Hirotonia - Punct de Vedere Canonic

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5806
Mărime: 29.11KB (arhivat)
Publicat de: Alin Luca
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Extras din referat

Motivația alegerii temei: Taina Preoției o putem înțelege numai dacă o asociem cu Sfânta Liturghie și cu Sfântul Altar;

Preoția după Dicționarul de Teologie Ortodoxă: Preoția este funcție existentă în toate religiile;

Hirotonia: învestirea cu puterea harică preoțească;

Administrarea Sfintei Taine a Hirotoniei: Săvârșitorul acestei Taine este episcopul eparhiot sau arhiereul delegat de episcopul eparhiot;

Hirotonia făcută de către episcopii caterisiți și anatemizați: Harul pe care un episcop îl primește la hirotonie, nu își pierde efectul în cazul în care este caterisit sau anatematizat; îl pierde numai dacă promovează o erezie;

Primitorii Hirotoniei și condițiile prin care se poate primi Hirotonia: Primitorii Sfintei Taine a Hirotoniei, pot fi toți creștinii, bărbați, care au fost botezați în mod valid și care îndeplinesc anumite condiții, stabilite în decursul timpului de către Biserică.

Pentru intrarea în preoție, trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

a. Condițiile religioase;

b. Condițiile morale;

c. Condițiile intelectuale sau de pregătire;

d. Condiții fizice;

e. Condiții sociale;

Peoția după Sfintele canoane: prezentarea canoanelor apostolice; enumerarea canoanelor care vorbesc despre preoție;

Sfințenia și răspunderea în preoție: I.P.S Justinian a urmărit să facă din preoție un factor activ și din misiunea ei o lucrare efectivă cât mai utilă Bisericii și societății.

Motivul datorită căruia mi-am ales această temă:

Am ales să abordez despre Taina Hirotoniei, deoarece preoția este cel mai minunat lucru pe care Dumnezeu l-a sădit în sufletul slujitorului Său. Taina Preoției o putrem înțelege numai dacă o asocierm cu Sfânta Liturghie și cu altarul Bisericii. Această minunată Taină, a fost așezată de Mântuitorul Iisus Hristos pentru săvârșirea cultului divin, pentru vestirea Evangheliei care este Cuvântul lui Dumnezeu și a mai fost așezată pentru păstorirea poporului. La Cina cea de Taină a fost instituită Sfânta Jertfă iar mai apoi s-a încredințat apostolilor, puterea de a ierta și a dezlega păcatele poporului, dânndu-li-se acestora porunca propovăduirii Evangheliei și păstorirea poporului; acest lucru ne este încredințat de Mântuitorul la Matei 28, 18- 20; Marcu 16, 15-16 și Ioan 20, 21-23.

Prin Sfânta Jertfă, înțelegem împăcarea omului cu Dumnezeu și mijlocirea între om și Dumnezeu. Prin slujirea Sfintei Liturghii de către preot, se arată chemarea cea mai înaltă a acestuia și prezența Mântuitorului Iisus Hristos printre oameni. Fără Preot și Sfânta Liturghie, un credincios nu poate dobândi mântuirea care este eliberarea omului din robia păcatului și a morții și repunerea lui în comuniune harică cu Dumnezeu, comuniune pe care omul a pierdut-o în momentul căderii în păcat a protopărinților noștri Adam și Eva. Mântuirea credincioșilor reprezintă țelul spre care trebuie să tindă un preot în activitatea sa pastoral-misionară. Mântuirea se poate dobândi în cadrul Sfintei Biserici, deoarece în Biserică, omul intră în comuniune directă cu Dumnezeu prin Sfintele Taine și Ierurgii. Sfântul Ciprian al Cartaginei ne spune: fără Biserică nu există mântuire.

Preotul trebuie să săvârșească Sfânta Liturghie cu drag, iar cel care nu săvârșeste în acest mod, lipsește pe Dumnezeu de slavă, îngerii de bucurie, păcătoșii de iertare, drepții de ajutor, Biserica de folos și pe sine de leac . Părintele Ilarion Felea ne spune că preoții sunt numai slujitorii lui Hristos, uneltele de care se folosește Mântuitorul: mâninile, picioarele și gura Lui. Sfântul Ioan Hrisostom ne relatează: Nu omul face prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele lui Hristos ci Însuși Hristos Care a fost răstignit pentru noi. În înceheirea acestei motivații, m-a sensibilizat ceea ce se spune despre Sfânta Liturghie, căci împreuna cu Sfânta Evanghelie, ea este zestrea cea mai scumpă a Bisericii și valorează mai mult decât am aduna noi și decât toate comorile pământului .

Preview document

Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 1
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 2
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 3
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 4
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 5
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 6
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 7
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 8
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 9
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 10
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 11
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 12
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 13
Hirotonia - Punct de Vedere Canonic - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Hirotonia - Punct de Vedere Canonic.doc

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Sfânta Taina a Preoției

În toate religile au existat și exista persoane anume orânduite pentru indeplinirea obligațiilor rituale, adicǎ slujitori ai cultului. De altfel,...

Preoția

Capitolul I 1. Introducere Conceptul de Har preoţesc în teologia ortodoxă şi neoprotestantă. Conceptul de Har preoţesc în teologie,...

Chipul Preotului

INTRODUCERE Preoţia este, în primul rând şi mai presus de orice, misiune, şi ani misiunea slujirii lui Dumnezeu şi slujirii oamenilor. Ea se...

Încheierea cununiei în dreptul canonic

Căsătoria, ca instituţie divină naturală, a fost aşezată în formă monogamă de Dumnezeu în Rai, la crearea primilor oameni, Adam şi Eva : „Nu este...

Chipul preotului ortodox reflectat în opera teologică și pastorală a Sfinților Trei Ierarhi

In fiecare parohie, - spune scriitorul francez A. de Lamartine - este un om care este al tuturor; este chemat ca martor, ca sfatuitor ori ca...

Hirotonie și Hirotesie în Lumina Legislației Canonice

Introducere Înainte de a purcede în a analiza termenii de "hirotonie" şi "hirotesie" priviţi din punct de vedere canonic, doresc întâi să...

Te-ar putea interesa și

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Spiritualitatea hotărârilor Sinodului VII Ecumenic

INTRODUCERE Se observă în perioada postmodernă o serioasă reîntoarcere a preocupărilor spirituale, dacă în veacul al XIX-lean şi în bună parte din...

Relațiile patriarhiei ecumenice cu Țara Românească, ierarhi greci în scaunul mitropolitan al Țării Românești

INTRODUCERE a) Contextul politico-religios al întemeierii Mitropoliei Ţării Româneşti. Cu începutul secolului al XIV-lea istoria românilor din...

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Preocupări Patristice și Postpatristice în Țara Românească în Timpul Domnitorului Constantin Brâncoveanu

Introducere Viaţa liturgică reprezintă totalitatea slujbelor bisericeşti, săvârşite după un „tipic“, adică după rânduieli bine stabilite în forme...

Familia creștină azi și în veșnicie

PRELIMINARII ŞI GENERALITĂŢI Fiind baza societăţii omeneşti, familia ca instituţie divină a fost de la început obiectul cercetării din partea...

Taina Cununiei și Rolul ei în Viața Societății

ARGUMENT Taina Cununiei, sub aspect teoretic, dar mai ales practic, este complexată atât prin sensurile ei duhovniceşti cât şi prin multitudinea...

Hirotonie și Hirotesie în Lumina Legislației Canonice

Introducere Înainte de a purcede în a analiza termenii de "hirotonie" şi "hirotesie" priviţi din punct de vedere canonic, doresc întâi să...

Ai nevoie de altceva?