Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2181
Mărime: 26.02KB (arhivat)
Publicat de: Lucia L.
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 2.1 Bugetul –verigă de bază a sistemului financiar al ţării.
  2. 2.2 Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.
  3. 2.3 Politica bugetar-fiscală a statului.

Extras din curs

2.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării

În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local.

În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o componentă obiectivă, de bază, a sistemului financiar şi ca document de previzionare şi de autorizare, ca principala balanţă financiară cu caracter operativ şi obligatoriu a statului.

Ca verigă centrală a sistemului financiar, bugetul public reprezintă expresia sintetizată a relaţiilor economice ce se manifestă în procesele formării şi utilizării principalului fond centralizat de mijloace băneşti al statului şi a fondurilor unităţilor administrativ – teritoriale, în vederea finanţării activităţilor destinate creşterii calităţii vieţii, a unor activităţi privind dezvoltarea economică a ţării, cercetarea ştiinţifică, amplificarea şi perfecţionarea infrastructurii, constituirea rezervelor de stat, apărarea naţională, ordinea publică şi de drept.

Ca principala balanţă financiară, bugetul public este documentul de bază, cu putere de lege, care stabileşte, pe de o parte, natura şi mărimea veniturilor ce se mobilizează la dispoziţia statului, iar pe de altă parte, felul şi volumul alocaţiilor bugetare ce se vor dirija de către stat pentru finanţarea diverselor activităţi în cursul unui an.

Există trei categorii de legi ale finanţelor (ale bugetului):

A. Legea anuală a finanţelor, sau legea bugetului iniţial, în care se prevede şi se autorizează, pentru fiecare an financiar, ansamblul resurselor şi cheltuielilor statului. Ea este votată de către Parlament într-o sesiune autonomă înainte de inceputul anului considerat, fiind cunoscută ca legea bugetului de stat;

B. Legile rectificative ale finanţelor sau ale bugetului rectificat au ca obiect rectificarea, în cursul anului bugetar, a dispoziţiilor legii bugetului iniţial; numărul lor nu este fix, putând varia în funcţie de ani;

C. Legea de reglementare (regularizare) a finanţelor, este adoptată de

către Parlament după expirarea anului bugetar (de regulă după un an), prin care se constată execuţia reală a bugetului şi aprobă diferenţele dintre rezultatele pe care le-a înregistrat, şi previziunile legii anuale a finanţelor, completate cu legile rectificative. Această lege poate fi considerată, într-o accepţiune restrânsă însă, legea de execuţie a bugetului de către Guvern.

Adoptat de către Parlament, bugetul este actul cel mai important din viaţa publică, deoarece el este expresia financiară a programului de acţiune a statului pe perioada de un an. El poate fi abordat sub patru aspecte esenţiale:

a) Din punct de vedere juridic, bugetul este document financiar cu putere de lege care include anumite norme şi normative destinate organizării unei gestiuni financiare clare şi explicite; el reclamă studierea diverselor reguli (norme) referitoare la conţinutul său, la prezentarea sa, la adoptarea sa de către Parlament, la execuţia şi la controlul execuţiei sale; aceste norme sunt destinate organizării unei gestiuni transparente a finanţelor de stat şi precizării autorităţii Guvernului şi Parlamentului în domeniul bugetar.

b) Din punct de vedere contabil bugetul reprezintă totalitatea conturilor prin care se gestionează resursele financiare ale statului. Aici din punct de vedere tehnic, ne interesează îndeosebi procesele de elaborare şi executare a bugetului, precum şi metodele de previziune şi evaluare a diverselor categorii de venituri şi cheltuieli cuprinse în buget.

c) Din punct de vedere economic, se poate remarca faptul că fondurile care trec prin contul bugetar reprezintă o pondere semnificativă din PIB şi că prin impozitele prelevate şi cheltuielile efectuate statul dispune de instrumente privilegiate de intervenţie în viaţa economică şi socială.

d) Din punct de vedere politic, bugetul este considerat ca expresie a opţiunilor Guvernului în ansamblul domeniilor care relevă competenţele sale (politica economică, socială, educativă, culturală, militară etc.); aceste opţiuni sunt relevate prin evoluţia şi repartiţia veniturilor şi cheltuielilor şi sunt determinate de multipli factori, legaţi de doctrinele partidelor politice, de atitudinea opoziţiei, de forţa revendicativă a diverselor grupuri de presiune, de ponderea constrângerilor economice şi politice internaţionale, de influenţa trecutului, de fenomenele inerţiale etc.

Indiferent de modul de elaborare şi adoptare, de structura şi detalierea sa, bugetul trebuie să îndeplinească trei funcţii:

1. Controlul cheltuielilor, prin care este supravegheată execuţia bugetului de către autorităţile publice care au conceput limitele şi condiţiile (adesea, Guvernul şi Parlamentul) şi chiar, într-un mod indirect, de către cetăţeni, care sunt atât finanţatorii, cât şi beneficiarii bugetului.

2. Gestiunea eficace al activităţii publice, prin care executanţii se asigură de utilizarea eficace a resurselor financiare şi a personalului pus la dispoziţie pentru a conduce şi realiza activităţile prevăzute şi autorizate prin buget.

3. Proiectarea activităţilor statului, prin care obiectivele urmărite sunt formulate în diferite programe alternative, fiind evaluate şi însoţite de posibilităţile de finanţare.

Preview document

Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului - Pagina 1
Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului - Pagina 2
Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului - Pagina 3
Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului - Pagina 4
Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Sistemul bugetar si politica bugetar-fiscala a statului.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen...

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre...

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele...

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru...

Managementul programelor și proiectelor europene

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ZONA 4 COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR din orașul Amara,județul Ialomița. BENEFICIARUL (APLICANTUL):Primăria...

Raporturile dintre Legea contenciosului administrativ nr 554-2004 și Codul de procedură civilă

I. Noțiunea Conceptul de contencios vine din limba latină din verbul ”contendo” având semnificația de dispută sau ceartă. Așadar când spunem...

Administrația publică - Consiliul local

Considerații generale Administrația publică, ca și categorie de autorități reprezentând puterea executivă este un subsistem în cadrul...

Te-ar putea interesa și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Politica financiară a României

Capitolul 1. Politica financiară. Aspecte teoretice 1.1. Mecanismul financiar – componenta de bază a mecanismului de funcţionare a economiei...

Politica bugetară în economia Românească

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local, central sau supranaţional), având...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Resursele financiare publice a Republicii Moldova și rolul lor în asiguarea echilibrului bugetar

Introducere Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății, și anume odată cu apariția...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Sistemul Bugetar al Republicii Moldova

Introducere Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Ai nevoie de altceva?