Control și audit

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 10 fișiere: docx
Pagini : 252 în total
Cuvinte : 151407
Mărime: 7.78MB (arhivat)
Publicat de: Mihaela N.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valentin Antohi

Extras din curs

CURSUL NR. 1 - CADRUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA

1.1. Introducere

Deoarece în anii '90 au avut loc în lume o serie de scandaluri financiare care au scos în evidență un comportament lipsit de etică și transparență al celor care conduceau marile companii, s-a pus tot mai mult în discuție conceptul de guvernanță corporativă, care reprezintă mecanismele după care o companie este condusă și controlată.

Multe dintre afacerile acestor organizații au avut un impact global. Unele dintre ele au distrus definitiv încrederea în bancheri, în centrul financiar istoric american Wall Street și în bursă.

Aceste evenimente au atras atenția și aprecierea managerilor, răspunderea profesioniștilor și a celor ce reglementează acest domeniu în întreaga lume. În SUA, Congresul a reacționat prin reforme în domeniul auditului, răspunderii și conducerii comune, care reprezintă elemente ale bunei guvernanțe.

Reforma în sectorul privat nu a trecut neobservată de sectorul public, care deține în majoritatea țărilor o porțiune semnificativă din economie.

Controalele interne puternice în sectorul public au un impact uriaș asupra credibilității unui guvern și a operațiunilor pe care le derulează. Ele formează mediul de control internațional în care operează toate națiunile. Standardele de control intern furnizează un mecanism prin care o națiune poate obține o asigurare rezonabilă a faptului că bunurile sale sunt protejate, raportarea financiară este de încredere, iar operațiunile financiare respectă aspectul etic.

Un control intern puternic furnizează asigurare și încredere pentru națiunile și organizațiile internaționale cu care o țară intră în relații, indiferent de domeniu (financiar, economic, politic, social, sau mediu). Utilizarea unor linii directoare comune pentru dezvoltarea unor standarde de control intern puternice, permit națiunilor să înțeleagă în mod unitar și să comunice acest nivel de asigurare și încredere altor națiuni, afaceri și organizații. La rândul său, Parlamentul European a refuzat acordarea descărcării de gestiune Comisiei Europene pentru bugetul comunitar aferent anului 1996 și a cerut stabilirea unei comisii de experți independenți în vederea analizării modului în care acest organism descoperă și tratează frauda, practicile de acordare a contractelor financiare, gestionarea defectuoasă și practicarea nepotismului.

Raportul emis de experții independenți în data de 15 martie 1999, a condus, în ziua următoare, la demiterea Comisiei Santer . A fost momentul recunoașterii crizei în ceea ce privește gestionarea financiară a bugetului comunitar și lipsa de transparență și responsabilitate a comisarilor din perioada respectivă.

Drept consecință, noua Comisie Prodi , care a urmat Comisiei Santer, a inițiat o serie de reforme și a publicat în martie 2000 „Cartea Albă” a reformelor manageriale în cadrul serviciilor Comisiei Europene, care avea la bază:

- ”cultura serviciilor” în cadrul unei culturii organizaționale care presupunea existența unor manageri responsabili ce își asumă integral responsabilitățile și dau dovadă de transparență totală;

- o planificare și o programare strategică a activităților prin stabilirea priorităților, repartizarea și utilizarea eficientă a resurselor;

- dezvoltarea resurselor umane, printr-o nouă politică de personal;

- gestiunea financiară, auditul și controlul care sunt considerate ca elemente fundamentale ale reformei.

În introducerea volumului I din Cartea Albă, membrii Comisiei Prodi au declarat, printre altele:

”Provocările globalizării și ale extinderii viitoare cer o mai bună guvernanță la toate nivelurile, inclusiv în Uniunea Europeană. Toate instituțiile politice europene trebuie să facă față acestei provocări, la fel și Comisia. Ne dorim o administrare publică competitivă în cadrul Comisiei, care să fie capabilă să continue îndeplinirea cu maximă eficiență a sarcinilor impuse de tratate. ( ) Lumea din jur se schimbă repede. Comisia însăși se schimbă și, în consecință, aceasta trebuie să fie independentă, responsabilă, eficientă și transparentă și să se ghideze după cele mai înalte standarde ale răspunderii.”

În al doilea raport emis de comisia de experți independenți s-au făcut o serie de recomandări privind integritatea, responsabilitatea și răspunderea în viața politică și administrativă europeană. De asemenea, acestea au vizat codul de conduită, răspunderea colectivă, independența și transparența cabinetelor comisarilor, rolul secretarului general, dreptul constituțional al Comisiei de a furniza Parlamentului informații și documentații complete, corecte și adevărate, rolul președintelui Comisiei în organizarea și în consolidarea răspunderii politice individuale a membrilor săi etc.

Principiile Cărții Albe au determinat schimbarea completă a culturii organizaționale, acestea fiind:

- Deschidere - instituțiile ar trebui să funcționeze într-un mod "mult mai transparent", să practice o comunicare activă și să folosească un "limbaj accesibil" societății civile;

- Participare - calitatea, pertinența și eficiența politicilor UE depind de o largă participare a cetățenilor la toate stadiile, de la trasarea până la aplicarea politicilor.

- Responsabilitate - este nevoie de o clarificare a rolului fiecărei instituții comunitare în procesul legislativ și executiv, de o mai mare claritate și de o responsabilitate sporită din partea statelor membre și a tuturor celor care participă la elaborarea și aplicarea politicilor UE.

- Eficiență - măsurile trebuie să intervină la momentul oportun și la nivelul corespunzător, să se bazeze pe obiective clare și pe o apreciere a viitorului lor impact.

- Coerență - politicile promovate și acțiunile întreprinse trebuie să fie coerente și perfect inteligibile, în contextul în care evantaiul sarcinilor Uniunii s-a lărgit, iar extinderea sa înseamnă o mai mare diversitate.

Reforma Comisiei Europene a constat practic în descentralizarea activităților de control ale direcțiilor sale generale, care s-au aflat anterior în responsabilitatea Controlorului Comisiei.

În acest fel, fiecare Director General a devenit responsabil pentru adoptarea unui control intern în cadrul serviciilor direcției, promovându-se ”răspunderea”. Se poate spune că s-a trecut de la o ”cultură de suspiciune” la o ”cultură de responsabilitate”, unde lucrul cel mai important îl reprezintă îndeplinirea obiectivelor și pentru acest motiv s-a conferit autonomie conducătorilor unităților, care răspund totodată pentru rezultatele administrării fondurilor alocate.

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană a noilor țări membre și cu alocarea fondurilor către acestea, s-a dorit respectarea principiilor stabilite în Cartea Albă și implementarea unui cadru unitar de control intern în toate entitățile publice, în vederea analizării modului în care sunt acestea administrate.

Astfel, în anul 2006, Comisia Europeană, a elaborat un document de referință care a avut ca scop principal îndrumarea în implementarea cerințelor de control intern și audit intern, care a fost denumit ”Bine ați venit în lumea Controlului Financiar Public Intern (CFPI)”.

Conform unor opinii, printre care și aceea că documentul își are originea în sistemul de control intern adoptat în cadrul Comisiei Europene după reforma implementată prin Cartea Albă, ai cărui piloni au fost, așa cum s-a precizat anterior, gestiunea financiară, auditul și controlul.

În consecință, reiese faptul că s-a trecut de la abordarea veche a controlului intern, la una nouă, care presupune transparență și înțelegerea faptului că orice guvern este nevoit să răspundă față de societatea civilă privitor la desemnarea acestuia pentru colectarea veniturilor și alocarea corectă a cheltuielilor, în numele acesteia.

Având aceeași preocupare, în anul 1999, președinții instituțiilor supreme de audit din țările Europei Centrale și de Est, precum și președintele Curții Europene a Auditorilor, au adoptat o rezoluție prin care au făcut diverse recomandări în domenii apreciate ca fiind cruciale pentru integrarea europeană, pe care trebuie să le aibă în vedere aceste instituții, printre care:

Preview document

Control și audit - Pagina 1
Control și audit - Pagina 2
Control și audit - Pagina 3
Control și audit - Pagina 4
Control și audit - Pagina 5
Control și audit - Pagina 6
Control și audit - Pagina 7
Control și audit - Pagina 8
Control și audit - Pagina 9
Control și audit - Pagina 10
Control și audit - Pagina 11
Control și audit - Pagina 12
Control și audit - Pagina 13
Control și audit - Pagina 14
Control și audit - Pagina 15
Control și audit - Pagina 16
Control și audit - Pagina 17
Control și audit - Pagina 18
Control și audit - Pagina 19
Control și audit - Pagina 20
Control și audit - Pagina 21
Control și audit - Pagina 22
Control și audit - Pagina 23
Control și audit - Pagina 24
Control și audit - Pagina 25
Control și audit - Pagina 26
Control și audit - Pagina 27
Control și audit - Pagina 28
Control și audit - Pagina 29
Control și audit - Pagina 30
Control și audit - Pagina 31
Control și audit - Pagina 32
Control și audit - Pagina 33
Control și audit - Pagina 34
Control și audit - Pagina 35
Control și audit - Pagina 36
Control și audit - Pagina 37
Control și audit - Pagina 38
Control și audit - Pagina 39
Control și audit - Pagina 40
Control și audit - Pagina 41
Control și audit - Pagina 42
Control și audit - Pagina 43
Control și audit - Pagina 44
Control și audit - Pagina 45
Control și audit - Pagina 46
Control și audit - Pagina 47
Control și audit - Pagina 48
Control și audit - Pagina 49
Control și audit - Pagina 50
Control și audit - Pagina 51
Control și audit - Pagina 52
Control și audit - Pagina 53
Control și audit - Pagina 54
Control și audit - Pagina 55
Control și audit - Pagina 56
Control și audit - Pagina 57
Control și audit - Pagina 58
Control și audit - Pagina 59
Control și audit - Pagina 60
Control și audit - Pagina 61
Control și audit - Pagina 62
Control și audit - Pagina 63
Control și audit - Pagina 64
Control și audit - Pagina 65
Control și audit - Pagina 66
Control și audit - Pagina 67
Control și audit - Pagina 68
Control și audit - Pagina 69
Control și audit - Pagina 70
Control și audit - Pagina 71
Control și audit - Pagina 72
Control și audit - Pagina 73
Control și audit - Pagina 74
Control și audit - Pagina 75
Control și audit - Pagina 76
Control și audit - Pagina 77
Control și audit - Pagina 78
Control și audit - Pagina 79
Control și audit - Pagina 80
Control și audit - Pagina 81
Control și audit - Pagina 82
Control și audit - Pagina 83
Control și audit - Pagina 84
Control și audit - Pagina 85
Control și audit - Pagina 86
Control și audit - Pagina 87
Control și audit - Pagina 88
Control și audit - Pagina 89
Control și audit - Pagina 90
Control și audit - Pagina 91
Control și audit - Pagina 92
Control și audit - Pagina 93
Control și audit - Pagina 94
Control și audit - Pagina 95
Control și audit - Pagina 96
Control și audit - Pagina 97
Control și audit - Pagina 98
Control și audit - Pagina 99
Control și audit - Pagina 100
Control și audit - Pagina 101
Control și audit - Pagina 102
Control și audit - Pagina 103
Control și audit - Pagina 104
Control și audit - Pagina 105
Control și audit - Pagina 106
Control și audit - Pagina 107
Control și audit - Pagina 108
Control și audit - Pagina 109
Control și audit - Pagina 110
Control și audit - Pagina 111
Control și audit - Pagina 112
Control și audit - Pagina 113
Control și audit - Pagina 114
Control și audit - Pagina 115
Control și audit - Pagina 116
Control și audit - Pagina 117
Control și audit - Pagina 118
Control și audit - Pagina 119
Control și audit - Pagina 120
Control și audit - Pagina 121
Control și audit - Pagina 122
Control și audit - Pagina 123
Control și audit - Pagina 124
Control și audit - Pagina 125
Control și audit - Pagina 126
Control și audit - Pagina 127
Control și audit - Pagina 128
Control și audit - Pagina 129
Control și audit - Pagina 130
Control și audit - Pagina 131
Control și audit - Pagina 132
Control și audit - Pagina 133
Control și audit - Pagina 134
Control și audit - Pagina 135
Control și audit - Pagina 136
Control și audit - Pagina 137
Control și audit - Pagina 138
Control și audit - Pagina 139
Control și audit - Pagina 140
Control și audit - Pagina 141
Control și audit - Pagina 142
Control și audit - Pagina 143
Control și audit - Pagina 144
Control și audit - Pagina 145
Control și audit - Pagina 146
Control și audit - Pagina 147
Control și audit - Pagina 148
Control și audit - Pagina 149
Control și audit - Pagina 150
Control și audit - Pagina 151
Control și audit - Pagina 152
Control și audit - Pagina 153
Control și audit - Pagina 154
Control și audit - Pagina 155
Control și audit - Pagina 156
Control și audit - Pagina 157
Control și audit - Pagina 158
Control și audit - Pagina 159
Control și audit - Pagina 160
Control și audit - Pagina 161
Control și audit - Pagina 162
Control și audit - Pagina 163
Control și audit - Pagina 164
Control și audit - Pagina 165
Control și audit - Pagina 166
Control și audit - Pagina 167
Control și audit - Pagina 168
Control și audit - Pagina 169
Control și audit - Pagina 170
Control și audit - Pagina 171
Control și audit - Pagina 172
Control și audit - Pagina 173
Control și audit - Pagina 174
Control și audit - Pagina 175
Control și audit - Pagina 176
Control și audit - Pagina 177
Control și audit - Pagina 178
Control și audit - Pagina 179
Control și audit - Pagina 180
Control și audit - Pagina 181
Control și audit - Pagina 182
Control și audit - Pagina 183
Control și audit - Pagina 184
Control și audit - Pagina 185
Control și audit - Pagina 186
Control și audit - Pagina 187
Control și audit - Pagina 188
Control și audit - Pagina 189
Control și audit - Pagina 190
Control și audit - Pagina 191
Control și audit - Pagina 192
Control și audit - Pagina 193
Control și audit - Pagina 194
Control și audit - Pagina 195
Control și audit - Pagina 196
Control și audit - Pagina 197
Control și audit - Pagina 198
Control și audit - Pagina 199
Control și audit - Pagina 200
Control și audit - Pagina 201
Control și audit - Pagina 202
Control și audit - Pagina 203
Control și audit - Pagina 204
Control și audit - Pagina 205
Control și audit - Pagina 206
Control și audit - Pagina 207
Control și audit - Pagina 208
Control și audit - Pagina 209
Control și audit - Pagina 210
Control și audit - Pagina 211
Control și audit - Pagina 212
Control și audit - Pagina 213
Control și audit - Pagina 214
Control și audit - Pagina 215
Control și audit - Pagina 216
Control și audit - Pagina 217
Control și audit - Pagina 218
Control și audit - Pagina 219
Control și audit - Pagina 220
Control și audit - Pagina 221
Control și audit - Pagina 222
Control și audit - Pagina 223
Control și audit - Pagina 224
Control și audit - Pagina 225
Control și audit - Pagina 226
Control și audit - Pagina 227
Control și audit - Pagina 228
Control și audit - Pagina 229
Control și audit - Pagina 230
Control și audit - Pagina 231
Control și audit - Pagina 232
Control și audit - Pagina 233
Control și audit - Pagina 234
Control și audit - Pagina 235
Control și audit - Pagina 236
Control și audit - Pagina 237
Control și audit - Pagina 238
Control și audit - Pagina 239
Control și audit - Pagina 240
Control și audit - Pagina 241
Control și audit - Pagina 242
Control și audit - Pagina 243
Control și audit - Pagina 244
Control și audit - Pagina 245
Control și audit - Pagina 246
Control și audit - Pagina 247
Control și audit - Pagina 248
Control și audit - Pagina 249
Control și audit - Pagina 250
Control și audit - Pagina 251
Control și audit - Pagina 252
Control și audit - Pagina 253
Control și audit - Pagina 254
Control și audit - Pagina 255
Control și audit - Pagina 256
Control și audit - Pagina 257
Control și audit - Pagina 258
Control și audit - Pagina 259
Control și audit - Pagina 260
Control și audit - Pagina 261
Control și audit - Pagina 262
Control și audit - Pagina 263
Control și audit - Pagina 264
Control și audit - Pagina 265
Control și audit - Pagina 266
Control și audit - Pagina 267
Control și audit - Pagina 268
Control și audit - Pagina 269
Control și audit - Pagina 270
Control și audit - Pagina 271
Control și audit - Pagina 272
Control și audit - Pagina 273
Control și audit - Pagina 274
Control și audit - Pagina 275
Control și audit - Pagina 276
Control și audit - Pagina 277
Control și audit - Pagina 278
Control și audit - Pagina 279
Control și audit - Pagina 280
Control și audit - Pagina 281
Control și audit - Pagina 282
Control și audit - Pagina 283
Control și audit - Pagina 284
Control și audit - Pagina 285
Control și audit - Pagina 286
Control și audit - Pagina 287
Control și audit - Pagina 288
Control și audit - Pagina 289
Control și audit - Pagina 290
Control și audit - Pagina 291
Control și audit - Pagina 292
Control și audit - Pagina 293
Control și audit - Pagina 294
Control și audit - Pagina 295
Control și audit - Pagina 296
Control și audit - Pagina 297
Control și audit - Pagina 298
Control și audit - Pagina 299
Control și audit - Pagina 300
Control și audit - Pagina 301
Control și audit - Pagina 302
Control și audit - Pagina 303
Control și audit - Pagina 304
Control și audit - Pagina 305
Control și audit - Pagina 306
Control și audit - Pagina 307
Control și audit - Pagina 308
Control și audit - Pagina 309

Conținut arhivă zip

  • CURS NR. 1 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 10 - CAAP 2018 - 2019.docx
  • CURS NR. 2 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 3 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 4 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 5 2018-2019 CAAP.docx
  • CURS NR. 6 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 7- CAAP 2018 - 2019.docx
  • CURS NR. 8 - CAAP 2018-2019.docx
  • CURS NR. 9 - CAAP 2018 - 2019.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Drept civil - Limite și dreptul de proprietate publică

Definitia dreptului de proprietate- proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, a folosi si a dispune de un bun in mod exclusiv,...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Evaluarea Sistemului de Control Intern

Evaluarea sistemului de control intern Introducere Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile...

Ai nevoie de altceva?