Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1894
Mărime: 11.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gandu Ela

Extras din referat

Ceea ce influenteză cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecarea din clasă. In calitatea noastră de cadre didactice trebuie să ne asiguram de ceea ce ştie la plecare şi să îl instruim în consecinţă. Procesul de învăţământ este activitatea fundamentală care conferă sens şi identitate oricărei instituţii şcolare.Acest proces afirmă relaţia dintre educat şi educator, iar evaluarea, în mod inerent, îl vizează pe fiecare dintre agenţii umani implicati. Demersurile evaluative se efectuează pentru nivelul procesului de învăţământ, ceea ce implică faptul că se realizează evaluarea predării/evaluării, ca acţiune de apreciere a cadrului didactic şi se produce evaluara învăţării şi a rezultatelor ei, ca activitate apreciativă asupra elevului.

Devenită o prioritate a pedagogiei postmoderniste, evaluarea este integrată întregului proces de învăţământ, în cadrul căruia acţionează principiul feedbackului cu rol de reglaj si autoreglaj. Aceasta functie cibernetica a evaluarii contribuie la optimizarea procesului de predare – învăţare, pentru ca acţiunile desfăşurate în mediul şcolar să capete valoare de act educativ şi alegerile operate de cadrele didactice să fie organizate în jurul unor principii şi a unei logici (logica internă a ştiinţei şi logica externă care vizează legăturile cu piaţa muncii şi cu celelalte discipline), altfel avem de-a face doar cu acţiuni izolate şi fără impact.

Raportat la realitatea şcolară ,,a evalua’’ înseamna o manieră specifică de ,,a verifica, a judeca, a compara, a interpreta, a analiza, a înţelege, a acţiona, a ajuta, a facilita, a constata, a spune, a observa”. Deoarece în cadrul procesului de învaţare activităţile de predare-învaţare-evaluare se află în stransă legatură, aceste elemente trebuie proiectate în acelaşi timp. Evaluarea şi componenta finala a demersului pedagogic este asimilată în practică şcolară cu controlul cunoştinţelor. Ea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează,organizeazaă si interpretează datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de evaluare. Scopul evaluării constă in emiterea unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.

Evaluarea efectuată de către profesor asupra rezultatelor elevilor constituie o activitate deosebit de complexă care exercită un impact profund la nivelul beneficiarilor atât din punct de vedere pedagogic, cât şi din perspectiva psihologică şi sociomorală.Evaluarea rezultatelor şcolare furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai bune decizii educaţionale, apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu oboectivele educaţionale propuse, vizează totalitatea proceselor şi a produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor atinse de elevi.

Profesorul de engleza are in vedere faptul că obiectivele operaţionale susţin şi determină structura şi felul rezultatelor care, la rândul lor, converg spre diferite tipuri de achiziţii obţinute, exprimate prin cunoştinţe achizitionate, capacitate de aplicare a acestora în actul de formare de priceperi şi deprinderi, trăsături de personalitate, conduite si capacităţi intelectuale, redate în raţionamente, argumente şi interpretări ale faptelor din natură şi societate.

1.Evaluarea – proces integrat şi permanent al demersului didactic

Între evaluare şi activitatea de predare învăţare se poate identifica o relaţie complexă, care explică şi orientează procesul educaţional, reclamând ca :

-procesele evaluative să susţină şi să stimuleze activitatea de predare – învăţare, indiferent de obiectivele evaluării ;

-reglarea activităţii de predare-învăţare pe baza rezultatelor şcolare să se realizeze continuu şi permanent;

-cunoaşterea rezultatelor şi explicarea acestora, predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare au rolul de a regla procesul didactic prin acţiunile evaluative.

Rezultă de aici, că acţiunile evaluative sunt prezente în toate activităţile didactice, independent de complexitatea şi dimensiunile ei. Acţiunile evaluative nu se suprapun actului didactic, dar se află într-un raport de interacţiune funcţională.Ca proceduri de măsurare a rezultatelor învăţării la engleza sunt acceptate :

- evaluarea globală a acţiunilor mintale, care vizează aprecierea integrală a demersului intelectual întreprins, axată dominant pe rezultatele acţiunii ;

- evaluarea analitică, care presupune difuzarea activităţii intelectuale în procese parţiale şi mai uşor de măsurat, care privesc elemente ale procesului de gândire.

Preview document

Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 1
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 2
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 3
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 4
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 5
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 6
Strategii Didactice Folosite în Evaluarea Elevilor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Strategii Didactice Folosite in Evaluarea Elevilor.doc

Alții au mai descărcat și

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Formarea unei gândiri geografice la elevii din ciclul primar prin studiul disciplinei Geografia

INTRODUCERE Învățământul a evoluat și va evolua de-a lungul timpului. Sursa globală a conținuturilor învățământului și ale educației este chiar...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă

Prolegomene Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Modalități de Utilizare a Mijloacelor de Învățământ în Cadrul Procesului Educațional la Istorie

Introducere Actualitatea temei: Alături de componentele care asigură conţinutul propriu - zis al procesului de predare - învăţare a istoriei şi...

Reacții cu Transfer de Protoni

1. INTRODUCERE 1.1. Rolul şi locul chimiei ca disciplină de învăţământ în aria curriculară Reforma cuprinzătoare a învăţamântului este necesară...

Planul de acțiune al Școlii Profesionale Hanu Ancutei Roman

Odata cu reforma politica si social-economica din societatea noastra, care a deschis noi perspective privind asezarea pe baze noi a vietii...

Ai nevoie de altceva?