Specificul comunicării în administratia publică locală

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4960
Mărime: 337.42KB (arhivat)
Publicat de: Denis Popescu
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. II. COMUNICAREA ÎN PRIMĂRIA COMUNEI RĂDUCĂNENI 4
  3. II.1. Prezentarea primăriei comunei Răducăneni,jud. Iași 4
  4. II.2. Forme de comunicare în primăria comunei Răducăneni, jud. Iași 6
  5. II.3. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul primăriei Răducăneni 11
  6. II.4. Comunicarea primăriei Răducăneni cu cetățenii 19
  7. III. Concluzii 20
  8. Bibliografie: 21

Extras din referat

INTRODUCERE

Omniprezentă, totodată fascinantă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane încă din cele mai vechi timpuri, o caracteristică a fiinţei umane. Comunicarea a fost mereu un subiect de cercetare intens studiat şi îmbogăţit pe parcursul timpului.

De aceea, am încercat să arăt în această lucrare, din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă organizaţia şi comunicarea în administraţia publică locală, îndeosebi în Primăria Răducăneni. Am realizat o mică trecere prin instrumentarul şi procedeele comunicării, în special prin metodologia de lucru a primăriei.

Comunicarea nu trebuie să fie responsabilitatea unui compartiment, ci un instrument pe care fiecare angajat al administraţiei publice locale îl foloseşte zilnic în interacţiunea cu ceilalţi angajaţi și cetățenii. Comunicarea este asociată unei funcţii a managementului și potrivit acestei idei un bun manager nu poate să îşi legitimeze acţiunile şi deciziile făra a utiliza comunicarea ca instrument de interacţiune între el și ceilalți. O administratie publică locală modernă dorește dezvoltarea procesului de comunicare. Comunicare trebuie să fie transparentă și este necesar un management eficient..

Am încercat să evidentiez principalele aspecte teoretice si practice în cadrul institutiei unde lucrez, Primăria Răducăneni.

Raporturile dintre primării si cetăteni au devenit frecvente. Asteptările tot mai mari ale cetătenilor de la administratia publică locală, aparitia unor tehnologii noi, presiunile financiare au devenit factori ai schimbării. Cetătenii sunt din ce în ce mai exigenti fată de măsurile ce se iau în administratia publică, iar asteptările lor în ceea ce privesc serviciile oferite sunt din ce în ce mai dificil de satisfăcut.

Concluzia finală arată că etapele comunicării şi cunoaşterea metodologiei de comunicare este esenţială în orice instituţie, pentru că este necesară construirea unui climat organizaţional liniștit, cât şi stabilirea unei bune relaţionări cu publicul ţintă, cu care intră în contact prin natura activităţii sale.

II. COMUNICAREA ÎN PRIMĂRIA COMUNEI RĂDUCĂNENI

II.1. Prezentarea primăriei comunei Răducăneni,jud. Iași

Primăria este o institutie publică cu activitate permanentă ce duce la îndeplinirea efectivă a hotărârilor consiliului local si solutionează problemele concrete ale colectivitătii locale. Potrivit articolului 53 al Legii administratiei publice locale din 1996 prin Legea 24 de modificare a legii 69/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 13 aprilie 1996, primarul, viceprimarul, secretarul si aparatul propriu constituie primăria.

Răducăneniul este o comună a județului Iași, undeva la o distanță de apx. 40 km de orașul Iași, o comună destul de mare, cu un număr de 11.000 de locuitori, străbătută de șoseaua națională DN 28.

Recent, un cetățean al comunei a realizat monografia acesteia, în care a trecut toate detaliile legate de loc, de oameni, în special de cei care au marcat istoria comunei, de cei care o ridică în prezent și despre schimbările produse în timp.

Conducerea executivă a Primăriei comunei Răducăneni, este formată din primarul Viorel Ilie, viceprimarul E. Encuț, care este subordonat primarului, pe care îl și înlocuieşte în lipsa acestuia si secretarul, C. Bumbaru .

Obiectul de activitate al Primăriei Răducăneni este ducerea la îndeplinere a hotărârilor adoptate de Consiliul local al comunei, a dispozitiilor primarului, a actelor normative emise de primărie şi a tuturor celorlalte acte normative care privesc administratia publică locală.

Primăria Răducăneni are în desfăsurare pe următorii 2 ani următoarele obiective:

1. Investitii: reabilitarea sistemului rutier; îmbogătirea spaţiilor verzi ;executarea de noi investiţii; extinderea reţelei de apă şi canalizare, mai ales în satul Roșu, ei fiind mai la distanță de centrul comunei; continuarea balastării străzilor comunale; realizarea unui sistem eolian de obtinere a energiei; racordarea la reteaua de curent electric.

2. Dezvoltarea şi gestionarea urbană a teritoriului: completarea şi actualizarea bazei de date imobiliare; refacerea plăcuţelor de identificare a străzilor ;

3. Recuperarea, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului local: dezvoltarea patrimoniului local; administrare, modernizare, reparaţii şi întreţinere a patrimoniului imobiliar (clădiri, terenuri) ale instituţiilor de învatământ preşcolar şi gimnazial ; reabilitarea căminului cultural.

4. Îmbunătăţirea şi diversificarea asistenţei şi protecţiei sociale : dezvoltarea serviciilor de protecţie socială, fiind foarte multe familii în dificultate; integrarea etniei rrome în colectivitatea locală, fiind în număr destul de considerabil ;

5. Îmbunătătirea comunicării : actualizarea în permanentă în site-ul primăriei Răducăneni, a bazei de date constituită și pentru informațiile de interes public, lista actelor administrative si documentelor elaborate de consiliul local care constituie informatii transparente ; asigurarea transparenței informatiilor; organizarea audientelor si urmărirea rezolvării problemelor ridicate de cetăteni, prin implicare; colaborarea cu ONG-urile din judet si tară în vederea initierii si derulării unor proiecte în interesul comunitătii; înfiintarea unui Birou de Informare pe probleme de administratie. Conservarea şi dezvoltarea patrimoniului local prin organizarea anuală – în luna octombrie– a «Zilei comunei» Răducăneni, în special organizarea cu ajutorul primăriei a hramului bisericii satului Bohotin. Cea mai mare festivitate, la care participă întreaga comună.

Bibliografie

1. Alexianu, Paul (1942). Tratat de drept public. Bucuresti: Editura Casa Scoalelor.

2. Baltac, Vasile (2004). Managementul documentelor. Bucuresti: Editura Soft Net Comp.

3. Bonciu, D. (1997). Administratia publică si cetăteanul. Bucuresti: Editura Stiintifică.

4. Cândea, D., Cândea, R. (1998). Comunicare organizatională aplicată. Bucuresti: Editura Expert.

5. Cândea, R. (1996). Comunicare managerială. Bucuresti: Editura Expert.

6. Catană, Doina (1994). Management general. Tg. Mures: Editura Tipomur.

7. Chelcea, Septimiu (1975). Chestionar în investigaţia sociologică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

8. Chiru, Ion (2003). Comunicare interpersonală. Bucuresti: Editura Tritonic.

9. Cmeciu, Camelia (2009). Introducere în relatii publice. Bacău: Editura Edusoft.

10. Coman-Kund, F (2000). Politica de comunicare externă a colectivităţilor locale. Bucuresti: Editura Economică.

11. Haines, Ion (1998). Introducere în teoria comunicării. Bucuresti: Editura Fundatiei ,,România de Mâine.ˮ

12. Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 68

13. Legii administratiei publice locale din 1996 prin Legea 24 de modificare a legii 69/1991

Preview document

Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 1
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 2
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 3
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 4
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 5
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 6
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 7
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 8
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 9
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 10
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 11
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 12
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 13
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 14
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 15
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 16
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 17
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 18
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 19
Specificul comunicării în administratia publică locală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Specificul comunicarii in administratia publica locala.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Administrație și management public

Managementul este meseria care consta în a conduce, într-un context dat, un grup de oameni cu scopul de a atinge în comun obiective conforme...

Motivarea Angajaților în Management

Cap.I. Introducere Pentru a putea vorbi despre management mai întâi ar trebui sa definim acest termen. Termenul de management provine din limba...

Comunicarea Deficitară între Manageri și Subalterni

Plan de training Training: Comunicarea manageri-subalterni Dată/Timp: 27.04.2014/ 10:00-16:00 Responsabil: Violeta Radu Obiective:...

Plan comunicare și relații publice

PLAN COMUNICARE SI RELATII PUBLICE Pentru alcatuirea unui plan de comunicare si relatii publice este necesara stabilirea unor obiective precise....

Strategii de comunicare în instituția publică

1. Organizarea şi funcţionarea organizaţiei publice 1.1. Identificarea institutiei – PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI Municipiul Vaslui este o...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Bariere în calea unei comunicări interne eficace și eficiente

I. TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Scurt istoric. Definirea noțiunii Comunicarea este unul dintre cei mai vechi termeni, una dintre cele maivechi...

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Birotică și secretariat - organizarea muncii de secretariat

INTRODUCERE Lucrarea de față îşi propune să prezinte principalele aspecte introductive privind activitatea de secretariat. Într-o simplă enumerare...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Monografie GFIP Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu,...

Finanțarea cercetării în România

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES,...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității la Primăria Municipiului Iași

CAP.I. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Primăriei Comunei Saboani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei comunei Săbăoani. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile...

Ai nevoie de altceva?