Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4082
Mărime: 585.34KB (arhivat)
Publicat de: Petru Pop
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, BRASOV

Extras din referat

Localizarea şi delimitarea zonei

Cheile Bicazului fac parte din Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș, localizat în partea centrală a Munților Hășmaș, situați în grupa centrală a Carpaților Orientali, cunoscută și sub denumirea de Carpații Moldo-Transilvani, în zona central-nord-estică a României, pe teritoriile județelor Neamț și Harghita, făcând legătura între Transilvania și Moldova.

Parcul este o rezervație geologică și peisagistică, care se întinde pe o distanță de 10 km de-a lungul Văii Bicazului, pe raza comunei Bicaz-Chei, la 27 km sud-vest de orașul Bicaz, având altitudinea cuprinsă între 670 și 1792 m.

Cheile Bicazului s-au format în urma acțiunii erozive a râului Bicaz și a afluenților săi ( Cupaş, Lapoş, Birnard, Şugău) asupra calcarelor mezozoice mai puțin dure.

Asocierea tipurilor de roci diferit colorate și variate ca formă și alcătuire, întâlnite pe traseul Bicazu Ardelean - Lacu Roșu, face ca imensa despărțitură a văii Bicazului să constituie unul din cele mai remarcabile trasee turistice din Carpați.

De-o parte și de altă a râului Bicaz se înșiruie două serii de masivi cu pereți abrupți. Pe stânga râului se ridică masivele Ghilcoş (1384 m), Suhardul Mic (1126 m), Suhardul Mare (1352 m), Turnul Bardosului (1121 m), Polițele Bardosului (1132-1286 m), Piatra Glodului (1036 m), iar pe dreapta se înșiruie Surducul (1126-1267 m), Piatra Arșiței (876 m).

Masivele mai sus menționate au coastele dinspre cursul apei foarte mult înclinate, până la verticală, înălțându-se cu 300-400 m deasupra șoselei și a văii, care aici se îngustează atât de mult, încât razele solare nu pot străbate până la albia râului Bicaz.

Clima

Este caracteristică zonelor carpatice: ierni lungi și geroase, veri scurte și relativ calde. Fără îndoială, Masivul Hășmaș este una din cele mai reci zone ale României și a meleagurilor carpato - dunărene unde iarna durează aproape 5 luni și mercurul termometrelor coboară des sub -20 A°C.

Climatul este ceva mai cald la capătul din aval al Cheilor Bicazului, ceea ce este confirmat și de prezența pădurilor de foioase. Acumulările de aer rece sunt însoțite uneori de cețuri, care se risipesc odată cu răsăritul soarelui. când briza din vale pune masele de aer în mișcare, dirijându-le către creste. Numărul zilelor cu îngheț depășește 160 zile/an, temperatura medie anuală se situează între 8-9,5 A°C, iar temperatura medie a verii este cca. 18,5 A°C.

Durata de strălucire a soarelui este de 1800-1900 ore pe an. Precipitațiile atmosferice sunt mai dese primăvara și vara, cantitățile medii anuale sunt cca. 800 mm.

Potenţial turistic

Situate la 3 km de Lacul Roșu și modelate de râul Bicaz în calcarele Masivului Hășmaș, pe o lungime de 8 km, Cheile Bicazului oferă o priveliște de o rară frumusețe. Aici apar din loc în loc pereți abrupți numiți "pietre ": "Piatra Altarului " (1121 m altitudine), "Piatra Arșiței", "Piatra Singuratică " și porțiunea centrală denumită sugestiv "Gâtul Iadului" cu aspect de canion.

Declarate monument al naturii, Cheile Bicazului formează o rezervație complexă, geologică și floristică. Obiectivul principal al parcului este: protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic,hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură.

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș a fost înființat în anul 2004 și este unul dintre cele mai tinere parcuri de acest gen din România. Prezentând un deosebit interes științific din punct de vedere geologic, geomorfologic, paleontologic, peisagistic dar și din punctul de vedere al diversității biologice generate de marea varietate a condițiilor geoclimatice, Parcul Național Cheile Bicazului este una dintre cele mai frumoase și valoroase rezervații naturale din România.

Această arie protejată face parte din rețeaua ecologică europenă Natura 2000, o rețea de arii naturale protejate care, pe lîngă ariile de protecție specială avifaunistică, include și arii speciale de conservare, în conformitate cu prevederile privind conservarea habitatelor naturale, a faunei și a florei sălbatice.

Aria protejată Cheile Bicazului - Hășmaș se suprapune pe cursul superior al râului Bicaz, ce colectează toate pârâurile care coboară din munte (Licas, Suhard, Cupas, Lapos, Sugau pe stânga, respectiv Pârâul Oii, Bicajelul și Surducul pe dreapta).

Parcul natural Cheile Bicazului - Hășmaș este un paradis al alpiniștilor, ce cuprinde cele mai spectaculoase chei din România, Cheile Bicazului. Acestea sînt formate din 4 sectoare de chei:

Între chei (km 26,5 - 28,7);

Piatra Altarului (km 28,7 - 31)

Gâtul Iadului (km 31 - 32,2)

Sfârşitul cheilor (km 32,2 - 34)

Teritoriul Parcului se întinde pe raza judeţelor Harghita şi Neamt şi este împărţit în două zone:

- zona de conservare specială (care reprezintă 78% din suprafaţa Parcului)

- zona de protecţie (restul de 22% din suprafaţa de 6.575 ha a Parcului)

Managementul parcului va asigura menținerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a folosințelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit.

Se oferă posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice.

Rezervaţiile naturale incluse în parc sunt:

• Cheile Bicazului (jud. Neamţ, 1.600 ha şi jud. Harghita, 2.128 ha)

• Lacul Roşu

• Cheile Şugăului

• Avenul Licaş

• Masivul Hăşmaşu Mare - Piatra Singuratică

• Hăşmaşu Negru

Toate aceste rezervaţii conservă pe cuprinsul lor plante şi animale rare, importante din punct de vedere ştiinţific şi economic, precum şi pasaje interesante din punct de vedere turistic.

Geologic, Cheile Bicazului reprezintă sinclinalul Haghimas din cadrul sinclinalului marginal extern, în care sînt roci sedimentare mezozoice peste un fundament cristalin din zona cristalino-mezozoica (triasice, jurasice și cretacice): calcare (albe sau roșii), dolomite, jaspuri, conglomerate, gresii. Cheile Bicazului sunt alcătuite din calcare jurasice. Cutate în fază austrică, rocile sedimentare au suferit deranjamente tectonice majore împreună cu rocile cristaline (pînzele bucovinice), unele dintre ele fiind desprinse și alunecate spre est, dînd naștere la pînzele transilvane.

Preview document

Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 1
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 2
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 3
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 4
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 5
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 6
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 7
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 8
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 9
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 10
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 11
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 12
Amenajarea turistică a teritoriului Cheile Bicazului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Turistica a Teritoriului Cheile Bicazului.doc

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Zonei Cheile Bicazului în Scopuri Turistice

INTRODUCERE Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorita mărimii lor impresionante.De asemenea, Lacul Roşu , format prin bararea natural a...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș

Poziţia geografică şi limitele Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş (PNCB - H) reprezintă o arie protejată de interes naţional, fiind situat în...

Amenajarea turistică a zonei Cheile Bicazului

Parcul National Cheile Bicazului – Hasmas este situat in Muntii Hasmas, in zona central-nord-estica a Romaniei, pe raza judetelor Neamt si...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Hotelurile Hilton

Hilton Hhonors Worldwide : Razboiul loialitatii Hotelurile Hilton privesc cele mai frecvente programe ale oaspetilor ca cel mai important...

Turism Rural

1.Itroducere in TRChiar dacă o definiţie a turismului rural ar putea părea ca fiind foarte simplă – acea formă de turism practicată în spaţiile...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea turistică a geomorfositurilor din județul Neamț

Lucrarea de față și-a propus studierea formelor de relief din județul Neamț și valorificarea lor turistică, într-o nouă abordare și anume cea a...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Amenajarea Zonei Cheile Bicazului în Scopuri Turistice

INTRODUCERE Cheile Bicazului sunt renumite în România, datorita mărimii lor impresionante.De asemenea, Lacul Roşu , format prin bararea natural a...

Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru...

Strategii de Dezvoltare Durabilă a Turismului din România

CAPITOLUL I Turismul european: tendinţe şi perspective Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Ai nevoie de altceva?