Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4234
Mărime: 28.90KB (arhivat)
Publicat de: Agnos Ghinea
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. Cap. 1 Prezentarea S.C. Forest S.R.L. Baia Mare. 3
  2. Cap. 2 Încadrarea cu personal a structurii. Organigrama. 7
  3. Cap. 3 Caracterizarea potrivit principiilor de funcţionare raţională. 12
  4. Cap. 4 Descrierea parametrilor constructivi ai sistemului informaţional. 15
  5. Cap. 5 Concluzii. 17
  6. Bibliografie. 18

Extras din referat

Cap.1 Prezentarea societăţii

Societatea comercială Forest S.R.L. a luat fiinţă în anul 2005 şi are forma juridică de societate cu răspundere limitată, constituită prin aport de capital în calitate de unic asociat al d-nei Lascu Mariana, cetăţean român, domiciliată în localitatea Baia Mare, str. Iancu Jianu nr.3, jud.Maramureş.

Societatea este o persoană juridică română şi îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile statului societaţii.

Societatea este înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J22/121/2005 şi C.I.F. RO1228367 şi are în prezent un capital social de 4.000.000 lei.

Sediul social al firmei este în România, oraşul Baia Mare, Zona Industrială, str. Barajul Crişului nr. 201, jud. Maramureş.

Statutul societaţii prevede că firma va putea desfăşura activităţi de :

- producţie mic mobilier confecţionat din PAL şi lemn (foioase/ răşinoase)

- prestări servicii în domeniul prelucrării lemnului

- vânzarea de material lemnos în diferite tipo-dimensiuni

- lucrări de protecţie a lemnului (vopsire, lăcuire, băiţuire etc.)

- înfiinţarea de filiale, birouri, unităţi de producţie şi orice alte unităţi necesare

realizării obiectului său de activitate în aceeaşi localitate sau în orice alte localităţi din ţară sau din străinătate

- activităţi de transport material lemnos (buşteni sau cherestea).

Conform statutului societăţii S.C. Forest S.R.L. are urmatorul obiect de activitate :

- activităţi de producţie mic mobilier din material lemnos

- activitate de import-export cu mic mobilier din lemn;

- activităţi de comercializare cu amanuntul, en-gros.

- activităţi de depozitare în depozite proprii;

Societatea s-a infiinţat la data de 10.05.2005, pe durata nelimitată.

Capitalul social era în anul 2005 de 7.500.000 lei, împărţit în 100 de părţi sociale în valoare de 75.000 lei fiecare, părţi sociale deţinute în întregime de către unicul asociat al firmei. Majorarea capitalului social poate fi decisă de către asociatul unic al firmei şi se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură ale asociatului sau prin atragerea de noi asociaţi.

Reducerea capitalului se face pe baza deciziei asociatului unic în condiţiile legii.

Conducerea societaţii este asigurată de către asociatul unic al firmei care stabileşte structura organizatorică a firmei, aprobă bilanţul contabil si contul de profit şi pierdere.

Decide asupra modului de utilizare a profitului net, hotărăşte asupra modificării formei juridice a societăţii, a statutului, a eventualei fuzionări, a divizării sau lichidării ei, precum şi asupra altor probleme privind organizarea şi funcţionarea firmei.

Dizolvarea societăţii poate avea loc în situaţia imposibilităţii realizării obiectului de activitate, a pierderii a cel puţin 1/2 din capitalul social, precum şi în orice altă situaţie considerată de către asociatul unic.

Lichidarea societăţii se face de către asociatul unic sau de către unul sau mai mulţi lichidatori numiţi de acesta,în condiţiile şi procedură stabilite de lege.

Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecatoreşti din România şi se judecă potrivit legilor române cu excepţia situaţiilor când din clauzele jurisdicţionale din contracte s-a stabilit altfel.

Asociatul unic deţine şi funcţia de administrator al societăţii. In această calitate, asociatul unic poartă obligaţiile şi răspunderile prevăzute de lege pentru administrator, reprezentând societatea faţă de terţi.

Controlul activităţii desfăşurate de către firmă se realizează tot de către asociatul unic al firmei.In acest sens, el poate numi mai mulţi cenzori, cărora le stabileşte competenţele, remuneraţia si modul de revocare.

Societatea are conturi deschise în Lei şi Euro la Banca Comerciala Română.

Societatea are un număr de 111 angajaţi, astfel: 5 economişti, 5 ingineri, 5 studii medii şi 96 muncitori calificaţi.

Societatea desfăşoară activitate de producţie şi comerţ. Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, devenind o funcţie economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în condiţiile preferate de consumatori (timp, loc, cantităţi, sortiment, preţ).

Comerţul, prin activitatea sa, prin locul pe care îl deţine în circuitul economic al bunurilor, face legătura dintre producţie şi consum. Influenţat fiind de aceste doua faze ale circuitului economic- producţia şi consumul - comerţul are la rândul lui un rol activ în asigurarea echilibrului dintre ele.

Activitatea de comerţ, pe măsura dezvoltării societăţii, a suferit profunde modificări, transformându-se dintr-o simplă activitate de intermediere, într-o activitate creatoare de utilităţi. In stadiul actual de dezvoltare a soietăţii comerţul reprezintă o importanţă deosbită atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori, respectiv consumatori

Producţia la S.C. Forest S.R.L. este structurată pe urmatoarele sortimente:

- mobilier pentru bucătărie (dulap suspendat, scaun taburet, mască chiuvetă, mese de diferite dimensiuni),

- mobilier de grădină,

- mobilier pentru localuri publice (berării, terase etc.),

- garnituri pentru hol (măsuţe, tabureţi, cuiere etc.),

Fluxul tehnologic al firmei cuprinde următoarea structură de utilaje:

- utilaj debitat plăci PAL 3 bucăţi

- utilaj debitat cherestea 2 bucăţi

- truse scule tâmplărie 50 bucăţi

- maşină fălţuit 2 bucăţi

- maşină rindeluit 2 bucăţi

- maşină căntuit 5 bucăţi

Preview document

Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 1
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 2
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 3
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 4
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 5
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 6
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 7
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 8
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 9
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 10
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 11
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 12
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 13
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 14
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 15
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 16
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 17
Caracterizarea structurii organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Caracterizarea Structurii Organizatorice la SC Forest SRL Baia Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea sistemului managerial al societății SC Powersoft SA

Capitolul 1 Diagnosticarea S.C. POWERSOFT S.A. 1.1 Documentatie preliminara Societatea comerciala POWERSOFT a fost infiintata in anul 1995 la...

Organizarea structurală și principiile elaborării structurilor organizatorice

Introducere Organizarea structurala reprezinta cea de-a doua componenta de baza a firmei. Prin organizarea structurala se asigura modelarea...

Structura organizatorică - studiu de caz Hotel Tolea

INTRODUCERE Prin structură organizatorică se înţelege ansamblul persoanelor cu funcţii de conducere si a compartimentelor de muncă tehnice,...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?