Managementul sistemului public de sănătate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7228
Mărime: 35.56KB (arhivat)
Publicat de: Denis I.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Starea de sănătate a populaţiei

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de o parte, şi de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte.

Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori socio-culturali.

Accesul la îngrijiri de sănătate este influenţat aproape în totalitate de organizarea sistemului sanitar.

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinata de convergenţa dintre oferta şi cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reală a facilităţilor de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru sănătate. Disparităţile în accesul la îngrijiri apar din cel puţin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe suportate de populaţie (co-plăţi, costuri legate de tratamente şi spitalizare) precum şi cele indirecte (cost transport, timpi de aşteptare); aşezare geografică inadecvată a facilităţilor de îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de acelaşi tip.

În România sunt evidenţiabile toate cele patru tipuri de inechităţi în accesul la serviciile de îngrijiri, ceea ce determină inechităţi în starea de sănătate a diferitelor grupuri de populaţie, a unor comunităţi din diferite zone geografice şi a grupurilor defavorizate economic. Aceste disparităţi se manifestă prin indicatori de bază ai stării de sănătate modeşti (speranţa de viaţă la naştere, mortalitatea infantilă, mortalitatea generală pe cauze de deces evitabile, grad de morbiditate, ani de viaţă în stare de sănătate) dar şi prin nivelul scăzut de informare privind factorii de risc şi de protecţie pentru sănătate sau sistemul de îngrijiri de sănătate şi pachetul de servicii de bază din România.

Sistemul de sanatate din Romania este de tip asigurări sociale si are ca scop asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.In consecinta, accesibilitatea la serviciile medicale constituie o preocupare continua la Nivelul Ministerului Sanatatii Publice.

Pentru evaluarea accesibilitatii, au fost analizati indicatori de proximitate care să identifice eventuale grupe populaţionale şi sau zone geografice dezavantajate in privinta accesului la servicii, pentru care ar trebui dezvoltate politici ţintite. Factorii determinanţi care influenţează gradul de accesibilitate al populaţiei la serviciile de sănătate sunt in general reprezentati de: nivelul sărăciei, şomajul, ocupaţia, mediul de rezidenţă, statutul de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, gradul de acoperire cu personal medical.

Nivelul saraciei

Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2003-2005 pentru România (UNDP) menţionează existenţa unor enclave caracterizate de un index al dezvoltării umane (IDU) scăzut care se situează în cele mai multe cazuri în zonele greu accesibile ale judeţelor, departe de reţeaua principală de şosele. Satele cele mai sărace (cu IDU foarte scăzut) sunt de obicei izolate faţă de drumurile modernizate sau faţă de oraşe, având chiar un rol marginal în cadrul comunelor de care aparţin. Acelaşi raport pune în evidenţă inegalitatea dintre mediul urban şi rural în ceea ce priveşte rata de sărăcie (13.8% şi respectiv 38%) şi rata de sărăcie severă (3.8% şi respectiv 13.9%) în anul 2003. Exista numeroase discrepanţe intre diferitele categorii ocupaţionale în ceea ce priveşte ponderea populaţiei aflate sub limita sărăciei: agricultorii (51%), şomerii (39%), lucrătorii pe cont propriu (37%), pensionarii (20%), ceea ce indica potenţiale grupe populaţionale dezavantajate, care trebuie vizate de politici de imbunatatire a accesului. In profil teritorial, in România Regiunea 1 de dezvoltare N-E şi Regiunea 3 S sunt zonele cu cel mai scăzut IDU (0.756 pentru ambele regiuni) şi cu cel mai mic PIB (PPP) (4400 USD, respectiv 4900 USD) în anul 2002.

Asigurările de sănătate

- Raportul de activitate pe anul 2005 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate menţionează că la 30 septembrie 2005, în mediul urban gradul de cuprindere în sistemul de asigurări era de 96.08%, iar în cel rural de 89.25%. Deşi în ultimii ani acumulările în bugetul consolidat pentru sănătate au sporit esenţial, cheltuielile totale efectuate pentru sănătatea fiecărui locuitor sînt mult sub nivelul ţărilor vecine.

Preview document

Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 1
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 2
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 3
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 4
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 5
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 6
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 7
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 8
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 9
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 10
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 11
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 12
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 13
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 14
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 15
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 16
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 17
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 18
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 19
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 20
Managementul sistemului public de sănătate - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Managementul Sistemului Public de Sanatate.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea sistemului de sănătate publică în România

Conform Legii nr 95 din 14/04/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 372 din 28/04/2006,...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Managementul unei instituții publice - misiune, obiective și activități

1. Instituţii publice şi managementul acestora, noţiuni generale 1.1. Instituţiile publice Administraţia publică poate fi înţeleasă ca un sistem...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Sistemul asigurărilor de sananate din România - studiu de caz

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România și unele țări din Uniunea Europeană

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Sistemul de Sănătate din Suedia

Capitolul 1. Stadiul cercetărilor în literatura de specialitate privind sistemul sanitar din Suedia Structura curentă a sistemului sanitar suedez...

Studiu comparativ privind serviciile de sănătate publică din România, Republica Moldova și SUA

1. SERVICIILE PUBLICE DE SANATATE DIN ROMANIA Ministerul Sănătăţii Publice aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării...

Serviciul public de alimentare cu apă din Constanța și Oradea - studiu comparativ

Capitolul 1 Prezentarea serviciului Alimentare cu apa din Constanta si Oradea 1.1. Serviciul public Alimentare cu apa din Constanta "Cel mai...

Sistem integrat calitate, mediu, siguranță și securitate

Prin sistem integrat se înțelege un sistem combinat, care adună toate practicile de management intern într-un sistem unic. În cadrul unui sistem...

Analiza mediului intern și extern la SC Compania de Apă Târgoviște

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND MEDIUL EXTERN ŞI MEDIUL INTERN AL ORGANIZAŢIEI PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE Abordând mediul extern la...

Sănătatea - serviciu public

Introducere Menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii a fost încă din Antichitate una dintre priorităţile oamenilor, realizându-se şi în prezent o...

Ai nevoie de altceva?