Cauze ale efectului școlar

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3820
Mărime: 28.58KB (arhivat)
Publicat de: Adelina Chiș
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Podar
Referatul a fost prezentat la Universitatea Dimitrie Cantemir Targu Mures

Cuprins

 1. I. Noţiuni introductive . . 3
 2. II. Tipurile eşecului şcolar . 6
 3. a.) Eşecul şcolar cognitiv . 6
 4. b.) Eşecul şcolar necognitiv . 7
 5. III. Dificultăţile şcolare . 7
 6. 1.) Deficienţa de natură somatică . 8
 7. 2.) Deficienţa intelectuală . 8
 8. 3.) Dificultăţi instrumentale . 9
 9. 4.) Dificultăţi de origine afectivă . 9
 10. 5.) Cauze pedagogice . 10
 11. IV. Factorii eşecului şcolar . 11
 12. V. Posibilităţi de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar . 11
 13. BIBLIOGRAFIE . 14

Extras din referat

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Eşecul şcolar defineşte acele situaţii didactice/educative care consemnează imposibilitatea momentană a elevului de realizare a obiectivelor pedagogice propuse la diferite niveluri ale procesului de învăţământ (De Landsheere, Gilbert).

Eşecul şcolar se traduce prin dificultatea copilului de a se menţine la acelaşi nivel cu clasa, prin asimilările întârziate şi apoi prin repetenţie. Cauzele pot fi atribuite: elevului (leneş, împrăştiat), şcolii (clase supraîncărcate, învăţător fără vocaţie, lipsa unei bune relaţii profesor-elev), familiei (mediu defavorizant, care motivează puţin sau este puţin disponibil şi interesat de rezultatele şcolare ale copilului).

Dificultăţile şcolare semnalate la copil sunt legate, în afara tulburărilor legate de un deficit al inteligenţei (debilitate, retard) şi de:

- anomalii ale limbajului oral (tulburări de vorbire, tulburări de articulare, tulburări ale debitului verbal) ;

- anomalii ale limbajului scris (dislexie, disortografie, disgrafie) ;

- anomalii ale gesturilor care trebuie făcute cu un anumit scop (dispraxie);

- anomalii ale noţiunii timpului (discronie);

- anomalii ale perceperii formelor şi a volumului (vedere, auz deficitar).

Aceste manifestări pot să exprime şi nevoia de a se afirma sau de a delimita exigenţele

părinţilor, nevoia de atenţie a părinţilor, lipsa de încredere în sine, frica de a nu fi abandonat de părinţii pentru care şcoala este centrul de interes. Un alt factor de seamă sunt şi mutarea din clasă, schimbarea locuinţei, divorţul părinţilor, etc.

Eşecul şcolar este forma severă a insuccesului şcolar şi se manifestă prin abandon şi prin

repetenţie, aceasta este o sancţiune a neîndeplinirii obligaţiilor şcolare. Insuccesul şcolar, cu toate

formele lui de manifestare, reprezintă ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează negativ asupra integrării sociale şi profesionale şi asupra relaţiilor de convieţuire cu semenii.

Mediul social-cultural deteriorat în anumite perioade de frământări, convulsii sociale influenţează negativ şi politica şcolară şi calitatea organizării pedagogice a instituţiilor de învăţământ. Din acest punct de vedere, mai cu seamă, deficienţele activităţii de predare şi erorile de evaluare au cea mai rnare influenţă negativă asupra randamentului învăţării. Nedreptăţirea frecventă prin notare şi excesele de severitate, blochează şi demobilizează elevul. Evenimentele stresante în viaţa de familie (boală, divorţ, conflicte), dezinteresul familiei faţă de şcoală şi mediul prietenilor ostili şcolii influenţează negativ atitudinile faţă de obligaţiile şcolare.

Factorii interni au un rol esenţial în exprimarea refuzului de a învăţa. Bolile acute şi cronice,

perioadele de convalescenţă, întrerup ritmul învăţării. Lacunele instalate împiedică recuperarea

retardului. Deficienţele intelectuale, aptitudinale, influenţeaza insuccesul şi eşecul şcolar.

Cauzele obiective derivă din factorii externi, ponderea cea mai mare având cauzele generate

de organizarea şcolară, programe încărcate, orare incorect întocmite, lipsa de pregătire şi experienţă a profesorilor, lipsa lor de tact, rutina, dezinteresul, defectele caracteriale şi temperamentale, erorile de evaluare.

Mediul familial este o altă sursă a cauzelor insuccesului şcolar: condiţiile precare de viaţă, atitudinea indiferentă, neglijenţă sau ostilă a părinţilor faţă de şcoală, atmosfera încordată de neînţelegeri şi conflicte, poziţia defavorabilă între fraţi.

Cauzele subiective ţin de structura biopsihică a elevului. Sănătatea afectată de boli cronice şi acute (respiratorii, circulatorii, digestive, nervoase, psihice), de perturbări ale fazelor de maturizare pubertară şi adolescentină împiedică reuşita şcolară. Indispoziţia provocată de oboseală provenită din suprasolicitare şi subsolicitare împiedică angajarea în efortul învăţării.

Structura biopsihică a elevului afectată de deficienţe intelectuale (atenţie, memorie, gândire), afective (hiperemotivitate, apatie, nevroze, psihoze), tulburări de comportament (instabilitate psihomotorie, delincvenţă), deteriorează mediul clasei şi deviază preocupările de invăţare.

În fenomenul complex al insuccesului şcolar cauzele devin efecte şi efectele devin cauze. Tulburările de comportament şi personalitate sunt cauze şi efecte ale inaceptării realităţii şcolare, ale inacceptării obligaţiilor şcolare.

Frecvenţa cu care se produce ,,eşecul şcolar" în instituţiile de învăţământ şi, mai ales, aspectul de fenomen permanentizat pe care el poate să-l dobândească adeseori determine responsabilitatea cu care trebuie tratate. Un eşec şcolar “cronicizat” este periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilităţi şi va ajunge să dezvolte o teamă de eşec, cât şi în plan social, fiindcă un eşec şcolar permanentizat „stigmatizează", induce o marginalizare socială a elevului în cauză (respectiv o limitare a dreptului elevului la o calificare profesională autentică şi la exercitarea unor roluri sociale apreciate şi recunoscute ca fiind valorizante pentru personalitate).

Preview document

Cauze ale efectului școlar - Pagina 1
Cauze ale efectului școlar - Pagina 2
Cauze ale efectului școlar - Pagina 3
Cauze ale efectului școlar - Pagina 4
Cauze ale efectului școlar - Pagina 5
Cauze ale efectului școlar - Pagina 6
Cauze ale efectului școlar - Pagina 7
Cauze ale efectului școlar - Pagina 8
Cauze ale efectului școlar - Pagina 9
Cauze ale efectului școlar - Pagina 10
Cauze ale efectului școlar - Pagina 11
Cauze ale efectului școlar - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Cauze ale Efectului Scolar.doc

Alții au mai descărcat și

Drogurile în Lumea Adolescentină

Introducere Actualitatea. Lumea actuală presupune multe solicitări faţă de tinerii adolescenţi care devin aşa numiţii sclavi ai dependenţei de...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Insuccesul școlar

Insuccesul scolar 1.Insuccesul scolar:definitii,forme de manifestare, criterii de apreciere Se poate observa un deosebit interes pentru evolutia...

Comportamentul Social

Pentru o mai buna intelegere a subiectului propus vom face mai intai cateva precizari necesare pentru constructia interioara a lucrarii. In primul...

Delincvența Juvenilă

Introducere A doua si a treia vârsta, sau legarea florii vietii omenesti este copilaria si asa-zisa adolescenta, la care vârsta ajungând omul,...

Te-ar putea interesa și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său”...

Deficiențe de Vedere

Argument G. Dumas consideră ochiul „oglinda trupului şi a sufletului”, privirea cu gama ei de expresivitate, fiind mereu alta în diferite stări...

Abandonul școlar la ciclul gimnazial în România

Esecul scolar constituie astazi un fenomen întâlnit în toate sistemele de învatamânt. Problematica esecului scolar este vasta, raportându-se nu...

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi...

Relația între achizițiile operaționale la clasele V-VIII și orientarea profesională a adultului

Argument Acesta cercetare încearca sa stabileasca o legatura existenta între activitatea profesorului si implicarea scolii (la clasele V-VIII) în...

Metode de prevenire și combatere a eșecului școlar în disciplinele economice

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui subiect de o mare importanţă practică pentru actorii câmpului educaţional, atât...

Psihologia educației

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Ai nevoie de altceva?