Traficul de Persoane

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 10306
Mărime: 42.34KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel M.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Bibliografie pagina 2
 2. Capitolul 1 pagina 4
 3. 1.1 Consideraţii generale pagina 4
 4. 1.2. Precedente legislative în România privind incriminarea pagina 6
 5. infracţiunilor contra libertăţii persoanei.
 6. 1.3. Reglementarea actuală pagina 6
 7. Capitolul 2 Regimul juridic al traficului de persoane pagina 8
 8. reglementat de Legea nr. 678/2001
 9. 2.1. Consideraţii prealabile pagina 9
 10. 2.2. Condiţii preexistente infracţiunilor pagina 9
 11. 2.2.1. Obiectul infracţiunilor pagina 9
 12. 2.2.2. Subiecţii infracţiunilor pagina 9
 13. 2.3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunilor prevăzute pagina 9
 14. de Legea nr. 678 /2001
 15. 2.4. Forme şi modalităţi pagina 11
 16. 2.5. Dispoziţii speciale pagina 12
 17. Capitolul 3Analiza infracţiunii de trafic de persoane pagina 12
 18. 3.1. Condiţii preexistente infracţiunii pagina 12
 19. 3.1.1. Obiectul juridic pagina 13
 20. 3.1.2.Subiecţii infracţiunii pagina 13
 21. 3.2.Elementele constitutive ale infracţiunii pagina 15
 22. 3.2.1. Latura obiectivă pagina 15
 23. 3.2.2. Latura subiectivă pagina 16
 24. 3.3. Forme, modalităţi şi sancţiuni pagina 17
 25. 3.3.1. Formele infracţiunii pagina 17
 26. 3.3.2. Modalităţile infracţiunii pagina 19
 27. 3.3.3. Sancţiuni pagina 20

Extras din referat

CAPITOLUL 1

1.1. Consideraţii generale

Traficul de persoane constituie un fenomen ale cărui dimensiuni înregistrează o creştere alarmantă. El nu constituie un fenomen episodic, afectând un număr redus de persoane, ci un fenomen cu profunde implicaţii de ordin social şi economic, favorizat de globalizare şi utilizarea tehnologiilor moderne, care afectează atât statele membre ale Uniunii Europene, cât şi statele candidate. România şi-a adaptat legislaţia naţională la cea internaţională în dorinţa de a se alinia eforturilor comune ale altor state de combatere a traficului de persoane.

Adaptarea legislaţiei naţionale a presupus însă un întreg pachet legislativ, care a intrat în vigoare în perioada 2001-2005, oferind posibilitatea organelor de aplicare a legii să acţioneze în scopul diminuării fenomenului şi aliniind România la standarde internaţionale în domeniu.

Proiectul Planului Naţional de Acţiune pentru combaterea traficului de persoane (aprobat prin H.G. nr.1216/2001) a fost elaborat la iniţiativa Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei de către specialişti din cadrul acestor ministere în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale, Ministerul Tineretului, Ministerul Culturii. Planul stabilea obiective concrete pe trei direcţii strategice de acţiune, respectiv:

- prevenirea traficului de persoane

- urmărirea în justiţie a traficanţilor

- protecţia victimelor traficului de persoane, în concordanţă cu

recomandările reprezentanţilor Pactului de Stabilitate pentru sud-estul Europei.

Preocupările privind îmbunătăţirea situaţiei victimelor oricărui tip de infracţiuni au rezultat din adoptarea Legii 211/2004, privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, act normativ care are în vedere consilierea psihologică gratuită acordată la cerere, asistenţă juridică gratuită şi nu în ultimul rând acordarea unor compensaţii financiare dintr-un fond al statului special constituit în acest sens, iar la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române a fost înfiinţat Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii ca structura specializată care are atribuţiuni în ceea ce priveşte prevenirea criminalităţii în general şi prevenirea traficului de persoane, în special (inclusiv de minori).

Tocmai datorită preocupărilor pe care Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii în domeniul traficului de persoane, în luna septembrie 2004 în structura institutului a fost înfiinţat Oficiul Naţional de prevenire a traficului de persoane şi de monitorizare a victimelor traficului.

În anul 2005 prin Hotărârea de Guvern nr. 1584/2005 Oficiul Naţional de prevenire a traficului de persoane şi de monitorizare a victimelor traficului a fost reorganizat acesta numindu-se Agenţia Naţională împotriva traficului de persoane trecând din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române în cea a Ministerului Administraţiei şi Internelor

Prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale împotriva traficului de persoane s-a avut în vedere crearea unei structuri care să urmărească îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Naţional de Acţiune privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi să colaboreze cu instituţiile abilitate în realizarea acestora, să monitorizeze activitatea de protecţie a victimelor traficului şi nu în ultimul rând să efectueze demersurile necesare privind înfiinţarea unei agenţii naţionale anti trafic, care să aibă ca obiect de lucru prevenirea traficului de persoane, traficului de minori şi proxenetismul.

În urma analizelor efectuate la nivelul Agenţiei Naţionale împotriva traficului de persoane a rezultat că factorii cel mai des întâlniţi, care favorizează traficul de persoane inclusiv migraţia şi, implicit, expunerea la risc, se află în relaţie fie cu instituţii sociale, fie cu instituţii de drept. Printre aceşti factori se pot enumera: familia şi comunicarea între membrii ei; problemele comunităţii locale, în special problema locurilor de muncă pentru tineret, dar şi problema generală a şomajului; încrederea scăzută în instituţiile statului; disponibilitatea de a încălca anumite norme legale în situaţia de emigrare sau neconştientizarea riscului emigrării.

Prevenirea şi combaterea traficului de persoane (în special femei şi copii) constituie aspecte ce reclamă din partea tuturor ţărilor (de origine, tranzit, destinaţie) o abordare globală şi internaţională, adoptarea unor măsuri eficiente de prevenire a traficului, de pedepsire a traficanţilor şi de protecţie a victimelor.

Din definiţia traficului de persoane cuprinsă în Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor si copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, rezultă şi formele în care se concretizează această infracţiune, în raport de caracteristicile persoanelor traficate şi traficante, de scopul urmărit şi interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaţiile sociale, dar şi de specificul valorilor sociale lezate (drepturile omului).

- Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane

include sclavia, munca forţată, violenţa, abuzul de încredere, agresiunea fizică şi psihică a persoanei, fiind pe deplin justificată aprecierea că traficul de fiinţe umane este o formă a sclaviei la început de mileniu.

- Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriaşe),

reţele regionale şi internaţionale, circulaţia ilicită a banilor (spălarea banilor care provin din trafic şi pe baza cărora se realizează activitatea de traficare).

- Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care generează şi

susţin traficul sunt sărăcia accentuată a victimelor, nivelul educaţional scăzut, neîncrederea în sine, eşecurile în viaţă, migraţia occidentalilor, amatori de experienţe sexuale către est, unde piaţa prostituţiei este mai tentantă.

- Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate sunt reduse la

condiţia de ,,marfă”, sunt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma suferită marcându-le întreaga evoluţie viitoare.

- Din perspectiva implicaţiilor sociale, datorită creşterii alarmante din ultimii

ani, traficul de persoane devine un fenomen naţional şi transnaţional, fiind favorizat de procesul general al globalizării şi de utilizarea tehnologiilor moderne.

- Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri scăzute pentru

societate, profituri uriaşe pentru traficanţi, care reinvestesc veniturile obţinute în derularea în continuare a activităţilor ilicite.

Preview document

Traficul de Persoane - Pagina 1
Traficul de Persoane - Pagina 2
Traficul de Persoane - Pagina 3
Traficul de Persoane - Pagina 4
Traficul de Persoane - Pagina 5
Traficul de Persoane - Pagina 6
Traficul de Persoane - Pagina 7
Traficul de Persoane - Pagina 8
Traficul de Persoane - Pagina 9
Traficul de Persoane - Pagina 10
Traficul de Persoane - Pagina 11
Traficul de Persoane - Pagina 12
Traficul de Persoane - Pagina 13
Traficul de Persoane - Pagina 14
Traficul de Persoane - Pagina 15
Traficul de Persoane - Pagina 16
Traficul de Persoane - Pagina 17
Traficul de Persoane - Pagina 18
Traficul de Persoane - Pagina 19
Traficul de Persoane - Pagina 20
Traficul de Persoane - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Traficul de Persoane.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Infracțiunilor de Trafic de Persoane Adulte și Traficul de Minori

Capitolul I Consideratii introductive Traficul de persoane constitue un fenomen ale cÎrui dimensiuni înregistreazÎ o crestere alarmanta. El nu...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Traficul și Exploatarea Persoanelor Vulnerabile

Secţiunea I Art. 209: Sclavia 1.CONŢINUTUL LEGAL Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi, se...

Traficul de Persoane

Infracţiuni privind traficul de persoane 1. Cadrul legislativ. Premisele incriminării Primul act normativ din dreptul intern care abordează...

Traficul de ființe umane

1. Prezentare generala. Reglementari interne si internationale Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea sa; nimeni...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Traficul de Persoane

Prin trafic de fiinte umane se intelege “recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea de persoane, prin amenintare sau prin...

Te-ar putea interesa și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor și ipotezelor prezentei lucrări. În acest sens, mai înainte de toate,...

Traficul de ființe umane

Capitolul 1 Noţiuni şi terminologii folosite pentru înţelegerea conceptului de trafic de persoane 1.1. Aspecte internaţionale pentru definire...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Incepând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberata de Cortina de Fier, s-a aflat in fata unei provocari socio-economice...

Traficul de Persoane

Cap.1. Noţiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupări internaţionale de definire În ultimii ani s-a constatat o creştere permanentă a traficului...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Ai nevoie de altceva?