Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8057
Mărime: 571.25KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Crețu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof dr Constanta Bodea
Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică economică Program Master - Managementul informatizat al proiectelor

Cuprins

 1. Cuprins 1
 2. 1. Obiectivul general al propunerii de proiect 2
 3. 2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect 2
 4. 3. Explicaţi noutatea adusă prin propunerea de proiect 2
 5. 4. Analiza cost-beneficiu 3
 6. 5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii) 3
 7. Scenariul pesimist 4
 8. Scenariul moderat 4
 9. Scenariul optimist 5
 10. 6. Metodologia şi planul de activităţi 6
 11. 6.1 Strategia generală adoptată 6
 12. 6.2 Derularea în timp a activităţilor (diagrama Gantt) 7
 13. 6.3 Lista pachetelor de activităţi 8
 14. 6.4 Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activităţi 9
 15. 6.5 Descrierea detaliată a pachetelor de activităţi, inclusiv a activităţilor 10
 16. 7. Resursele necesare a fi angajate 16
 17. 8. Buget 17
 18. 8.1 Buget per partener 17
 19. 8.2 Buget per pachet de activităţi şi per total 26
 20. 9. Interrelaţionarea activităţilor 27
 21. 10. Riscuri asociate propunerii de proiect şi măsuri de prevenire a acestora 28
 22. Scenariul pesimist 28
 23. Scenariul moderat 28
 24. Scenariul optimist 28
 25. 11. Structura de conducere a proiectului şi procedurile aplicate 29
 26. Proceduri aplicate 31
 27. 12. Consorţiul 31
 28. 12.1 Prezentarea generală a firmei 32
 29. 13. Impactul social al proiectului 33
 30. Bibliografie 34
 31. Anexa 1 35
 32. Anexa 2 36
 33. Anexa 3 37
 34. Anexa 4 38

Extras din referat

1. Obiectivul general al propunerii de proiect

Obiectivele constituie prima componentă operaţională a strategiei care se formulează, pornind de la misiune şi se reflectă în ansamblul activităţilor proiectului .

Misiunea organizaţiei este de a deveni leader pe piaţa românească de profil şi anume pe piaţa tehnologiilor de mediu.

Compania ECOTECHNO S.A. a urmat un proces de restructurare a activităţii de bază de la una exclusiv de cercetare ştiinţifică la concepţie de produse noi şi producţie având o bogată experienţă în domeniul ecologiei.

Prin proiectul “Cartuş filtrant membranar pentru purificarea apei - FILTRAME®” se propune realizarea unui produs fiabil, cu un grad ridicat de noutate.

Obiectivul general al proiectului este in consonanţă cu strategia firmei, care urmăreşte dezvoltarea economică a companiei prin acoperirea acestui segment de piaţă.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

Deţinerea unui spaţiu de producţie la standardele de calitate impuse

Atingerea unei cotă de piaţă de peste 45%

Lansarea brand-ului FILTRAME®

Fidelizarea clienţilor prin oferirea unei game mai largi de produse şi servicii suplimentare postvânzare, consulting, engineering.

3. Explicaţi noutatea adusă prin propunerea de proiect

1. Cartuşul filtrant FILTRAME® este superior produselor similare de pe piaţă, datorită modului original în care s-au îmbinat procedeele fizico-chimice cu cele membranare la realizarea dispozitivului, acesta permiţând utilizarea ca sursă atât a apei de reţea improprie consumului cât şi a apei de adâncime.

2. Tehnologia de fabricaţie este relativ simplă, nu necesită instalaţii şi utilaje speciale.

3. Nivel de preţ scăzut al consumabilelor (membranelor) şi condiţii comerciale superioare (nu necesită condiţii speciale de transport, depozitare, manipulate datorită gabaritului redus şi a caracteristicilor fizico-chimice).

4. Valorificarea patrimoniului intelectual al companiei: brevete de invenţie, inovaţii, patente.

4. Analiza cost-beneficiu

Analiza detaliată cost beneficiu este al proiectului de investiţii se află detaliată în

Fişierul MS Excel ataşat

Premize:

1. Investitie este de aproximativ 1 mil. € pe o durata de 3 ani de zile 2012-2014

Valoarea actualizata neta VAN = CF(1)/(1+ k) + ... + CF(n)/(1+ k)n – I0 este de aproximativ 1,508,000 Euro → VAN > 0.

Cash flow-ul CF = (Venituri – Costuri - Amortizare) * (1 - t) + Amortizare

2. Costul capitalului k=15% se calculează onform modelului Build-up (Pas cu pas) prin estimarea ratei de actualizare după o schemă simplă: Rata dobânzii fără risc + Prima de risc.

Specificul modelului constă în construcţia progresivă a Primei de risc din elemente constitutive privind:

• riscul de piaţă de capital;

• riscul de sector industrial;

• riscul de mărime a firmei;

• riscul de control al acţionarilor minoritari;

• riscul de ţară.

3. Termenul de recuperare al investiţiei este de 2,12 ani.

4. Rata internă de rentabilitate RIR = 19,7%.

Investitorii de capital într-o întreprindere urmăresc maximizarea averii printr-o remunerare (RIR) superioară a capitalurilor lor (peste media k din clasa respectivă de risc de afaceri): RIR > k  VAN > 0

RIR = 19,7% > k = 15% iar VAN = 1,508,000 Euro > 0 OK!

5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)

Analiza de risc impune trei scenarii de evoluţie amume: pesimist, moderat şi optimist, în funcţie de factori relevanţi pentru mediu de afaceri, dar neluând în considerare indicatorii extremi asemeni catastrofelor: cutremure, inundaţii, incendii, etc.

Factorii de risc în implementare proiectului nostru pot fi:

1. preţurile de achiziţie şi calitatea materiilor prime şi materialelor în situaţia deteriorării relaţiilor contractuale cu furnizorii.

2. nerealismul planului de vânzări estimat datorat insuicientei cunoaşterii sau evaluării eronate a concurenţei, pieţei ţintă, politicii de marketing etc.

3. insuficienta capacitate a spatiu de producţie.

4. factorilor tehnologici ai mediului; realizarea unor tehnologii mai performante ca urmare a progresului tehnico-ştiinţific.

Preview document

Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 1
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 2
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 3
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 4
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 5
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 6
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 7
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 8
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 9
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 10
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 11
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 12
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 13
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 14
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 15
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 16
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 17
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 18
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 19
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 20
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 21
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 22
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 23
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 24
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 25
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 26
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 27
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 28
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 29
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 30
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 31
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 32
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 33
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 34
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 35
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 36
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 37
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 38
Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Initierea Proiectelor Cartus Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame.doc

Alții au mai descărcat și

Campanie de Informare

INTRODUCERE Trăim într-o societate în permanentă schimbare şi odată cu evoluţia acesteia asistăm la o schimbare de percepţie asupra traficului şi...

Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Înfiinţat în 1996 grupul de companii AC HELCOR dezvoltă activităţi medicale şi farmaceutice în sistem privat in România fiind printre primele...

Organizarea taberei de formare și îndrumare pentru adolescenții din Centre de Plasament din județul Prahova

1. Prezentarea succintă a proiectului propus Obiectivul proiectului este acela de a crește rata de angajare în rândul adolescenților cu vârsta de...

Proiect de amenajare peisageră a unei grădini de lux

1. Obiectivul general al propunerii de proiect Obiectivul general al propunerii de proiect este, imbunatatirea si cresterea calitatii vietii prin...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Microsoft Office Project

Software-ul Microsoft Project este o aplicaţie ce oferă numeroase facilităţi pentru planificarea, implementarea şi analiza proiectelor de...

Ai nevoie de altceva?