Ameliorații silvice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 196 în total
Cuvinte : 10774
Mărime: 2.90MB (arhivat)
Publicat de: Alex V.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. I. Introducere

Definiția:

Termenul ameliorații provine din limba franceză (amelioration = îmbunătățire sau ameliorare).

Obiectul de studiu:

terenurile afectate de procese de degradare a solului sau secetă, fiind caracterizate printr-o capacitate productivă scăzută ori nulă.

Importanța (reiese din problematica abordată):

... combaterea acestor procese și reducerea până la anulare a consecințelor lor negative

Ca disciplină științifică,

Ameliorațiile silvice studiază procesele de degradare și de secetă (+ consecințele lor) și stabilesc modul de combatere a acestora prin mijloace de tehnică silvică, în scopul ameliorării și valorificării cât mai raționale a terenurilor degradate și cu deficit de apă.

Ca ramură de activitate forestieră,

Ameliorațiile silvice reprezintă silvotehnica terenurilor degradate și cu deficit de apă și se ocupă cu măsurile și lucrările silvotehnice de recuperare sau folosire mai eficientă a terenurilor neproductive, slab productive sau periodic neproductive.

Terenurile degradate

... reprezintă terenurile care prin eroziune, poluare sau acțiunea distructivă a unor factori antropici și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire.

(Sursa: Codul Silvic al României, Legea nr. 46/2008)

Cap. al II-lea. Procesele de degradare și secetă și consecințele lor

2.1. Considerații generale

Procesele de degradare sunt numeroase și diferite, dar pot fi grupate în raport cu diferite criterii. În raport cu activitatea umană:

- procese de degradare cu caracter natural (ex: eroziunea pluvială, eroziunea eoliană, alunecările și surpările de teren, sărăturarea);

- procese de degradare cu caracter antropic, în desfășurarea cărora omul deține un rol important (ex: excavarea, poluarea etc.).

Categorii de terenuri degradate:

1. terenuri erodate generate de eroziunea pluvială (= izbirea solului, descoperit de vegetație, de către picăturile de ploaie);

2. terenuri stâncoase determinate de eroziunea în suprafață, în condițiile apariției la suprafață a unor aflorimente de roci într-o proporție de 25 - 95%; Afloriment = Loc unde rocile din subsol apar la suprafața scoarței pământești datorită eroziunii.

3. râpi și taluzuri naturale produse în urma eroziunii în adâncime și a proceselor de alunecare și surpare; (taluz = teren în pantă)

4. depozite naturale de materiale produse de eroziunea în adâncime și de surpare;

5. terenuri fugitive, alunecătoare și curgătoare, produse de alunecările de teren;

6. terenuri nisipoase cu dune și interdune de nisip produse prin acțiunea vântului;

7. terenuri sărăturate, cu soluri halomorfe și semihalomorfe, generate de salinizare și alcalizare; halomorf = bogat în sare

8. terenuri mlăștinoase cu exces pluvial sau freatic de apă;

9. terenuri turboase cu soluri turboase (histosoluri);

10. terenuri degradate antropic prin excavare, deranjare, haldare și poluare.

2.2. Eroziunea pluvială și consecințele ei

Eroziunea = un permanent și amplu proces de măcinare și dizlocare a particulelor de sol și de rocă, având ca rezultat distrugerea solului și modelarea naturală a reliefului.

Acest proces este produs de o serie de factori denumiți în geomorfologie agenți externi de modelare (ex: ploi, zăpezi, scurgeri pluviale, cursuri permanente de apă, ghețari, valuri și vânt).

Eroziunea pluvială reprezintă procesul de dizlocare a particulelor de sol și de rocă, produs de acțiunea precipitațiilor atmosferice, care după ce izbesc solul se scurg pe terenurile în pantă, fie difuz (risipit), fie concentrat sub formă de șuvoaie, exercitând o triplă acțiune - de roadere, transport și depozitare.

Șuvoi = curs de apă cu debit rapid

Consecințe: anulează fertilitatea solurilor și capacitatea productivă a terenurilor de cultură

În funcție de intensitatea acțiunii erozive a apei, eroziunea pluvială prezintă două forme fundamentale:

forma lentă (nesesizabilă);

procesul de solificare > procesul de dizlocare;

forma accelerată (perceptibilă; generează terenuri degradate cu caractere specifice)

procesul de dizlocare > procesul de solificare.

Preview document

Ameliorații silvice - Pagina 1
Ameliorații silvice - Pagina 2
Ameliorații silvice - Pagina 3
Ameliorații silvice - Pagina 4
Ameliorații silvice - Pagina 5
Ameliorații silvice - Pagina 6
Ameliorații silvice - Pagina 7
Ameliorații silvice - Pagina 8
Ameliorații silvice - Pagina 9
Ameliorații silvice - Pagina 10
Ameliorații silvice - Pagina 11
Ameliorații silvice - Pagina 12
Ameliorații silvice - Pagina 13
Ameliorații silvice - Pagina 14
Ameliorații silvice - Pagina 15
Ameliorații silvice - Pagina 16
Ameliorații silvice - Pagina 17
Ameliorații silvice - Pagina 18
Ameliorații silvice - Pagina 19
Ameliorații silvice - Pagina 20
Ameliorații silvice - Pagina 21
Ameliorații silvice - Pagina 22
Ameliorații silvice - Pagina 23
Ameliorații silvice - Pagina 24
Ameliorații silvice - Pagina 25
Ameliorații silvice - Pagina 26
Ameliorații silvice - Pagina 27
Ameliorații silvice - Pagina 28
Ameliorații silvice - Pagina 29
Ameliorații silvice - Pagina 30
Ameliorații silvice - Pagina 31
Ameliorații silvice - Pagina 32
Ameliorații silvice - Pagina 33
Ameliorații silvice - Pagina 34
Ameliorații silvice - Pagina 35
Ameliorații silvice - Pagina 36
Ameliorații silvice - Pagina 37
Ameliorații silvice - Pagina 38
Ameliorații silvice - Pagina 39
Ameliorații silvice - Pagina 40
Ameliorații silvice - Pagina 41
Ameliorații silvice - Pagina 42
Ameliorații silvice - Pagina 43
Ameliorații silvice - Pagina 44
Ameliorații silvice - Pagina 45
Ameliorații silvice - Pagina 46
Ameliorații silvice - Pagina 47
Ameliorații silvice - Pagina 48
Ameliorații silvice - Pagina 49
Ameliorații silvice - Pagina 50
Ameliorații silvice - Pagina 51
Ameliorații silvice - Pagina 52
Ameliorații silvice - Pagina 53
Ameliorații silvice - Pagina 54
Ameliorații silvice - Pagina 55
Ameliorații silvice - Pagina 56
Ameliorații silvice - Pagina 57
Ameliorații silvice - Pagina 58
Ameliorații silvice - Pagina 59
Ameliorații silvice - Pagina 60
Ameliorații silvice - Pagina 61
Ameliorații silvice - Pagina 62
Ameliorații silvice - Pagina 63
Ameliorații silvice - Pagina 64
Ameliorații silvice - Pagina 65
Ameliorații silvice - Pagina 66
Ameliorații silvice - Pagina 67
Ameliorații silvice - Pagina 68
Ameliorații silvice - Pagina 69
Ameliorații silvice - Pagina 70
Ameliorații silvice - Pagina 71
Ameliorații silvice - Pagina 72
Ameliorații silvice - Pagina 73
Ameliorații silvice - Pagina 74
Ameliorații silvice - Pagina 75
Ameliorații silvice - Pagina 76
Ameliorații silvice - Pagina 77
Ameliorații silvice - Pagina 78
Ameliorații silvice - Pagina 79
Ameliorații silvice - Pagina 80
Ameliorații silvice - Pagina 81
Ameliorații silvice - Pagina 82
Ameliorații silvice - Pagina 83
Ameliorații silvice - Pagina 84
Ameliorații silvice - Pagina 85
Ameliorații silvice - Pagina 86
Ameliorații silvice - Pagina 87
Ameliorații silvice - Pagina 88
Ameliorații silvice - Pagina 89
Ameliorații silvice - Pagina 90
Ameliorații silvice - Pagina 91
Ameliorații silvice - Pagina 92
Ameliorații silvice - Pagina 93
Ameliorații silvice - Pagina 94
Ameliorații silvice - Pagina 95
Ameliorații silvice - Pagina 96
Ameliorații silvice - Pagina 97
Ameliorații silvice - Pagina 98
Ameliorații silvice - Pagina 99
Ameliorații silvice - Pagina 100
Ameliorații silvice - Pagina 101
Ameliorații silvice - Pagina 102
Ameliorații silvice - Pagina 103
Ameliorații silvice - Pagina 104
Ameliorații silvice - Pagina 105
Ameliorații silvice - Pagina 106
Ameliorații silvice - Pagina 107
Ameliorații silvice - Pagina 108
Ameliorații silvice - Pagina 109
Ameliorații silvice - Pagina 110
Ameliorații silvice - Pagina 111
Ameliorații silvice - Pagina 112
Ameliorații silvice - Pagina 113
Ameliorații silvice - Pagina 114
Ameliorații silvice - Pagina 115
Ameliorații silvice - Pagina 116
Ameliorații silvice - Pagina 117
Ameliorații silvice - Pagina 118
Ameliorații silvice - Pagina 119
Ameliorații silvice - Pagina 120
Ameliorații silvice - Pagina 121
Ameliorații silvice - Pagina 122
Ameliorații silvice - Pagina 123
Ameliorații silvice - Pagina 124
Ameliorații silvice - Pagina 125
Ameliorații silvice - Pagina 126
Ameliorații silvice - Pagina 127
Ameliorații silvice - Pagina 128
Ameliorații silvice - Pagina 129
Ameliorații silvice - Pagina 130
Ameliorații silvice - Pagina 131
Ameliorații silvice - Pagina 132
Ameliorații silvice - Pagina 133
Ameliorații silvice - Pagina 134
Ameliorații silvice - Pagina 135
Ameliorații silvice - Pagina 136
Ameliorații silvice - Pagina 137
Ameliorații silvice - Pagina 138
Ameliorații silvice - Pagina 139
Ameliorații silvice - Pagina 140
Ameliorații silvice - Pagina 141
Ameliorații silvice - Pagina 142
Ameliorații silvice - Pagina 143
Ameliorații silvice - Pagina 144
Ameliorații silvice - Pagina 145
Ameliorații silvice - Pagina 146
Ameliorații silvice - Pagina 147
Ameliorații silvice - Pagina 148
Ameliorații silvice - Pagina 149
Ameliorații silvice - Pagina 150
Ameliorații silvice - Pagina 151
Ameliorații silvice - Pagina 152
Ameliorații silvice - Pagina 153
Ameliorații silvice - Pagina 154
Ameliorații silvice - Pagina 155
Ameliorații silvice - Pagina 156
Ameliorații silvice - Pagina 157
Ameliorații silvice - Pagina 158
Ameliorații silvice - Pagina 159
Ameliorații silvice - Pagina 160
Ameliorații silvice - Pagina 161
Ameliorații silvice - Pagina 162
Ameliorații silvice - Pagina 163
Ameliorații silvice - Pagina 164
Ameliorații silvice - Pagina 165
Ameliorații silvice - Pagina 166
Ameliorații silvice - Pagina 167
Ameliorații silvice - Pagina 168
Ameliorații silvice - Pagina 169
Ameliorații silvice - Pagina 170
Ameliorații silvice - Pagina 171
Ameliorații silvice - Pagina 172
Ameliorații silvice - Pagina 173
Ameliorații silvice - Pagina 174
Ameliorații silvice - Pagina 175
Ameliorații silvice - Pagina 176
Ameliorații silvice - Pagina 177
Ameliorații silvice - Pagina 178
Ameliorații silvice - Pagina 179
Ameliorații silvice - Pagina 180
Ameliorații silvice - Pagina 181
Ameliorații silvice - Pagina 182
Ameliorații silvice - Pagina 183
Ameliorații silvice - Pagina 184
Ameliorații silvice - Pagina 185
Ameliorații silvice - Pagina 186
Ameliorații silvice - Pagina 187
Ameliorații silvice - Pagina 188
Ameliorații silvice - Pagina 189
Ameliorații silvice - Pagina 190
Ameliorații silvice - Pagina 191
Ameliorații silvice - Pagina 192
Ameliorații silvice - Pagina 193
Ameliorații silvice - Pagina 194
Ameliorații silvice - Pagina 195
Ameliorații silvice - Pagina 196

Conținut arhivă zip

  • Amelioratii silvice.pdf

Alții au mai descărcat și

Ameliorații Silvice

TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP...

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Cap. 1.1 MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca...

Cursuri dezvoltare rurală și regională

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Tehnologia de Cultură a Porumbului Boabe

Importanţă: Porumbul este una din cerealele cele mai importante pentru România. Acesta poate fi cultivat pe soluri diferite ca fertilitate ,...

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Creșterea animalelor

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR 1. Principii generale Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor...

Cusuri TPH

TEHNOLOGIA DE PĂSTRARE VALORIFICARE A NUCILOR Tehnologia de păstrare şi valorificare a nucilor în coajă Nucile (Juglans regia L.), prezintă...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Ameliorații Silvice

TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP...

Perimetrul de ameliorare Șotânga, Județul Dâmbovița

CAPITOLUL I - Date generale 1.1. Denumire investitiei Reconstructia ecologica prin impadurire a suprafetei de teren proprietate publica a...

Ameliorarea și valorificarea silvică a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Copăcel, situat în raza Localității Copăcel, Județul Bihor

DATE CU CARACTER GENERAL 1. Denumirea obiectivului proiectului de ameliorare: Ameliorarea terenurilor degradate şi neproductive din perimetru de...

Împădurirea terenurilor degradate din România

Terenurile inapte pentru a fi folosite, terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, sunt considerate a fi terenuri degradate si...

Ameliorații Silvice

Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiţii: ameliorarea şi valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor de gradate din...

Ai nevoie de altceva?