Eticul în Nuvela lui Slavici

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 23703
Mărime: 120.72KB (arhivat)
Publicat de: Alexia Moraru
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Petre

Cuprins

 1. PLANUL LUCRĂRII
 2. INTRODUCERE: Importanţa studierii limbii române în şcoală
 3. CAPITOLUL I: Motivaţia alegerii temei lucrării şi importanţa operei lui
 4. Slavici
 5. CAPITOLUL II: Tendinţe de dezvoltare a nuvelei româneşti până la Ioan
 6. Slavici
 7. 1. Constituirea nuvelei ca specie literară aparte
 8. 2. Începuturile nuvelei româneşti
 9. CAPITOLUL III: Consideraţii privitoare la justificarea realismului critic în
 10. literatura română din Transilvania, în general, şi la Slavici, în
 11. special
 12. CAPITOLUL IV: Conceptul de tragic
 13. CAPITOLUL V: Structura psiho-etică a personajelor nuvelelor lui Slavici
 14. - Sensul moralizator al tragicului-
 15. CAPITOLUL VI: Concluzii
 16. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

INTRODUCERE

Importanţa studierii limbii române în şcoală

Limba română constituie o disciplină de studiu centrală în procesul de învăţămînt. Studiul limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ, însăşi viaţa şi activitatea socială viitoare. Într-o cugetare de o neasemuită frumuseţe, Lucian Blaga spunea: “Limba este întâiul mare poem al unui popor.”1(Elanul insulei, pag. 251)

Importanţa limbii române ca disciplină şcolară este covărşitoare; prin aceasta se urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, cât şi învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale, cum sunt cititul, scrisul şi exprimarea corectă.

Prin funcţia instrumentală, elevii îşi însuşesc unele tehnici ale muncii intelectuale, care îi conduc spre însuşirea unor deprinderi ce răspund, în ultimă instanţă, unei cerinţe fundamentale a şcolii moderne: a-i învăţa pe elevi să înveţe. Aceasta înseamnă, în primul rând, a-i deprinde să înveţe folosind cartea ca sursă de informare şi formare, iar, pe de altă parte, a le cultiva capacităţile de exprimare corectă, oral şi în scris.

Funcţia instrumentală a limbii române se realizează cu succes pe fondul dobândirii, de către elevi, a unor cunoştinţe care sunt implicate în inseşi tehnicile muncii intelectuale.

Elevii pătrund în mod sistematic, încă din clasa I, la toate activităţile de limba română, în unele din tainele cunoaşterii realităţii înconjurătoare. De aceea, o altă funcţie a limbii române, la ciclul primar, o constituie funcţia informaţională. Valoarea cu totul deosebită a citirii este dată de faptul că, simultan cu învăţarea tehnicilor muncii cu cartea, prin intermediul cărora elevii învaţă cum să înveţe folosind cititul, ca sursă inepuizabilă de informaţii, ei sunt conduşi dincolo de sfera manualelor şcolare şi orientaţi spre lumea fascinantă a cărţii.

Prin întregul său conţinut, în special prin conţinutul textelor de lectură, prin tematica activităţilor de dezvoltare a vorbirii şi de compunere, limba română are o contribuţie remarcabilă la cultivarea unor alese calităţi moral-cetăţeneşti în personalitatea şcolarilor.

Atât funcţia instrumentală, cât şi cea informaţională se realizează cu rezultate bune numai în condiţiile unei susţinute solicitări şi exersări a capacităţii intelectuale a elevilor. De aceea, o altă funcţie a limbii române este funcţia formativ-educativă. Toate activităţile legate de învăţarea citirii şi scrierii, precum şi cele cu privire la dezvoltarea vorbirii angajează procesele de cunoaştere.

În lucrarea „A învăţa să fii”, apărută sub egida UNESCO, Edgar Faure enunţă aceste funcţii astfel:”...a învăţa să înveţi în aşa fel încât să-ţi însuşeşti cunoştinţe noi de-a lungul întregii vieţi; a învăţa să gândeşti liber şi critic; a învăţa să iubeşti lumea şi s-o faci mai umană; a învăţa să te desăvârşeşti în şi prin muncă creatoare”.

Note:

1.Lucian Blaga, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj-Napoca

I

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

ŞI IMPORTANŢA OPEREI LUI SLAVICI

Alegerea acestei teme este consecinţa firească a lecturării operei lui Slavici, fapt ce generează o încântare, o întâlnire cu viaţa din viaţă, structurată în durabilă creaţie.

Opera lui, de un realism robust, popular, viaţă din viaţa adevărată, nu a rămas doar un ilustru capitol de istorie literară, înghesuită în manualele şcolare, sau o arhivă prăfuită, în care mai scormonesc doar „şoarecii de bibliotecă”. Ea nu e doar un document al unor vremuri revolute, nici mărturia moartă a unei anume etape din evoluţi literaturii române. Ea este o realitate vie, organic încorporată în fluxul spiritualităţii noastre, un pisc al geniului creator românesc, exprimat inegalabil prin scriitorii cei mai iluştri ai „Junimii”.

Încărcată de viaţă şi de valori artistice nepieritoare, mereu deschisă unor interpretări noi, creaţie majoră în toată puterea cuvântului, opera lui Ioan Slavici a tăiat cu diamantele ei de colţ de stea zăgazurile vremelniciei, curgând prin vreme ca un izvor de apă vie, din care s-au adăpat toate generaţiile de cititori din ultimele opt decenii. Şi nu numai de cititori obişnuiţi sau de consumatori pasionaţi de literatură, ci şi de cititori-scriitori, de creatori de artă, cărora Slavici le-a deschis drum spre proza modernă, obiectivă şi analistă.

Nu e vorba numai de scriitori ardeleni, precum Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Pavel Dan, Titus Popovici, Vasile Rebreanu, Radu Ciobanu, Radu Selejan, asupra cărora înrâurirea slaviciană este atât de evidentă, ci de prozatori din toate provinciile româneşti, de cele mai variate orientări estetice, în a căror operă ecourile slaviciene sunt lesne de depistat. Chiar un scriitor de excepţie, un moldovean ca Mihail Sadoveanu îi recunoaşte influenţa şi îl numeşte „bătrânul nostru învăţător”.

Preview document

Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 1
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 2
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 3
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 4
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 5
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 6
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 7
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 8
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 9
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 10
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 11
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 12
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 13
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 14
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 15
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 16
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 17
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 18
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 19
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 20
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 21
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 22
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 23
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 24
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 25
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 26
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 27
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 28
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 29
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 30
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 31
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 32
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 33
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 34
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 35
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 36
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 37
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 38
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 39
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 40
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 41
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 42
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 43
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 44
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 45
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 46
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 47
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 48
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 49
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 50
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 51
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 52
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 53
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 54
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 55
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 56
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 57
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 58
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 59
Eticul în Nuvela lui Slavici - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Eticul in Nuvela lui Slavici.doc

Alții au mai descărcat și

Mihai Eminescu

Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai...

Dimensiunea psihologicului și a tragicului în nuvelistica lui I. Slavici și I.L. Caragiale

Introducere Complexitatea structurii literare obligă cercetătorul, cu deosebire în cazul marilor clasici, la incursiuni în istoria genului şi a...

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o...

Rebreanu și obsesia violenței

ARGUMENT De ce obsesia violenţei? Pentru că am ajuns la concluzia că la Rebreanu există o multitudine de sensuri ale cuvântului violenţă, acestea...

Ioan Slavici - Reprezentantul direcției noi în literatură din epoca junimistă

„Noua direcţie”, animată de Titu Maiorescu continua, într-un plan superior, mişcările literare anterioare. Profund naţională, „noua direcţie” a...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Te-ar putea interesa și

Literatură română și curente literare

Descrierea şi mai puţin valorizarea şi ierarhizarea operelor este caracterizarea dintâi a istoriei literare. Fenomenul literar este abordat...

Dimensiunea psihologicului și a tragicului în nuvelistica lui I. Slavici și I.L. Caragiale

Introducere Complexitatea structurii literare obligă cercetătorul, cu deosebire în cazul marilor clasici, la incursiuni în istoria genului şi a...

Romanul pedagogic

Ce îsi propune lucrarea noastra? Sa consolideze capacitatea de a comenta scene din romanele cu continut pedagogic, fragmente reprezentative. Sa...

Mara de Ioan Slavici

La 18 ianuarie 1848 se naste la Siria, langa Arad, Ion Slavici, al doilea din cei cinci copii ai familiei Sava Slavici, (descendent al...

Ai nevoie de altceva?