Dreptul Muncii

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 287 în total
Cuvinte : 123845
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Publicat de: Fiodor-Romi Pașca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Vlad Barbu, Lect.Univ.Dr. Vasile Catalin Daniel Asist.Univ.Dr. Dumitrache Stefania Alina

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII

I. Dreptul muncii – ramură de drept

I. 1. Reglementarea muncii

În Dicţionarul General al Limbii Române, munca este definită astfel:

„activităţile fizice sau intelectuale îndreptate spre un anumit scop, activităţi în

procesul cărora omul modifică şi adaptează lucrurile din natură, pentru

satisfacerea trebuinţelor sale“1.

Munca fiind o activitate prezentă în orice societate şi care influenţează într-o

anumită măsură relaţiile în cadrul acestei societăţi, este necesar ca această

activitate să fie guvernată de anumite reguli acceptate unanim la nivelul

societăţii2. Datorită diferitelor forme sub care se prezintă, munca nu poate fi

întotdeauna statuată prin puterea normelor de drept. Pentru a ne da seama ce fel de

reguli guvernează raporturile de muncă trebuie să facem o primă şi generală

demarcaţie a muncii, atunci când aceasta se desfăşoară în folosul societăţii ori în

folos propriu. Astfel, nu se poate impune aplicarea unor norme de drept cu

caracter specific muncii atunci când o persoană desfăşoară activităţi pentru sine,

însă este necesară aplicarea unor altfel de norme când o persoană prestează în mod

conştient activităţi cu scop lucrativ pentru care este remunerat.

Totuşi, există anumite categorii de prestări cărora nu le putem aplica normele

dreptului muncii. Această situaţie se întâlneşte în cazul liberilor profesionişti

(avocaţi, medici, farmacişti) al căror statut profesional este reglementat de legi

speciale şi în cazul meseriaşilor ce lucrează ocazional pentru un beneficiar, fie la

domiciliul acestuia, fie la domiciliul propriu (frizer, croitor etc.).

În ceea ce priveşte aplicarea normelor de dreptul muncii în cazul raporturilor

de muncă, pe lângă activitatea remunerată se cere şi existenţa unei relaţii de

subordonare între cel care munceşte şi cel care beneficiază de produsul muncii

(patronul). Cel care angajează forţă de muncă trebuie să se bucure de autoritate

asupra angajatului. În acest sens trebuie amintit că, în totalitatea raporturilor de

muncă individuale sau colective în care se aplică norme de dreptul muncii,

reglementările cu caracter general se găsesc în Codul muncii.

I. 2. Definiţia dreptului muncii

Dreptul muncii poate fi definit ca acea ramură a sistemului de drept

românesc dată de totalitatea normelor juridice cu caracter specific ce apără şi

statuează raporturile individuale sau colective de muncă ce apar în procesul

muncii între angajat şi unitatea angajatoare (patron) 3.

Este necesară lămurirea unor termeni întâlniţi în definiţia pe care am dat-o

acestei ramuri de drept tocmai pentru a înţelege cu exactitate cui, când şi în ce

condiţii se vor aplica normele de dreptul muncii. Legiuitorul a desluşit o parte din

aceşti termeni în conţinutul normelor juridice de dreptul muncii regăsite în Codul

muncii4. În art.14 alin.1 din Codul muncii întâlnim lămurit termenul de

„angajator“5, acesta fiind persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii să

angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă“; iar în art.10

din Codul muncii se defineşte contractul individual de muncă, de unde se

desprinde sensul noţiunii de salariat6 ca fiind persoana fizică (…) ce se obligă să

presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau

juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

II. Raporturi juridice individuale de muncă

II. 1. Raporturi juridice de muncă. Terminologie

Din analiza art.1 din Codul muncii, obiectul reglementat de normele de

dreptul muncii este dat de totalitatea raporturilor individuale şi colective de

muncă.

Raporturile juridice individuale de muncă7 sunt acele relaţii care apar pe baza

contractului individual de muncă – contract în temeiul căruia o persoană fizică,

denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui

angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite

salariu (art.10 Codul muncii).

Subiectele raportului juridic de muncă, aşa cum s-au desprins din analiza

articolului 10 şi articolului 14 Codul muncii, sunt angajatorul şi salariatul.

Acest raport nu permite existenţa unei pluralităţi active sau pasive, ci raportul

ia naştere doar între două părţi care pot fi persoană fizică ori juridică când au

calitate de angajator şi numai persoană fizică atunci când este vorba de salariat,

dând astfel un caracter bilateral şi strict personal acestui raport.

Se observă cu uşurinţă că acest tip de relaţie este tutelat de subordonare, ce

se impune între subiectele acestui raport. Aşadar, salariatul se subordonează

angajatorului care, la rândul său, îşi exercită autoritatea juridică asupra salariatului

prin aceea că el, în baza şi cu respectarea legii, va stabili o serie de reguli

obligatorii ce au ca obiect programul de muncă, locul de muncă, modalităţile de

realizare a muncii etc.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144
Dreptul Muncii - Pagina 145
Dreptul Muncii - Pagina 146
Dreptul Muncii - Pagina 147
Dreptul Muncii - Pagina 148
Dreptul Muncii - Pagina 149
Dreptul Muncii - Pagina 150
Dreptul Muncii - Pagina 151
Dreptul Muncii - Pagina 152
Dreptul Muncii - Pagina 153
Dreptul Muncii - Pagina 154
Dreptul Muncii - Pagina 155
Dreptul Muncii - Pagina 156
Dreptul Muncii - Pagina 157
Dreptul Muncii - Pagina 158
Dreptul Muncii - Pagina 159
Dreptul Muncii - Pagina 160
Dreptul Muncii - Pagina 161
Dreptul Muncii - Pagina 162
Dreptul Muncii - Pagina 163
Dreptul Muncii - Pagina 164
Dreptul Muncii - Pagina 165
Dreptul Muncii - Pagina 166
Dreptul Muncii - Pagina 167
Dreptul Muncii - Pagina 168
Dreptul Muncii - Pagina 169
Dreptul Muncii - Pagina 170
Dreptul Muncii - Pagina 171
Dreptul Muncii - Pagina 172
Dreptul Muncii - Pagina 173
Dreptul Muncii - Pagina 174
Dreptul Muncii - Pagina 175
Dreptul Muncii - Pagina 176
Dreptul Muncii - Pagina 177
Dreptul Muncii - Pagina 178
Dreptul Muncii - Pagina 179
Dreptul Muncii - Pagina 180
Dreptul Muncii - Pagina 181
Dreptul Muncii - Pagina 182
Dreptul Muncii - Pagina 183
Dreptul Muncii - Pagina 184
Dreptul Muncii - Pagina 185
Dreptul Muncii - Pagina 186
Dreptul Muncii - Pagina 187
Dreptul Muncii - Pagina 188
Dreptul Muncii - Pagina 189
Dreptul Muncii - Pagina 190
Dreptul Muncii - Pagina 191
Dreptul Muncii - Pagina 192
Dreptul Muncii - Pagina 193
Dreptul Muncii - Pagina 194
Dreptul Muncii - Pagina 195
Dreptul Muncii - Pagina 196
Dreptul Muncii - Pagina 197
Dreptul Muncii - Pagina 198
Dreptul Muncii - Pagina 199
Dreptul Muncii - Pagina 200
Dreptul Muncii - Pagina 201
Dreptul Muncii - Pagina 202
Dreptul Muncii - Pagina 203
Dreptul Muncii - Pagina 204
Dreptul Muncii - Pagina 205
Dreptul Muncii - Pagina 206
Dreptul Muncii - Pagina 207
Dreptul Muncii - Pagina 208
Dreptul Muncii - Pagina 209
Dreptul Muncii - Pagina 210
Dreptul Muncii - Pagina 211
Dreptul Muncii - Pagina 212
Dreptul Muncii - Pagina 213
Dreptul Muncii - Pagina 214
Dreptul Muncii - Pagina 215
Dreptul Muncii - Pagina 216
Dreptul Muncii - Pagina 217
Dreptul Muncii - Pagina 218
Dreptul Muncii - Pagina 219
Dreptul Muncii - Pagina 220
Dreptul Muncii - Pagina 221
Dreptul Muncii - Pagina 222
Dreptul Muncii - Pagina 223
Dreptul Muncii - Pagina 224
Dreptul Muncii - Pagina 225
Dreptul Muncii - Pagina 226
Dreptul Muncii - Pagina 227
Dreptul Muncii - Pagina 228
Dreptul Muncii - Pagina 229
Dreptul Muncii - Pagina 230
Dreptul Muncii - Pagina 231
Dreptul Muncii - Pagina 232
Dreptul Muncii - Pagina 233
Dreptul Muncii - Pagina 234
Dreptul Muncii - Pagina 235
Dreptul Muncii - Pagina 236
Dreptul Muncii - Pagina 237
Dreptul Muncii - Pagina 238
Dreptul Muncii - Pagina 239
Dreptul Muncii - Pagina 240
Dreptul Muncii - Pagina 241
Dreptul Muncii - Pagina 242
Dreptul Muncii - Pagina 243
Dreptul Muncii - Pagina 244
Dreptul Muncii - Pagina 245
Dreptul Muncii - Pagina 246
Dreptul Muncii - Pagina 247
Dreptul Muncii - Pagina 248
Dreptul Muncii - Pagina 249
Dreptul Muncii - Pagina 250
Dreptul Muncii - Pagina 251
Dreptul Muncii - Pagina 252
Dreptul Muncii - Pagina 253
Dreptul Muncii - Pagina 254
Dreptul Muncii - Pagina 255
Dreptul Muncii - Pagina 256
Dreptul Muncii - Pagina 257
Dreptul Muncii - Pagina 258
Dreptul Muncii - Pagina 259
Dreptul Muncii - Pagina 260
Dreptul Muncii - Pagina 261
Dreptul Muncii - Pagina 262
Dreptul Muncii - Pagina 263
Dreptul Muncii - Pagina 264
Dreptul Muncii - Pagina 265
Dreptul Muncii - Pagina 266
Dreptul Muncii - Pagina 267
Dreptul Muncii - Pagina 268
Dreptul Muncii - Pagina 269
Dreptul Muncii - Pagina 270
Dreptul Muncii - Pagina 271
Dreptul Muncii - Pagina 272
Dreptul Muncii - Pagina 273
Dreptul Muncii - Pagina 274
Dreptul Muncii - Pagina 275
Dreptul Muncii - Pagina 276
Dreptul Muncii - Pagina 277
Dreptul Muncii - Pagina 278
Dreptul Muncii - Pagina 279
Dreptul Muncii - Pagina 280
Dreptul Muncii - Pagina 281
Dreptul Muncii - Pagina 282
Dreptul Muncii - Pagina 283
Dreptul Muncii - Pagina 284
Dreptul Muncii - Pagina 285
Dreptul Muncii - Pagina 286
Dreptul Muncii - Pagina 287

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.pdf

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Etica

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca obiectiv prezentarea principalelor repere care guverneaza activitatea functionarului public din punct de...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Răspunderea patrimonială

CAP. 1 INTRODUCERE Viata sociala nu s-ar putea desfasura in conditii corespunzatoare fara existenta unor reguli de conduita sau norme bine...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?