Conceptul de Personalitate

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9853
Mărime: 35.92KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Prodan
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu Dughi
UAV, Arad Modulul pedagogic, an univ 2006-2007

Extras din referat

Conceptul de personalitate

Personalitatea umană, o abstracţie psihologică extrem de complexă şi cu determinări multiple este greu de definit în mod exhaustiv, până în prezent, numărul definiţiilor depăşind cifra de o sută. Cele mai multe dezvoltă o concepţie integrativă şi dinamică, relevând caracterul specific uman, unitar şi sintetic al personalităţii, legătura ei strânsă cu conduita, determinarea ei biologică şi socială (cf. lui Cosmovici, A., şi Iacob, L., 1996).

Personalitatea a fost definită din perspectiva mai multor orientări şi teorii (cf. lui Stoica Marin, Psihopedagogia personalităţii, 1996, pag. 67 şi urm.)

Astfel, teoria biologică explică personalitatea prin structura morfologică şi funcţională a omului, cu accent pe experienţa lui timpurie.

Teoria psihanalitică consideră că structura personalităţii este determinată de interacţiunea forţelor psihice interioare (a motivelor), cu condiţiile mediului extern (S. Freud).

Teoria factorială explică personalitatea prin organizarea interioară şi ierarhică a unor trăsături generale sau factorii de temperament, motivaţionali şi alţi factori (extraversiune, introversiune, labilitate, anxietate - Cattel Guilford).

Orientarea experimentalistă afirmă unicitatea fiecărei persoane, iar cea socio-culturală explică personalitatea prin asimilarea experienţei sociale şi a culturii (R. Linton).

Teoria integrativ-dinamică elaborată de W. Allport, consieră personalitatea cu mai multe niveluri de integrare dinamică (nivelul reflexelor, al deprinderilor, al trăsăturilor personale şi sinele ca sistem unitar).

Personalitatea, în concepţia lui Allport, este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic.

Deci, personalitatea este subiectul uman ca unitate dinamică bio-psiho-socio-culturală (P.P. Neveanu), înzestrată cu funcţii cognitive, axiologice, proiectiv-creative, dinamico-energetice, afectiv-motivaţionale şi volitiv-caracteriale, pragmatice şi operaţionale de autoorganizare şi autoreglare, manifestate în comportament.

Alţi autori definesc personalitatea în lumina învăţării (Mower şi Miller) sau a situaţiei sistemelor, interpretând-o din punct de vedere cibernetic (C. Bălăceanu, E. Nicolau).

Cele mai multe definiţii prezintă o explicaţie integrativă şi dinamică, relavând caracterul specific uman, unitar şi sintetic al acesteia, determinarea ei biologică şi socio-culturală.

Cu toate aceste definiţii date personalităţii în literatura psihopedagogică, s-au evidenţiiat câteva caracteristici care, într-un mod sintetic, reunesc câteva caracteistici comune ale acestora:

1. globalitatea: personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permit descrierea acelei personane, identificarea ei printre celelalte. Orice construcţie teoretică validă referitoare la personalitate trebuie să permită, prin operaţionalizarea conceptelor sale, descrierea conduitelor şi aspectelor psihofizice care fac din orice fiinţă umană un exemplar unic;

2. coerenţa: majoritatea teoriilor postulează ideea existenţei unei anume organizări şi interdependenţe a elementelor componente ale personalităţii. Postulatul coerenţei este indispensabil studiului structurilor de personalitate şi al dezvoltării lor; personalitatea nu este un ansamblu de elemente juxtapuse, ci un sistem funcţional format din elemente independente.

3. permanenţa (stabilitatea) temporală: dacă personalitatea este un sistem funcţional, în virtutea coerenţei sale, aceasta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă. Deşi o persoană se transformă, se dezvoltă, ea îşi păstrează identitatea sa psihică.

Aceste trei caracteristici evidenţiază faptul că personalitatea este o structură unitară.

Ca sistem suprastructurat deschis, personalitatea este rezultatul dezvoltării unitare prin procesul învăţării a însuşirilor înnăscute şi dobândite sub influenţa mediului socio-cultural, asigurând fiecărei individualităţi o adaptare, originală şi activă, la mediul înconjurător.

Conceptul de educabilitate

Din punct de vedere teoretic, educabilitatea reprezintă o categorie pedagogică fundamentală care exprimă puterea sau ponderea educaţiei în dezvoltarea personalităţii.

Sub raport funcţional-educativ, educabilitatea reprezintă capacitatea specifică a psihicului uman de a se modela structural şi informaţional sub influenţa agenţilor educaţionali şi sociali. Ceea ce defineşte fiinţa umană din punctul de vedere al educabilităţii, constă în faptul că omul, dezvoltarea sa ca personalitate, este în primul rând produs al modelării socio-culturale, îndeosebi educaţionale.

Preview document

Conceptul de Personalitate - Pagina 1
Conceptul de Personalitate - Pagina 2
Conceptul de Personalitate - Pagina 3
Conceptul de Personalitate - Pagina 4
Conceptul de Personalitate - Pagina 5
Conceptul de Personalitate - Pagina 6
Conceptul de Personalitate - Pagina 7
Conceptul de Personalitate - Pagina 8
Conceptul de Personalitate - Pagina 9
Conceptul de Personalitate - Pagina 10
Conceptul de Personalitate - Pagina 11
Conceptul de Personalitate - Pagina 12
Conceptul de Personalitate - Pagina 13
Conceptul de Personalitate - Pagina 14
Conceptul de Personalitate - Pagina 15
Conceptul de Personalitate - Pagina 16
Conceptul de Personalitate - Pagina 17
Conceptul de Personalitate - Pagina 18
Conceptul de Personalitate - Pagina 19
Conceptul de Personalitate - Pagina 20
Conceptul de Personalitate - Pagina 21
Conceptul de Personalitate - Pagina 22
Conceptul de Personalitate - Pagina 23
Conceptul de Personalitate - Pagina 24
Conceptul de Personalitate - Pagina 25
Conceptul de Personalitate - Pagina 26
Conceptul de Personalitate - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de Personalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Problemele Majore în Dezvoltarea Psiho-Comportamentala

TEMA : Evidenţiaţi problemele majore care apar în dezvoltarea psiho-comportamentală a puberilor si adolescentilor şi aratati ce consecinţe decurg...

Psihopedagogia adulților

1. SPECIFICUL ÎNVĂŢĂRII LA VÂRSTA ADULTĂ Necesitatea învăţării pe tot parcursul vieţii, asociată cu prelungirea învăţării dincolo de vârsta...

Comunicarea Nonverbală

Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate, creând înţelesuri. Aceste semnale...

Elememte de Psihologie Fetală

De-a lungul istorie, studiile privitoare la dezvoltarea umană s-au îmbogăţit cu noi şi noi informaţii. Chiar dacă în Antichitate grecii nu aveau...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Personalitatea în formare și personalitatea adultă

Motto:,, Nu poţi să-i inveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii. Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii. Trebuie să şti CUI te adresezi...

Metode, mijloace și forme de organizare a educației adulților

Delimitări conceptuale Educatia este forma de adaptare esentiala a omului la lume si a lumii la om. Adaptarea se face insa primtr-un model...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind Strategia Politicii de Personal în Cadrul Schelei de Petrol Moreni

Strategiile în domeniul resurselor umane exprima, în primul rând, faptul ca functiunea de personal adopta o perspectiva mai larga, si o viziune...

Specificul Dezvoltării Principalelor Trăsături de Personalitate la Puberul cu Deficiență Mintală Comparativ cu Puberul cu Intelect Normal

CUVÂNT ÎNAINTE Problema deficienţei de intelect a prezentat un mare interes pentru mine încă din primii ani de facultate , atunci cand am si luat...

Hoții de buzunare - elemente de psihologie comportamentală

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA GENERALĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 CONSIDERAŢII GENERALE Ocrotirea patrimoniului prin normele...

Tulburarea de Personalitate Narcisistica

1. Prezentare generala 1.1. Conceptul de personalitate Termenul de ‘personalitate’ este derivat din termenul din latina ‘persona’, folosit pentru...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Rolul Personalităților Istorice în Formarea Dimensiunilor de Personalitate la Elevi

Introducere Progresul și bunăstarea unei țări depinde în mare parte de calitățile și comportamentul cetățenilor săi. Maxima ,,Omul sfințește...

Atitudinea cadrelor didactice fata de integrarea elevilor cu dizabilități

Introducere În decursul istoriei, problematica educării copiilor care învață mai greu a fost abordată în diverse moduri de către școală și...

Motivarea Asupra Performanțelor Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I FUNCŢIONARUL PUBLIC. CONCEPT. TIPOLOGIE 1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ Primele reglementări privind pregătirea...

Ai nevoie de altceva?