Management, marketing și gestiune economică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 47 în total
Mărime: 96.71KB (arhivat)
Publicat de: Camil Botezatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Chriran, I.V. Ciurea, Elena Gindu, Gabriela Ignat
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Extras din curs

MANAGEMENT : CONCEPT, CONŢINUT

Definirea conceptului de management

Conceptul de management a fost folosit încă din secolul XVIII, pentru prima dată în ţările anglo-saxone şi a definit activităţi din sfera sportului (hipism) şi a ştiinţei militare.

În cadrul activităţilor economice s-a impus destul de târziu, în secolul XX, mai ales în urma apariţiei lucrării lui James Burnham în anul 1941, intitulată „The Managerial Revolution“.

Termenul provine din latinescul „manus“ –mână, de la care s-a format în limba italiană termenul de „mannegio“ – prelucrare cu mâna, trecând ulterior în franceză – „manege“ – loc unde sunt dresaţi caii, semnificaţie care a intrat şi în vocabularul limbii române prin cuvântul „manej“.

Din limba franceză termenul a trecut în limba engleză – „to manage“ - „a conduce cu mână fermă“, „a struni“, semnifică şi capacitatea de organizare raţională, coordonare competentă a activităţii grupurilor umane, orientate spre atingerea unui scop.

Prin derivare, s-a ajuns la termenul de „manager“ – conducător şi „management“ – a administra, a gospodări.

Caracterul complex al conceptului de management, a determinat apariţia a numeroase definiţii:

managementul ca ştiinţă

reprezintă un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe (concepte, principii, metode şi tehnici) prin care se explică modul cum se produc diferite fenomene şi procese în cadrul sistemelor socio-economice;

are în vedere corelarea experienţei trecute cu cercetarea prospectivă în vederea adoptării deciziilor optime menite să asigure reglarea proceselor microeconomice;

identifică, cuantifică şi stabileşte sensul şi mărimea acţiunii unor factori interni şi externi asupra structurilor de producţie, economice şi sociale;

se bazează pe informarea completă şi complexă.

managementul ca artă

se referă la măiestria managerului de a folosi cunoştinţe şi experienţa proprie în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă;

se bazează pe anumite calităţi personale (capacitatea de a observa, aduna, selecta şi evalua fapte, intuiţie, imaginaţie creatoare, gândire originală, perseverenţă, stăpânire de sine, spirit întreprinzător etc.).

managementul ca stare de spirit cu caracter specific

dorinţa puternică de a reuşi într-o anumită acţiune;

capacitatea de a fi receptiv la nou;

capacitatea de a recunoaşte greşelile proprii şi a învăţa din eşecuri;

orientarea spre creativitate, acţiune şi adaptabilitate;

spirit întreprinzător;

capacitatea de a înfrunta şi soluţiona eficient problemele;

îndrăzneala şi asumarea anumitor riscuri etc.

Evoluţia ştiinţei managementului ne arată că acesta a început ca o artă, bazat pe intuiţie, experienţă şi talent în procesul conducerii, s-a dezvoltat ulterior ca ştiinţă, descoperind şi elaborând principii, metode şi legităţi, iar în prezent, pe lângă puternicul caracter ştiinţific, managementul de performanţă se caracterizează prin acea stare de spirit specifică, în care motivaţia acţiunii şi simţul de a percepe şi promova noul sunt indispensabile.

În sinteză, managementul reprezintă „ansamblul principiilor, metodelor, tehnicilor şi a modalităţilor de conducere raţională a unor activităţi diverse, menite să asigure eficienţa acestora şi creşterea competitivităţii“.

Conţinutul managementului

Managementul constituie o parte componentă a sistemului reprezentat de o anumită structură organizatorică, alcătuită dintr-un ansamblu de elemente şi are drept scop îmbinarea optimă a tuturor subsistemelor în vederea realizării obiectivelor stabilite.

Ca activitate de conducere, managementul reprezintă :

o muncă specifică, un anumit tip de ocupaţie preponderent non-manuală, bazată pe un volum important de cunoştinţe şi rezultate practice;

o funcţie, definind persoana sau grupul de persoane având responsabilităţi în direcţionarea (orientarea) şi mersul unei firme din agricultură sau a unei subdiviziuni a acesteia;

o profesie, cu un domeniu de activitate bine definit, cu anumite sarcini la diferite nivele de conducere a activităţii, necesitând atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice, cu caracter managerial.

Managementul este o profesie cu un deosebit grad de complexitate, necesitând cunoştinţe din diferite domenii (tehnice, tehnologice, economice, juridice, psiho-sociologice etc.). Pentru exercitarea acestei profesii este nevoie de o perioadă de formare (instruire) iar apoi, de o permanentă perioadă de perfecţionare.

Conținut arhivă zip

  • Management, Marketing si Gestiune Economica.ppt

Alții au mai descărcat și

Fabricarea pastelor făinoase

Fabricarea pastelor fainoase Pastele fainoase sunt produse alimentare ce se prepara din faina de grau si apa, cu sau fara adios de alte materiale...

Factorii climatici în viața pădurii

LUMINA Cel mai important în viata pădurii este lumina fără de care fotosinteza nu are loc. La limita exterioară a atmosferei pământului...

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Te-ar putea interesa și

Creșterea competitivității producției la export. Studiu de caz - SC Chimcomplex Borzești SA

Cap. 1 COMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ 1.1. Aspecte conceptuale privind competitivitatea la nivel internaţional Competitivitatea se referă la...

Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași

Introducere Situația economico-financiară a entității economice constituie reliefarea statică și amplă a întregii activități de comercializare și...

Planul de afaceri al societății SC Galmopan SA

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE GALMOPAN S.A. GALAŢI 1.1. Tipul firmei Societatea comercială GALMOPAN S.A. Galaţi a fost...

Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați

INTRODUCERE Lucrarea are ca scop studierea sistemului de management al desfacerii în sens teoretic şi în sens aplicativ, cu referire la situaţia...

Practică de specialitate - SC Prodindpest SRL Călărași

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. « PRODINDPEST » S.R.L. CĂLĂRAŞI 1. PREZENTAREA A S.C. PRODINDPEST S.R.L CĂLĂRAŞI Societatea Comercială...

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Strategii de Aprovizionare

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 1. 1. Piaţa furnizorilor Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem...

Politica de Salarizare în Vânzări

Introducere “ Precizăm că nu este suficient să utilizăm un sistem sofisticat, oricare ar fi acesta. Trebuie, înainte de toate, să definim o...

Ai nevoie de altceva?