Aspecte generale privind cauzele justificative

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4826
Mărime: 26.55KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Suciu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Conceptul de cauze justificative și rațiunea de a fi.

Textul art. 18 NCP consacră instituția cauzelor justificative, prevăzând că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege.

Aceasta înseamnă că o infracțiune poate să nu existe nu numai dacă lipsește una dintre trăsăturile esențiale ale acesteia, dar și atunci când fapta concretă, deși prezintă toate aceste trăsături, este comisă în situații care îi conferă un caracter licit, adică permis în lumina unor cerințe superioare ale ordinii juridice, fiind înlăturat caracterul ilicit al faptei.

În societate există nu numai norme care interzic sau ordonă anumite comportamente, sub sancțiunea pedepsei, dar și norme permisive, adică norme care înlătură caracterul nepermis al unor fapte, chiar dacă sunt descrise într-o normă de incriminare . Normele permisive, spre deosebire de cele prohibitive sau onerative, nu operează numai în cadrul unei ramuri determinate a dreptului (cum ar fi, de pildă, în dreptul penal) ci își manifestă incidența în raport cu toate ramurile dreptului . Acestea au la bază interesul statului de a asigura ordinea juridică în ansamblul său. Așa, de pildă, norma penală referitoare la legitima apărare, deși este înscrisă în Codul Penal, dă expresie unor interese superioare ordinii juridice penale, și anume intereselor comune tuturor ramurilor dreptului, mai precis interesului de a asigura ordinea juridică prin permisiunea de a răspunde cu forța la o acțiune care folosește forța (vim vi repellere licet) .

Clasificarea cauzelor justificative. În funcție de modul cum sunt definite de normele juridice, cauzele justificative pot fi explicite, adică prevăzute în mod expres de lege, și implicite, adică deduse din reglementările legale ale unor activități. Din prima categorie fac parte cele prevăzute în art. 19-22 NCP, și anume legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații și consimțământul persoanei vătămate. Din a doua categorie fac parte acele situații admise de lege care prevăd fapte care nu sunt considerate infracțiuni (de pildă, percheziția domiciliară, arestarea preventivă, corecția domestică - art. 489 NCC).

Pe de altă parte, în funcție de sfera lor de incidență, cauzele justificative pot fi generale sau comune, adică cele aplicabile tuturor infracțiunilor (de exemplu, legitima apărare) și speciale, adică cele care sunt aplicabile anumitor infracțiuni (de pildă, avortul terapeutic).

1. LEGITIMA APĂRARE

Noțiune - este cauza justificativă care înlătură caracterul penal al faptei, constând în apărarea realizată prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, pentru a împiedica un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana celui care se apără, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului . (art. 19 alin. 2 NCP).

Legea instituie o prezumție relativă de legitimă apărare în cazul în care atacul constă în fapta unei persoane de a pătrunde ori de a încerca să pătrundă fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau prin alte asemenea mijloace ori în timpul nopții, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, iar apărarea prezumată legitimă este comisă printr-o faptă prevăzută de legea penală pentru a respinge pătrunderea fără drept, necesară pentru înlăturarea atacului și proporțională cu gravitatea acestuia .

Spre deosebire de C.pen. din 1969, NCP nu asimilează excesul justificat de apărare legitimei apărări, drept cauză justificativă, calificându-l drept cauză de neimputabilitate, în art. 26 NCP, sub denumirea de exces neimputabil .

Condițiile legitimei apărări

1.1 Condiții privind atacul

a) Să existe un atac material - se exercită prin violență fizică sau prin mijloace care pun în pericol fizic valoarea socială protejată. Poate consta fie într-o faptă comisivă, fie într-o faptă omisivă proprie ori improprie (comisivă prin omisiune), în ipoteza în care prin omisiune se aduce o atingere materială valorii sociale protejate de norma penală.

b) Atacul să fie direct - acțiunile sau inacțiunile să creeze un pericol care amenință direct persoana și drepturile acesteia sau un interes general. Nu este necesară existența unui contact fizic nemijlocit între agresor și victimă sau valoarea ocrotită prin legea penală (de pildă, în cazul atacului constând prin asaltul cu un cuțit asupra celui care se apără, acesta din urmă nu trebuie să aștepte să fie agresat pentru a riposta în legitimă apărare, atacul fiind în mod evident, îndreptat împotriva sa și având caracter iminent), însă nici nu trebuie să existe între aceștia un obstacol pe care agresorul nu îl poate depăși.

c) Atacul să fie imediat - atacul să fie actual (în curs de desfășurare) sau iminent (dacă desfășurarea acestuia este o certitudine, nu o eventualitate). Legea nu impune celui care se apără obligația de a aștepta ca atacul material să fie efectiv declanșat, în condițiile în care iminența atacului era indubitabilă față de dinamica faptelor și de comportamentul atacatorilor.

d) Atacul să fie injust - atacul să fie exercitat de o persoană responsabilă și nu trebuie să fie permis de lege (de pildă, opunerea de rezistență la prinderea în flagrant de către organele de poliție, prin comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, nu poate justifica reținerea legitimei apărări, întrucât atacul nu este injust).

e) Atacul să fie îndreptat împotriva celui care se apără, împotriva altei persoane, a drepturilor acestora ori a unui interes general - atacul poate viza una sau mai multe persoane fizice ori persoane juridice și drepturile acestora, un interes general (cel al statului ori al unei persoane juridice de interes național), de pildă, în cazul în care o persoană se pregătește să detoneze o bombă pe care o are asupra sa.

Bibliografie

1. Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Adrian Mihai Hotca, Ioan Chis, Mirela Gorunescu, Costica Paun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod Penal comentat. Partea Generală, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;

2. Valentin Mirișan - Drept Penal, Partea Generală, Ed. A V-a, Editura Universul Juridic, București 2017;

3. Viorel Pașca - Drept Penal, Partea Generală, Ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București 2015;

4. Florin Streteanu, Daniel Nițu - Drept Penal, Partea Generală, Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București 2014;

5. Mihail Udroiu, Drept Penal, Partea Generală, Ed. a III-a, editura Universul Juridic, București 2016;

6. Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan, Cauzele justificative - colecție coordonată de Mihail Udroiu, Editura Universul Juridic, București 2016.

Preview document

Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 1
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 2
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 3
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 4
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 5
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 6
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 7
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 8
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 9
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 10
Aspecte generale privind cauzele justificative - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Aspecte generale privind cauzele justificative.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Percheziția domiciliară

Introducere Organizarea statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Legitimă apărare și starea de necesitate

INTRODUCERE Consideratii generale privind cauzele justificative Cauzele justificative au fost introduse în noul Cod penal, revenindu-se la...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este...

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Particularități privind contabilizarea operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul SC Jais Com SRL

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII “JAIS COM” SRL 1.1 DENUMIRE, SEDIU, CAPITAL SOCIAL Societatea cu raspundere limitata, avand...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Contabilitatea impozitelor, taxelor și vărsămintelor asimilate

Cap. I DATE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII S.C. PAL S.A. Ramura industriei lemnului face parte din organigrama Ministerului...

Ai nevoie de altceva?