Societatea pe acțiuni - noțiuni generale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6426
Mărime: 51.97KB (arhivat)
Publicat de: Adonis Negru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Marius Vacarelu
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti
Specializare: administrație publică

Cuprins

  1. I. Aspecte generale 3
  2. II. Cadrul legislativ 5
  3. III. Noțiuni privind funcționarea societății pe acțiuni 7
  4. 3.1. Constituirea 7
  5. 3.2. Acțiunile 9
  6. 3.3. Administrația societății din punct de vedere unitar și dualist 10
  7. 3.4. Adunările generale 13
  8. 3.5. Cenzorii 14
  9. 3.6. Emiterea de obligațiuni 15

Extras din referat

I. Aspecte generale

Conceptul de parteneriat în afaceri datează încă din timpul Imperiului Roman. Se consideră însă că acesta s-a concretizat odată cu apariția companiilor de morărit din Franţa medievală, unde persoane private dețineau anumite elemente de infrastuctură, echivalente cu deținerea unui număr de acțiuni. Totodată, sistemul permitea investiții chiar și din partea statului, contra unei părți din profit.

Perioada Evului Mediu a adus o înflorire a comerţului în republicile italiene Genova, Veneţia şi Florenţa unde activitatea economică a cunoscut o înflorire reflectată atât în comerţul pe mare, cât şi pe uscat. Aici au apărut primele societăţi în comandită, care permiteau nobililor, militarilor şi persoanelor aparţinând clerului să speculeze asupra sumelor de bani deţinute desfăşurând acte de comerţ prin persoane interpuse (comanditarii), deoarece aceste categorii de persoane aveau interdicţie de a desfăşura activităţi comerciale în nume propriu .

Relațiile economie au evoluat de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea economiei. În prezent, cadrul legislativ a evoluat de asemenea, iar prevederile diferă de la stat la stat.

Dacă în Germania societatea pe acțiuni este o societate de capitaluri, asociații răspunzând pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute, în Olanda ia ființa unei companii al cărei capital se achizitionează prin oferta publică. În Italia societatea pe acțiuni funcționează exclusiv pentru acte publice, responsabilitatea fiind împarțită între toți acționarii care au subscris la capitalul social.

În România, conform Art 2. al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, acestea se pot constitui în una dintre următoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandită simplă;

c) societate pe acţiuni;

d) societate în comandită pe acţiuni;

e) societate cu răspundere limitată.

Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale. Definită de Art. 3 al Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, este societatea ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul social, unde răspunderea acționarilor se întinde până la concurența capitalului subscris.

Se consideră că în această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Astfel spus, asociații nu pot pierde mai mult decât au investit. Datorită importanței aporturilor acționarilor la formarea capitalului social, societatea pe acțiuni era denumită în legislația mai veche din România, societate anonimă.

În literature de specialitate este asimilată marilor afaceri, care necesită capitaluri însemnate. Societatea este astfel concepută ca să dreneze contribuţiile băneşti modeste pentru formarea unor capitaluri mari, necesare realizării unor investiţii de anvergură.

Poate fi constituită în două moduri:

1. societate pe acțiuni închisă;

2. societate pe acțiuni deschisă.

Acțiunile trebuie să fie deținute de minim doi acționari, persoane fizice și/sau persoane juridice și este deschisă atât participației private cât și celei publice.

Pentru administrarea societăților pe acțiuni poate fi ales fie sistemul unitar, unde societatea este condusă de unul sau mai mulți administratori, totdeauna în număr impar, care se organizează într-un Consiliu, sau sistemul dualist, unde conducerea societății este asigurată de un Directorat și de un Consiliu de Supraveghere.

Societatea pe acțiuni este organizată și funcționează pe un principiu al separației puterilor. Avem astfel de-a face cu:

1. Organe de deliberare și decizie;

2. Organe de administrare și reprezentare;

3. Organe de supraveghere și control.

Pe larg, societatea comercială pe acţiuni este acea formă de societate comercială constituită prin asocierea a două sau mai multe persoane fizice sau juridice, purtând denumirea de acţionari, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite forme de participare reprezentate de titluri, denumite acţiuni, pentru a desfăşura în comun o activitate comercială de amploare, răspunzând pentru obligaţiile comerciale numai în limita aporturilor la capitalul social, pentru a împărţi profitul rezultat sau suporta eventualele pierderi rezultate din activitatea desfăşurată.

Preview document

Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 5
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 6
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 7
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 8
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 9
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 10
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 11
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 12
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 13
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 14
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 15
Societatea pe acțiuni - noțiuni generale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe actiuni - notiuni generale.docx

Alții au mai descărcat și

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

CAPITOLUL I - Notiuni introductive Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental. „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama...

Drepturile și Îndatoririle Tutorelui în Legătură cu Persoana Copilului și cu Privire la Bunurile Minorului

Capitolul I. Introducere Noul Cod Civil regelementează tutela minorului în art. 110 – 163. Legea nr. 272 din 2004 privind protecția și promovarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea Disciplinară

Capitolul 1. Caracteristici ale răspunderii disciplinare Răspunderea disciplinară reprezintă o instituție specifică dreptului muncii și constă...

Răspunderea Magistraților

Aspecte generale Magistrații pot răspunde civil, disciplinar și penal, în concordanță cu legea privind statutul magistraților. În acord cu prof....

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Analiza Indicatorilor Echilibrului Financiar la SC PRODCONTAB SA

INTRODUCERE In scopul cunoasterii fenomenelor, al depistarii legaturilor cauzale apare necesara analiza - o metoda de cercetare bazata pe...

Particularitățile privind lichidarea societăților comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Funcționarea societăților comerciale

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE I.1. Introducere Prin intermediul acestui referat mi-am propus sa asimilez cat mai multe informatii despre societatile...

Regimul juridic al obligațiunilor comerciale

INTRODUCERE Lucrarea ,,Regimul juridic al obligatiunilor comerciale’’ pe care o prezentam specialistilor si studentilor , care manifesta interes...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?