Taxe Vamale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3624
Mărime: 29.11KB (arhivat)
Publicat de: Jean Mihailă
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Martin Adina

Cuprins

  1. Capitolul 1. Caracterizare generala a taxelor vamale 2
  2. Capitolul 1.1. Locul taxelor vamale în sistemul de impozitare 3
  3. Capitolul 1.2. Forme ale taxelor vamale şi caracteristicile lor. 4
  4. Capitolul 2. Analiza impactului taxelor vamale asupra relaţiilor comerţului internaţional. 10
  5. Capitolul 2.1. În ţările CEFTA 11
  6. Capitolul 2.2. În contextul integrării României în UE 11
  7. Capitoulul 2.3. Acordul General pentru Tarife Vamale si Comerţ 13

Extras din referat

Capitolul 1. Caracterizare generala a taxelor vamale.

Taxele vamale sunt sume de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul si tranzitul de mărfuri. Prin taxele vamale statul poate să protejeze economia natională. Acestea sunt regelementate prin Codul vamal. Codul se aplică tuturor bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice sau juridice.

Introducerea sau scoaterea din ţară a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse vămuirii de către autorităţile vamale. În punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi pe teritoriul ţării sunt organizate birouri vamale care funcţionează potrivit legii.

Plătitorii taxelor vamale sunt persoane fizice si cele juridice care au ca activitate importul, exportul sau tranzitul de marfuri

În condiţiile actuale ale economiei româneşti, taxele vamale sunt venituri ale bugetului de stat, dar şi un mijloc de stimulare a exportului, de lărgire a cooperării economice cu alte ţări, asigurând folosirea avantajelor participării României la diviziunea internaţională a muncii si intensificarea reciproc avantajoasă a schimburilor economice, culturale şi ştiinţifice cu alte state.

Taxele vamale de import sunt cele mai frecvente şi au rolul de a alimenta bugetul statului cu venituri, de a limita într-o anumită măsură importul de mărfuri si deci de a micşora posibilitatea ca mărfurile indigene să fie concurate cu cele străine. Nivelul taxelor vamale asigură protecţia economiei naţionale.

,,Taxele vamale de import se determină pe baza Tarifului vamal de import al României care se aproba prin lege. Tariful vamal de import al României se elaborează pe baza nomenclaturii combinate a mărfurilor’’

Taxa vamală este exprimată in procente şi se aplică la valoarea în vamă a mărfurilor, exprimată în lei.

Taxele vamale de export se întalnesc sporadic, deoarece statele sunt interesate în încurajarea exportului de mărfuri, deoarece aceasta constituie, în majoritatea cazurilor, mijlocul cel mai important în realizarea resurselor valutare. Atunci cănd, totuşi, se percep astfel de taxe, ele au fie un scop pur fiscal, fie unul economic. Printre ţările care practică taxe vamale de export putem menţiona: Indonezia (asupra produselor nepetroliere), Thailanda (la exportul de zahăr si orez) si Malayezia (la exportul de cauciuc, cositor si bauxită).

Taxele vamale de tranzit se instituie asupra mărfurilor care fac obiectul comerţului exterior, cu ocazia trecerii acestora pe teritoriul altei terţe ţări. În condiţiile actuale, taxele vamale de tranzit nu se mai practică decat cu titlu de excepţie, deoarece statele sunt interesate în încurajarea tranzitului de mărfuri, fiindcă de pe urma acestuia realizează încasări în valută, cum sunt: tarife pentru folosirea căilor ferate, taxe pentru utilizarea drumurilor publice etc.

Taxele vamale au un caracter complex şi exercită o mare influenţă asupra competitivităţii şi schimbului de mărfuri pe plan internaţional.

Preview document

Taxe Vamale - Pagina 1
Taxe Vamale - Pagina 2
Taxe Vamale - Pagina 3
Taxe Vamale - Pagina 4
Taxe Vamale - Pagina 5
Taxe Vamale - Pagina 6
Taxe Vamale - Pagina 7
Taxe Vamale - Pagina 8
Taxe Vamale - Pagina 9
Taxe Vamale - Pagina 10
Taxe Vamale - Pagina 11
Taxe Vamale - Pagina 12
Taxe Vamale - Pagina 13
Taxe Vamale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Taxe Vamale.doc

Alții au mai descărcat și

Taxele Vamale

1) Taxele vamale – caracteristica generală. Taxele vamale, sunt impozite indirecte ce se percep de către stat asupra tuturor bunurilor introduse...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Taxele Vamale

CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND TAXELE VAMALE 1.1 Caracterizarea generală a impozitelor indirecte In practica financiară se intâlneşte o...

Administrarea Optimă a Taxelor Vamale în Vederea Creșterii Activității Economice Externe

Introducere Noile cerinţe pe plan mondial asupra relaţiilor dintre ţări impun schimbări semnificative în toate activităţile: cultural, politic şi...

Forme ale Taxelor Vamale și Impactul lor Asupra Relațiilor Economice Internaționale

Cap.1 Taxe vamale 1. 1 Definiţie şi caracterizare Taxe vamale- sunt sumele de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul...

Forme ale taxelor vamale și impactul lor asupra relațiilor economice internaționale

CAPITOLUL 1. Caracterizarea taxelor vamale Taxele vamale sunt impozite indirecte care se percep de stat asupra importului, exportului și...

Taxele Vamale

Taxele vamale sunt cunoscute pe teritoriul României încă din antichitate Taxele vamale erau încasate pentru produse şi călători atât la trecerea...

Ai nevoie de altceva?