Strategii adoptate de întreprinderi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4849
Mărime: 616.09KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Grigore
Puncte necesare: 6

Extras din referat

CAP. I. STRATEGII ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII – ELEMENTE TEORETICE

1.1. IMPORTANTA STRATEGIILOR ECONOMICE PENTRU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

Într-o economie de piaţă, o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei puternice competiţii atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă. Pentru a-şi realiza obiectivele propuse ea trebuie să-şi desfăşoare activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate sub raport tehnic şi economic. Conducerea şi organizarea activităţii întreprinderii pe baza unei strategii economice capătă o importanţă crescândă ca urmare a faptului că pe plan mondial s-au realizat mari progrese în teoria managementului privind aplicarea unor concepte moderne şi noi mutaţii pe piaţa internă şi externa. Importanţa şi necesitatea crescândă a adoptării unei strategii economice este determinată de acţiunea puternică a unor factori dintre care cei mai importanţi sunt:

1. accentuarea competitiei între firme pe pieţele interne şi externe, competiţie în care intră şi firme aparţinând ţărilor în curs de dezvoltare;

2. apariţia şi extinderea unor tehnologii moderne cum sunt sistemele flexibile şi robotizarea sistemelor tehnologice care au dus la creşterea calităţii produselor, reducerea costurilor şi la scurtarea termenelor de punere pe piaţă a unor noi produse;

3. creşterea considerabilă a calităţii produselor oferite pentru piaţă, ceea ce a condus la ridicarea exigenţelor consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea;

4. aplicarea de către unele întreprinderi a unor strategii avansate de prelucrare, ceea ce a condus la creşterea productivităţii muncii şi la reducerea costurilor;

5. extinderea folosirii calculatoarelor în cadrul managementului producţiei, ceea ce a dus la optimizarea deciziilor şi la cresterea performanţelor pe plan economic si tehnic.

Ţinând seama de acţiunea tot mai puternică a acestor factori, o strategie economică are rolul de a defini prin obiective cât mai precise, direcţiile de desfăşurare a activităţii firmei, astfel încât aceasta să realizeze o creştere a competitivităţii. O bună strategie economică trebuie să satisfacă urmatoarele exigente:

1. să permită o confruntare eficientă a întreprinderii cu altele similare în cadrul unui proces economic concurenţial şi în condiţiile unui mediu în permanentă evolutie;

2. să facă faţă cu succes, prin produse noi sau modernizate, exigenţelor sporite ale consumatorilor sub raportul calităţii şi al preţurilor;

3. sa realizeze o perfecţionare continuă a structurilor existente astfel încât acestea să fie cât mai bine adaptate noilor exigenţe impuse de modificările care survin în tehnologii, pe pieţele de desfacere şi cerinţele crescânde ale consumatorilor.

1.2. DEFINIREA CONCEPTELOR DE STRATEGIE ECONOMICA SI POLITICA ECONOMICA

Strategia economică reprezintă un concept complex care defineşte ansamblul obiectivelor pe care conducerea unei unităţi economice îşi propune să le realizeze, obiective stabilite pe baza de studii, cercetări ştiinţifice şi prognoze, acţiuni ce trebuie întreprinse pe diferite orizonturi de timp şi modul de alocare a resurselor în vederea menţinerii competitivităţii şi a dezvoltării viitoare. Din definirea acestui concept rezultă că stabilirea obiectivelor reprezintă o componentă de bază a strategiei economice.

Obiectivul reprezintă, deci, acea componentă a strategiei economice care stabileşte ce îsi propune să realizeze o unitate economică în cadrul unui anumit orizont de timp. Pentru a-şi atinge scopul, un obiectiv trebuie să fie precis formulat, cuantificabil si masurabil.

În raport cu orizontul de timp stabilit, obiectivele pot fi:

- pe termen scurt;

- pe termen mediu;

- pe termen lung.

În raport cu nivelul şi extinderea influenţei pe care o exercită asupra activităţii, ele pot fi obiective stabilite pentru nivelul organizaţiei superioare, obiective cu caracter divizionar sau cu caracter departamental. Pentru punerea în aplicare a unei strategii economice se stabilesc anumite politici economice. Prin politica economică se înţelege acea componentă a strategiei prin care se precizează acţiunile care trebuie întreprinse pentru punerea în aplicare a strategiei pe orizonturi de timp mai mici şi limitele în cadrul carora trebuie realizate obiectivele.

Pentru a putea fi elaborată în mod corect o strategie economică trebuie să definească clar 4 componente de baza:

1. sfera de aplicare a strategiei economice sau direcţiile în care urmează să-şi desfăşoare activitatea întreprinderile;

2. desfăşurarea resurselor reprezintă acea componentă care precizează modul în care întreprinderea îşi va utiliza resursele de muncă, materiale şi bănesti pentru realizarea obiectivelor propuse;

3. caracteristica distinctivă defineşte domeniul de activitate sau activităţile în care, potrivit strategiei, întreprinderea trebuie sa exceleze;

4. sinergia reprezintă acea componentă a strategiei care defineşte modalităţile de creştere a capacităţii productive a fiecarei componente a unui ansamblu de activităţi printr-o judicioasă structurare şi interacţiune a acestora. Realizarea efectului de sinergie duce la apariţia unor calităţi superioare sumei aritmetice a calităţii elementelor componente.

Preview document

Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 1
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 2
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 3
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 4
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 5
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 6
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 7
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 8
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 9
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 10
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 11
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 12
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 13
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 14
Strategii adoptate de întreprinderi - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Strategii Adoptate de Intreprinderi.doc

Te-ar putea interesa și

Premisele Managementului Inovațional ca Subsistem în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. Sistemele inovaţionale au existat la toate treptele dezvoltării...

Lucrare de practică la SC Continental Hotels SA - sucursala Drobeta Turnu-Severin

CAPITOLUL I. Prezentarea firmei de turism 1.1.Istoricul si obiectul de activitate al S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A. – Sucursala Dr. Tr. Severin...

Contabilitate

1. Marketingul  teorie si practica Ultimele decenii ale acestui secol au impus un nou concept  MARKETING  ce se vehiculeaza cu mare frecventa...

Strategia de Piață și Mixul de Marketing

1. Conţinutul şi locul strategiei de piaţă Adoptarea conceptului de marketing de către o întreprindere presupune, între altele, utilizarea unui...

Diferența dintre Logistică și Funcțiunea Marketing

I.Conceptul de logistică Mutaţiile care au avut loc în privinţa abordării teoretice şi practice a fluxului fizic al materiilor prime,...

Evaluarea strategică a potențialului unei întreprinderi și folosirea concluziilor rezultate pentru elaborarea strategiei economice ce va fi adoptată

CAPITOLUL 1 Prezentarea generala a SC ARGUS SA 1.1. Date generale Fabrica de ulei comestibil SC ARGUS SA constituie obiectul prezentului studiu....

Programe de Marketing

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. __F_ 1. Marketingul este un proces social si managerial prin care...

Strategii de perfecționare a firmei

Definirea si alegerea strategiei întreprinderii În literatura de specialitate se dau numeroase definitii strategiei. Într-o acceptiune foarte...

Ai nevoie de altceva?