Răspunderea patrimonială a salariaților

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2024
Mărime: 34.74KB (arhivat)
Publicat de: Bălașa A.
Puncte necesare: 5
Materie: Dreptul Muncii

Extras din referat

Răspunderea patrimonială reprezintă una din importantele instituții juridice ale dreptului muncii, fiind o formă de răspundere juridică foarte des întâlnită având în vedere caracterul oneros al raporturilor juridice de muncă.

Plecând de la dispozițiile legale care reglementează răspunderea patrimonială, în literatura de specialitate s-a definit răspunderea patrimonială ca fiind o formă a răspunderii juridice care constă în obligația salariaților de a repara ,,pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor” .

În opinia unui distins autor , suntem în prezența unei răspunderi patrimoniale ,,reciproce”, răspundere care izvorăște din contractul individual de muncă, are un caracter reparatoriu, și se întemeiază pe principiile răspunderii civile contractuale. Salariatul care a produs o pagubă angajatorului va fi obligat, cu bunurile aparținând patrimoniului său (în primul rând salariul) să acopere prejudiciul, reîntregind patrimoniul afectat .

Răspunderea patrimonială a salariaților constituie o sancțiune specifică cu caracter reparator, ce intervine ca urmare a săvârșirii cu vonovăție a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii în executarea unui contract.

Răspunderea patrimonială a salariaților poate fi angajată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. calitatea de salariat a autorului faptei prejudiciabile în dauna angajatorului;

b. fapta ilicită și personală a salariatului;

c. prejudiciul cauzat angajatorului;

d. raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu;

e. vinovăția salariatului.

În legătură cu calitatea de salariat a celui chemat să răspundă în temeiul răspunderii patrimoniale, persoana respectivă este parte a unui raport juridic de muncă tipic, stabilit pe o perioadă nedeterminată sau determinată, respectiv pentru timp normal sau parțial de muncă. Salariații au obligația să repare prejudiciul cauzat angajatorului din vina și în legătură cu munca lor, Privind această condiție, în practică s-a precizat ca în situația în care între părți nu există raport juridic de muncă, răspunderea nu poate fi angajată prin niciuna din modalitățile de stabilire și recuperare a prejudiciului produs angajatorului, prevăzute de Codul Muncii.

Răspund patrimonial și ucenicii, care își desfășoară activitatea pe baza contractului de ucenicie la locul de muncă , precum și salariații care au încheiat cu angajatorul contracte de calificare sau adaptare profesională6. De asemenea, salariații detașați au aceeași răspundere față de angajatorul cesionar, cu care se află în raporturi de muncă pe durată determinată.

În anumite situații excepționale, chiar dacă persoana are calitatea de salariat, acesta nu va raspunde conform reglementărilor din Codul Muncii, cum este cazul adminitratorilor unei societăți care au concomitent calitatea de salariați și care vor răspunde potrivit regulilor de la mandatul civil .

În cazul faptei ilicite și personale a salariatului, aceasta trebuie să fie săvârșită în legătură cu munca sa. Pentru a interveni raspunderea patrimonială, este necesar ca fapta care a produs paguba sa fie în legatură cu munca prestată, așa cum rezultă din art.254 alin.(1) Codul muncii. Noțiunea de faptă săvârșită „în legatură cu munca” este mai largă decât aceea de faptă săvârșită „în exercitarea muncii”. Ea cuprinde și absențele de la locul de muncă, dacă sunt cauzatoare de daune, precum și orice fapte omisive față de obligațiile de serviciu.

Preview document

Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 1
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 2
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 3
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 4
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 5
Răspunderea patrimonială a salariaților - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea patrimoniala a salariatilor.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Muncii

SINDICATELE Secţiunea 1 Izvoarele dreptului sindical O mişcare sindicală realmente liberă şi independentă nu poate să se dezvolte decât dacă...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII I. Dreptul muncii – ramură de drept I. 1. Reglementarea muncii În Dicţionarul General al Limbii...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Juridică a Salariaților

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Răspunderea Patrimonială

Moto: ”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!” Mihai Eminescu I. Considerații...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Ai nevoie de altceva?