Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 31045
Mărime: 155.85KB (arhivat)
Publicat de: Simion Munteanu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. INTRODUCERE ...3
 2. Capitolul 1. CONTRAVENTIA .4
 3. 1.1 Introducere ...4
 4. 1.2 Definiția contravenției .5
 5. 1.3 Prevederea faptei de către actul normativ 6
 6. 1.4 Autoritatile publice abilitate să stabilească fapte contravenționale .6
 7. 1.5 Trăsăturile contravenției ..7
 8. 1.6 Obiectul contravenției 9
 9. 1.7 Subiecții contravenției 9
 10. 1.8 Latura obiectivă .11
 11. 1.9 Latura subiectivă 11
 12. 1.10 Cauzele care înlătură caracterul contravențional al unei fapte .12
 13. 1.11 Cauzele care înlătură raspunderea contravenționala .17
 14. 1.12 Căile de atac în domeniul contravențional 22
 15. 1.13 Executarea amenzii contravenționale ...23
 16. 1.14 Executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității 24
 17. 2. Capitolul 2. INFRACTIUNEA .25
 18. 2.1. Aspecte generale privind infracțiunea 25
 19. 2.2 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii 26
 20. 2.3. Participantii la savarsirea de infractiuni 30
 21. 2.4. Subiectul infracțiunii ..31
 22. 2.5. Obiectul infracțiunii ...32
 23. 2.6. Latura obiectivă a infracțiunii 33
 24. 2.7. Cauzele justificative ...34
 25. 2.8.Cauzele de neimputabilitate 36
 26. 3. Capitolul 3. LEGISLATIA NATIONLA IN DIMENIUL SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE ..39 3.1. Trăsături generale ale substanțelor chimice periculoase 39
 27. 3.2. Termeni și definiții .41
 28. 3.3. Conținutul actelor normative care reglementează regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase ..54
 29. 3.4. Principiile legislației naționale în domeniul substanțelor chimice periculoase .55
 30. 3.5. Obiectivele actelor normative pe linie de substanțe chimice periculoase ..58
 31. 3.6. Cui se adresează actele normative care reglementează regimul produselor si substanțelor periculoase ...60
 32. 3.7. Domeniul de aplicare .62
 33. 3.8.Reguli procedurale ..64
 34. 3.9. Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase .67
 35. EVALUAREA RISCULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI MEDIULUI .86
 36. Fisa tehnică de securitate a substanțelor chimice periculoase ..90
 37. Bibliografie ...94

Extras din curs

INTRODUCERE

CE SUNT SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE?

Substanțe care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot cauza vătămari imediate oamenilor în timpul depozitării, manevr ării sau transportului si au o serie de efecte: incendiu, explozie, coroziune, otr ăvire. Substantele chimice sunt clasificate ca reprezentând pericole chimice daca sunt: explozive, gaze comprimate, lichide combustibile, inflamabile, instabile, reactive la apa, oxidante.

Substanțele chimice sunt clasificate ca reprezentând pericole asupra sănătății, daca:

- Pot cauza cancer

- Sunt otrăvitoare (toxice)

- Pot cauza văt ămări pielii, organelor interne sau sistemului nervos

- Sunt corozive - de ex. acizii

- Cauzează reacții alergice dupa expuneri repetate.

O substanță chimică poate fi formată din unul sau mai multe elemente chimice; în cazul al doilea substanța se mai numește și compus chimic.

Substantele si compusii chimici intervin in multe domenii: daca ne uitam putin in jurul nostru, totul este chimie: aerul,apa si solul contin elemete chimice indispensabile vietii omenesti.

Substantele chimice periculoase reprezinta produse (substante, amestecuri, solventi, etc.) care sunt periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.

Astfel, in acest sens sunt, atat la nivel national, cat si la nivel european o serie de institutii abilitate care reglementeaza inregistrarea, evaluarea, restrictionarea, autorizarea, etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor sau a amestecurilor periculoase atat pentru sanatatea oamenilor, cat si pentru mediu.

La nivel national exista in cadrul Ministerului Mediului, Biroul Substante Periculoase cu o serie de atributii de coordonare a politicilor, activitatilor care asigura schimbul de informatii in domeniul substantelor periculoase.

La nivel european exista Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA) cu sediul la Helsinki, Finlanda, care reprezinta autoritatea de reglementare pentru punerea in aplicare a legislatiei la nivel de Uniune Europeana privind produsele chimice si care ajuta societatile sa respecte cerintele legale, in beneficiu sanatatii omului, dar si al mediului.

La nivelul Uniunii Europene exista cateva tipuri de regulamente care se aplica tuturor sectoarelor industriale in care se utilizeaza substante chimice periculoase, cat si intregului lant de aprovizionare.

Capitolul 1. CONTRAVENȚIA

1.1. Introducere

România, ca societate democratică europeană, se dezvoltă și evoluează în toate domeniile de activitate, pe baza unor legi, norme și reguli care formează în întregul lor un sistem de acte normative ce reglementează raporturile sociale care iau naștere între:

- persoanele fizice;

- persoanele juridice;

- persoanele fizice și persoanele juridice.

Dintre actele normative care reglementează, conduita cetățenilor, raporturile ce iau naștere între persoanele fizice și cele juridice, un rol deosebit îl au normele juridice, a căror nerespectare, în raport de caracterul și natura acestora, atrag răspunderi și sancțiuni de natură:

- contravențională;

- administrativă;

- penală;

- civilă, etc.

În funcție de pericolul social, de natura relațiilor sociale lezate, cât și de categoria organelor abilitate să le stabilească și să aplice sancțiunea, faptele de încălcare a normelor juridice se clasifică în:

- infracțiuni;

- contravenții;

- abateri disciplinare.

Ordo nanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor și Legea nr. 180/2002, reglementează și sancționează faptele de natură contravențională în țara noastră.

Ordo nanța Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, realizează cadrul juridic general al sancționării faptelor contravenționale și cuprinde principiile ge nerale de reglementare al acestora, delimitând organele competente abilitate să emite acte normative în care se stabilesc și se sancționează astfel de fapte, prevede procedura constatării și sancționării lor, precum și căile de atac împotriva procesului verball de constatare a contravenției.

Bibliografie

Cap. 1.

1. Legea 32 din 12 noiembrie 1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor.

3. Iulia Poenaru, Problemele legislației contravenționale, Dreptul nr.2 din 1998.

4. Mona Maria Pivniceru, Petre Susanu, Dan Tudorache- Contravenția, Îndrumar Teoretic și Practic, Institutul European, Iași, 1997.

5. Voicu Bara, Drept administrativ și Institutii politico-administrative ,ediția a II-a revizuită, Tipografia Somesului, Satu Mare, 2004.

6. Alexandru Ticlea, Reglementarea contravențiilor, ediția a IV-a, editura Lumina Lex, București 2006.

7. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ-volumul 2 Editura Allbeck, București 2002.

8. Ioan Alexandru, Mirela Carausan,Sorin Bucur, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, București 2005.

9. Dumitru Brezoianu, Drept administrativ roman, editura Lucretius, București 1997.

10. Mihai Adrian Hotca op.cit.

11. Mircea Preda op.cit.

12. Alexandru Negoiță, Drept administrativ și știința administrației, Editura Atlas Lex, București 1993.

13. Sentința civilă nr. 8418/1997, Judecătoria Drobeta Turnu Severin, citată în Alexandru Ticlea.

14. Ilie Iovanas, Drept administrativ și elemente ale științei administrației, Editura didactică și pedagogică, București 1977.

15. Emil Balan, Drept administrativ si procedura administrativa, Editura Universitară, București 2002.

16. Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ roman, editia a treia revazută și adaugită, Editura Lumina Lex, București 2002,

17. Anton Trailescu, Drept administrativ-Tratat elementar, editura Allbeck, București 2002.

...

Preview document

Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 1
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 2
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 3
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 4
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 5
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 6
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 7
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 8
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 9
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 10
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 11
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 12
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 13
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 14
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 15
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 16
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 17
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 18
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 19
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 20
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 21
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 22
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 23
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 24
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 25
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 26
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 27
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 28
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 29
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 30
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 31
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 32
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 33
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 34
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 35
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 36
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 37
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 38
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 39
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 40
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 41
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 42
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 43
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 44
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 45
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 46
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 47
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 48
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 49
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 50
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 51
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 52
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 53
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 54
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 55
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 56
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 57
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 58
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 59
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 60
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 61
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 62
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 63
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 64
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 65
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 66
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 67
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 68
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 69
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 70
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 71
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 72
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 73
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 74
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 75
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 76
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 77
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 78
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 79
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 80
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 81
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 82
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 83
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 84
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 85
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 86
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 87
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 88
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 89
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 90
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 91
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 92
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 93
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 94
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 95
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 96
Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Legislatia internationala, europeana si nationala privind substantele chimice periculoase.docx

Alții au mai descărcat și

Curs Antreprenoriat

TEMA 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND BUSINESS PLANUL 1. DEFINITIA SI OBIECTIVELE BUSINESS PLANULUI Business planul defineste modul de derulare a...

Corespondență și Secretariat

CAP. I ROLUL SECRETARIATULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE 1.1. Organizaţia şi structura ei organizatorică. Fiecare dintre noi suntem integraţi, într-un...

Climatologie

CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala...

Teoria Administrației Publice

Introducere Teoria administratiei publice reprezinta o disciplina esentiala pentru domeniul stiintelor administrative, specializarea...

Politici de integrare europeană

Particularităţile UE: CECO, CEE, CE şi UE sunt forme noi şi unice de cooperare; există o formă specială de coexistenţă a elementelor...

Calcul Tabelar - Microsoft Excel

CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata...

Surse de Energie Alternative

notiunea de energie ↔ fizica unde aceasta este legata de o alta notiune si anune de lucru (lucru mecanic). „energie” ↔ cuvantul grecesc ergos =...

Zgomot

Calitatea mediului interior Confort acustic Termic Vizual Calitatea aerului Problematica Confortul acustic si protectia ocupantilor contra...

Te-ar putea interesa și

Impactul Activității de Transport Rutier asupra Mediului Înconjurător

Consideratii introductive Prin transport rutier se întelege orice operatiune de transport care se realizeazã cu vehicule rutiere, pentru...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Particularități în Transportul Mărfurilor Periculoase

ARGUMENT Obiectul activităţii de transport îl constituie deplasarea în spaţiu a călătorilor şi mărfurilor. Însă nu toate deplasările în spaţiu...

Substanțe provenite din industria producătoare de mașini

SUBTSTANTE POLUANTE PROVENITE DIN INDUSTRIA PRODUCATOARE DE AUTOTURISME 1. Introducere Noţiunea de poluare se poate defini, conform CONFERİNŢEİ...

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Dezvoltarea durabilă și protecția mediului

TEMA VI Protecţia mediului în România Normele privind protecţia mediului în ţara noastră. Problematicaactuală de protecţia mediului În domeniul...

Operatori de Mediu

1)operatori in managementul mediului - operatori institutionali : guvernamentali nonguvernamentali - operatori individuali= reprezinta...

Suport de Curs - Ecologie

CURS 1 PROBLEMELE ACTUALE ALE OMENIRII (Cursul cuprinde practic o buna parte din problemele ce se vor aborda în cursul semestrului) PROBLEME...

Ai nevoie de altceva?