Zooeconomie

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 109 în total
Mărime: 104.73KB (arhivat)
Publicat de: Camil Botezatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Aurel CHIRAN, Şef lucrări Dr. Elena GÎNDU

Extras din curs

1.1. Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare

În condiţiile crizei energetice şi alimentare mondiale, dezvoltarea prioritară a agriculturii, alături de producţia de energie, a devenit un deziderat major al dezvoltării economice de ansamblu.

-agricultura constituie ramura vitală pentru dezvoltarea economică

-agricultura este o importantă sursă de materii prime pentru industria procesatoare;

-agricultura este o importantă piaţă de desfacere pentru produsele neagricole;

-agricultura are un rol determinant în progresul rapid al întregii economii;

Din analiza statistică a 141 ţări, publicată de O.N.U. a rezultat faptul că:

în 61 state, agricultura contribuie cu peste 20 % din P.I.B.;

în 35 state, agriculturii îi revine peste 1/3 din P.I.B.;

în 18 state, agricultura contribuie cu cea mai mare pondere în formarea Produsului Intern Brut;

Agricultura a fost şi rămâne principala sursă de alimente pentru populaţie mai ales în condiţiile “exploziei demografice” care se manifestă în ţările sărace.

Potrivit unor studii ale Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie (F.A.O.), criza alimentară este determinată de mai mulţi factori:

randamente agricole scăzute în unele ţări sărace;

creşterea mai rapidă a populaţiei decât a producţiei agricole în unele zone şi state neindustrializate;

scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe din terenul arabil;

costul ridicat al atragerii în circuitul agricol a unor terenuri din diferite zone neagricole ale globului;

neconcordanţa dintre resursele alocate dezvoltării agriculturii şi cele alocate în alte domenii, inclusiv pentru cheltuielile militare

În România, în urma aplicării legilor nr.18/1991, nr.169/1997 şi nr.1/2000 – privind fondul funciar, structura agrară a suferit numeroase schimbări.

Spre exemplu, până în anul 2000, pe suprafaţa de 9 milioane hectare au apărut 4,17 milioane exploataţii agricole, având o suprafaţă medie de 2,2 hectare, cu 5-16 parcele fiecare, astfel că, România a devenit ţara cu agricultura cea mai fărâmiţată şi cea mai slab dezvoltată din Europa.

Din cele 9 milioane hectare fărâmiţate, circa 45 % dintre proprietari locuiau în oraşe;

În acelaşi timp, a avut loc şi distrugerea unui mare număr de construcţii productive, s-au defrişat peste 170.000 hectare livezi, au fost deteriorate peste 1,7 milioane hectare prevăzute cu instalaţii de irigaţie iar peste 20.000 specialişti cu studii superioare din agricultură au fost disponibilizaţi, intrând în rândul şomerilor.

O altă cauză a crizei alimentare româneşti este reprezentată de învechirea şi casarea unui mare număr de tractoare şi maşini agricole:

- din cele163.000 tractoare existente în anul 1989, circa 70 % au fost casate;

cantitatea de îngrăşăminte chimice administrate la hectar s-a redus de la circa 200 Kg, în 1989, la circa 30 Kg, în prezent;

- pierderile anuale de recoltă din agricultură au fost evaluate la circa 30 milioane tone, în echivalent cereale boabe.

Conținut arhivă zip

  • Zooeconomie.ppt

Alții au mai descărcat și

Practică la tehnologia creșterii animalelor - studiul producției de carne la bovine

Importanţa creşterii bovinelor Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii mondiale, datorită volumului,...

Managementul întreprinderilor agricole

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Conservarea biodiversității

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Cursuri Plante Medicinale

1. GENERALITĂŢI 1.1. IMPORTANŢA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE Plantele medicinale sunt o categorie de specii vegetale care acumulează în unele...

Te-ar putea interesa și

Contaminarea Cărnii cu Antibiotice

INTRODUCERE Prin carne se înţelege musculatura striată a carcasei impregnată cu toate ţesuturile cu care vine în legătură naturală, adică...

Tehnologia laptelui de consum - oaie

CAPITOLUL 1 ANALIZA COMPARATIVĂ A RASELOR DE ANIMALE DIN SPECIA DE LA CARE PROVINE LAPTELE-OAIE 1.1. Generalități Oaia domestică (Ovis aries)...

Secție de tratare termică a laptelui pentru obținerea smântânii dulci

MEMORIU JUSTIFICATIV Proiectul prezintă tehnologia obținerii smântânii dulci din lapte de vacă. Smântâna este produsul rezultat prin separarea și...

Înființarea unei ferme de vaci de lapte

INTRODUCERE Creșterea bovinelor reprezintă o ramură importantă a agriculturii, acestea asigură un însemnat procent din hrana consumatorilor....

Fabrica de sana

Argument ..4 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ...5 1.1.Taxonomia bovinelor .5 1.2. Domesticirea și modificările morfo-fiziologice suferite de bovine în...

Piața preparatelor din carne în România

INTRODUCERE Importanța creșterii suinelor Atât pe plan mondial, cât și în țara noastră au existat cereri mari pe piață privind acoperirea...

Abator de Porcine

CAPITOLUL I : GENERALITĂŢI RASE DE ANIMALE FURNIZOARE DE CARNE RASE DE OVINE Clasificarea raselor de ovine se poate face după mai multe...

Filiera cărnii de porc

INTRODUCERE Importanta cresterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea...

Ai nevoie de altceva?