Elaborarea Structurii Organizatorice de Management

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2050
Mărime: 145.91KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Timofte
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Problema cu care se confruntă în prezent marea majoritate a firmelor este cea a creşterii gradului de funcţionalitate şi de adaptabilitate faţă de condiţiile unui mediu economic aflat într-o modificare profundă a mecanismelor de funcţionare.O asemenea activitate presupune un soi de operaţii complexe în cadrul cărora se utilizează metode, tehnici şi instrumente de lucru adecvate şi o concepţie clară, fundamentată teoretic, privind structura organizatorică.

Realizarea scopului acestei metodologii solicită parcurgerea metodică a unor etape, faze şi acţiuni cu ajutorul unor metode şi tehnici specifice de culegere, prelucrare şi interpretare a datelor.

Elaborarea structurii organizatorice constă în activitatea de concepere şi de proiectare a organizării structurale formale.

S.C. RETIM Ecologic Service S.A.

SC RETIM Ecologic Service SA funcţionează ca societate comercială din anul 1997, infiinţându-se prin reorganizarea Regiei Autonome de Salubritate Timişoara şi asocierea cu un partener strain, devenind astfel societate mixtă romano-germană cu capital integral privat.

Date generale:

• Capitalul social al societăţii : 2.608.400 lei;

• Numarul de angajaţi : 526 persoane;

• Director general - productie : ing. Florin Cepănariu

• Director general - comercial : ec. Gheorghe Para

Domeniul principal de activitate este salubrizarea localitaţilor cod CAEN : 9002 care include: salubrizarea menajeră; salubrizarea stradală; colectare şi transport deşeuri cu grad scăzut de periculozitate de la populaţie şi agenţi economici; combaterea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile (polei, ingheţ, zapadă), precum şi activităţi ecologice aferente.

Pentru asigurarea unei funcţionări eficiente a companiei este necesar ca managerul să asigure o concordanţă cît mai bună între activităţile desfăşurate şi mediul extern.Acest deziderat major se soluţionează prin adoptarea unei structuri organizatorice flexibile cu care să se obţină rezultatele economice previzionate pe linia creşterii productivităţii muncii, utilizării raţionale a personalului şi reducerea costurilor. Aşadar, apare nevoia realizării unei conexiuni corecte între personalul operaţional şi cel decizional.

Numărul crescînd al reprezentanţelor, extinderea bazei de clienţi şi mărirea complexităţii operaţiunilor a indicat necesitatea creării de noi departamente, sau mărirea celor existente pentru a prelua unele din însărcinările îndeplinite anterior de către managementul superior sau alte departamente.

Principiul flexibilităţii în realizarea structurii organizatorice se evidenţiază prin posibilitatea de a-şi adapta şi perfecţiona relaţiile sale atît cu personalul propriu cît şi cu mediul extern. Pentru a realiza acest principiu s-a luat în consideraţie şi aplicarea principiului apropierii conducerii de activitatea companiei. Astfel deciziile privind acordarea unui credit fiind aprobat de conducerea unei reprezentanţe, poate fi aprobat în cel mai scurt timp şi de către conducerea de vîrf a companiei. De obicei, aplicînd principiul limitei de control se creează echipe la diferitre niveluri ierarhice, care la rîndul său se subordonează unui singur şef (principiul unităţii de conducere), fără a neglija corelaţia dintre departamentele existente în cadrul companiei.

Compania promovează o politică de interdependenţă minimă dintre compartimente, ceea ce asigură succesul ei şi afacerii sale.

Preview document

Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 1
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 2
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 3
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 4
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 5
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 6
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 7
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 8
Elaborarea Structurii Organizatorice de Management - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Structurii Organizatorice de Management.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit...

Management Comparat Delphi România

INTRODUCERE Pentru realizarea temei de licenta am ales tema „Traditionalism si modernism in teoria stilurilor manageriale”, deoarece am considerat...

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Prezentare hotel din orașul Lugoj

Cap. I. HOTELUL DACIA ÎN CADRUL PIEŢEI TURISTICE A ORAŞULUI LUGOJ. 1.1. Oferta turistică a localităţii. Cetatea Lugojului, vatra veche de istorie...

Elaborarea Sistemului de Management al Firmei

1. Date iniţiale. 2. Selectarea modurilor raţionale de execuţie a lucrărilor. 3. Dimensionarea volumului, volumului-muncă şi a necesarului de...

Gestionarea Calității într-o Întreprindere

INTRODUCERE O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor 90 prmite evidentierea unor trăsături definitorii incontestabile precum...

Studiu de Caz la Foraj Sonde

CAPITOLUL I PPREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 SCURT ISTORIC Isotria industriei de petrol in zona Muntenia incepe odata cu punerea...

Ai nevoie de altceva?