de drepturi şi obligaţii, care se realizează, dacă este necesar, prin forţa coercitivă a statului.

În concepţia altor autori , raportul juridic este un raport reglementat de norma juridică „între persoane, prin actul juridic, referitor la un anume obiect”, „are caracter categoric normativ”, „reprezintă un comandament”, „implică ideea de obligaţie”, „consacră valori”.

Preview document

Obiectul Raportului Juridic - Pagina 1
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 2
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 3
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 4
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 5
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 6
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 7
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 8
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 9
Obiectul Raportului Juridic - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Obiectul Raportului Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria generală a dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care...

Structura normei juridice

1. Introducere Categoria de normă juridică reprezintă elementul primar al sistemului de drept prin care voinţa generală ajunge la subiectul de...

Teoria generală a dreptului

21. Tehnica juridica. Notiunea tehnicii juridice. In general prin tehnica intelegem ansamblul metodelor, al procedeelor si regulilor care,...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Norma juridică

Norma juridică Este o regulă de conduită, generală, obligatorie şi impersonală, instituită sau recunoscută de stat, a cărei respectare poate fi...

Legea ca izvor de drept

1. IZVORUL DE DREPT Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este...

Structura normelor juridice procesual penale, raportul juridic procesual penal, obiectul și trăsăturile acesteia

1.Norma juridica procesual penala 1.1.Notiunea normei juridice procesual penale Norma juridica reprezinta acea norma de drept care prescrie o...

Protecția Părții Defavorizate într-un Raport Contractual

1. Teoria contractului civil Teoria contractului civil s-a dezvoltat pe baza unor instituţii existente anterior adoptării noii legislaţii civile,...

Obiectul Raportului Juridic Civil

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale,...

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Ai nevoie de altceva?