Managementul Calității în Învățământul Superior

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2263
Mărime: 434.86KB (arhivat)
Publicat de: Cezar Tudorache
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. ing. Constantin OPREAN

Cuprins

 1. Introducere si scop 2
 2. 1. Definire 2
 3. 1.1. Identificarea tipurilor de probleme existente în organizaţie 2
 4. 1.2. Evaluarea problemelor existente în organizaţie 2
 5. 1.3. Elaborarea criteriilor de selectare 2
 6. 1.4. Întocmirea matricei de evaluare 3
 7. 1.5. Identificarea problemei prioritare 3
 8. 1.6. Definirea problemei 3
 9. 1.7. Trasarea misiunii 3
 10. 1.8. Selectarea echipei 4
 11. 2. Măsurare și analiză 4
 12. 2.1. Definirea limitelor 4
 13. 2.2. Identificarea cauzelor 4
 14. 2.3. Ponderea cauzelor 5
 15. 3. Îmbunătățirea 7
 16. 3.1. Identificarea alternativelor 7
 17. 3.2. Evaluarea alternativelor 7
 18. 3.3. Proiectarea îmbunatățirilor 8
 19. 4. Controlul 8
 20. 5. Multiplicarea rezultatelor 9
 21. 6. Concluzii 10
 22. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

Introducere si scop

Organizaţia în care se face studiul de caz este Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie. Abordarea se va face pornind de la procesele educaţionale.

Scopul acestui studiu de caz este de a prezenta un proiect de rezolvare a problemelor pe baza metodologiei descrise în suportul de curs. Este vorba de o problemă reală cu care se confruntă organizația noastră, legată de promovabilitate redusă.

1. Definire

1.1. Identificarea tipurilor de probleme existente în organizaţie

La identificarea problemelor s a utilizat brainstorming ul și s a pleacat de la cele 2 mari elemente aflate în interacţiune cadru didactic – student. Probemele identificate au fost:

• prea puţine cadre diactice.;

• restricţii legale – blocare posturi;

• buget redus;

• buget alocat/nr. studenţi;

• reglementări legislative contradictorii (ARACIS, CNCSIS, ANCS);

• catedre îmbătrânite (oameni şi metode);

• rezultatele evaluării cd nu generează măsuri de îmbunătăţire;

• salarizare nediferenţiată în funcţie de performanţe;

• procedura de admitere prea permisivă;

• promovabilitate redusă;

• degradarea competenţelor studenţilor;

• promovare necorespunzătoare;

• nu se evidenţiază competenţele într un document, la finalizarea studiilor;

• spaţii de predare insuficiente;

• dotarea laboratoarelor;

• nu există săli de sport;

• nu sunt amenajate spaţii pentru recreaţie;

• nu există un spatiu pentru cafea, gustări, studiu;

• nu sunt incurajati studentii sa se implice in proiecte de cercetare+inovare;

• programa de studiu prea orientată pe teorie.

1.2. Evaluarea problemelor existente în organizaţie

Problemele au fost evaluate de către top managementul facultății fiind selectate următoarele pentru a fi evaluate:

a) rezultatele evaluării cd nu generează măsuri de îmbunătăţire;

b) procedura de admitere prea permisivă;

c) promovabilitate redusă;

d) nu se evidenţiază competenţele într un document, la finalizarea studiilor;

e) nu sunt amenajate spaţii pentru recreaţie;

f) nu sunt încurajaţi studenţii să se implice în proiecte de cercetare+inovare;

g) programa de studiu prea orientată pe teorie;

1.3. Elaborarea criteriilor de selectare

Pentru întocmirea matricei de evaluare au fost identificate următoarele criterii:

• cronicitatea – proiectul trebuie să corecteze o problemă care apare frecvent, nu una recentă;

• durata – proiectele trebuie să aibă o durată mai mică de un an;

• urgenţa – proiectul este urgent dacă abordează probleme care fac organizaţia vulnerabilă în raport cu mediul extern;

• rezistenţa posibilă la schimbare – alegem proiectul care probabil va întâmpina cea mai redusă rezistenţă;

• problema trebuie să fie măsurabilă – proiectul nu se demarează dacă nu se dispune de datele necesare;

1.4. Întocmirea matricei de evaluare

Pentru evaluarea problemelor se vor acorda punctaje pe o scală de la 1 la 5 unde: 1 problemă puţin importantă; 5 – problemă foarte importantă;

Criteriile de selectare sunt ponderate în funcţie de importanţă (tabelul 1.1.)

Tab. 1.1. Matricea de evaluare

Criterii

Probleme cronicitatea

0,3 durata

0,2 urgenţa

0,3 rezistenţa posibilă la schimbare

0,1 problema trebuie să fie măsurabilă

0,1 Total

rezultatele evaluării cd nu generează măsuri de îmbunătăţire 5 1 3 5 3 3,4

procedura de admitere prea permisivă 4 3 2 2 3 2,9

promovabilitate redusă 5 3 4 5 5 4,3

nu se evidenţiază competenţele într un document, la finalizarea studiilor 5 2 1 1 4 2,7

nu sunt amenajate spaţii pentru recreaţie 4 2 2 4 4 3

nu sunt încurajaţi studenţii să se implice în proiecte de cercetare+inovare 4 1 4 3 3 3,2

programa de studiu prea orientată pe teorie 4 2 3 1 2 2,8

1.5. Identificarea problemei prioritare

Pe baza punctajelor obţinute în “Matricea de evaluare” rezultă că problema cea mai importantă este: promovabilitate redusă.

1.6. Definirea problemei

Mai mult de 30% dintre studentii facultatii au cel putin un examen nepromovat.

1.7. Trasarea misiunii

Reducerea procentului de studenti care nu au promovat cel putin un examen cu 10% in decursul anului universitar 2009 – 2010.

1.8. Selectarea echipei

La cererea decanului s a format echipa de îmbunătățire care a avut 12 membri și a fost compusă din:

prodecan – manager proiect;

șefi de catedra;

responsabil compartiment finaciar;

studenți.

2. Măsurare și analiză

2.1. Definirea limitelor

Definirea limitelor este etapa care ne indică unde începe și unde se termină proiectul. Diagrama flux generală (figura 2.1.) a procesului de însușire/evaluare a cunoștințelor de către studenți.

Preview document

Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 1
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 2
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 3
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 4
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 5
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 6
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 7
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 8
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 9
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 10
Managementul Calității în Învățământul Superior - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Managementul Calitatii in Invatamantul Superior.doc

Alții au mai descărcat și

Motivație și recompense în administrația publică

I. Motivatia 1.1. Continutul si natura motivatiei Motivatia omului pentru muncă pentru muncă reprezintă un concept esential în domeniul...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Comportament Organizațional

Plecand de la acest motto putem spune ca viata fiecarui individ din univers este si va fi asa cum si o fructifica fiecare in parte. Aceasta...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Fundamenetele Psihologice ale Management-Ului Resurselor Umane

1.1. Conceptul de management al resurselor umane În România, acest concept de "management al resurselor umane" este relativ nou. El apare odată cu...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Organizatoric al Managementului

Introducere Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este...

Marketingul Serviciilor Educaționale

INTRODUCERE Problematica studiată, motivaţia şi importanţa temei de cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Practică în cadrul unei instituții publice

A. Aspecte generale - Scurt istoric al Universitatii Lucian Blaga Inaugurarea unei şcoli este întotdeauna un eveniment plin de semnificaţii...

Sistemul de învățământ românesc versus sisteme de învățământ europene - analiza comparativă

ACRONIME BFUG - Bologna Follow-up Group BTS - Brevet de tehnician CNVSU - National Committee for the Evaluation of the University System DEA...

Managementul calității învățământului superior

INTRODUCERE Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații...

Proiecte Strategice în Învățământul Superior

Motto: “Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine” Introducere Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o prioritate politică...

Asigurarea calității în învățământul superior

Asigurarea calitatii in invatamantul superior nu este in nici un caz o problema strict europeana. Intreaga lume manifesta un interes din ce in ce...

Ai nevoie de altceva?