Risc Tehnologic - Curs 1

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6344
Mărime: 220.71KB (arhivat)
Publicat de: Decebal-Tiberiu Ene
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1

1.1. INTRODUCERE

De ce aţi ales această specializare?

Absolvenţii specializării ISI pot ocupa diferite funcţii:

a. Ocupaţia principală este conform COR „Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice”, cod COR 214949.

Procesele specifice activităţii de “Expert prevenire–reducere riscuri tehnologice” se desfăşoară pe două paliere principale:

- întocmirea analizei de risc (stabilirea contextului, identificarea surselor de risc, evaluarea riscurilor, măsuri de prevenire și reducere riscuri, planificare strategică)

- şi verificare (monitorizare și control, audit),

ambele având ca finalitate raportarea către conducere şi acordarea de asistenţă de specialitate în luarea deciziilor de management.

Responsabilitatea principală a specialistului “Expert prevenire–reducere riscuri tehnologice” este de a întocmi analizele de risc și programele de management al riscurilor tehnice/tehnologice.

b. “Evaluator de risc şi auditor în domeniul SSM” (cod COR 226307)

Responsabilităţile principale ale “Evaluatorului de risc şi auditor în domeniul SSM”:

- Participă la analizarea situaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderi pentru a pune un diagnostic al stării de securitate şi sănatate găsite;

- Aplică cadrul reglementar si normativ în materie de SSM;

- Identifică pericolele şi riscurile profesionale existente şi viitoare;

- Evaluează riscurile profesionale;

- Face propuneri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor;

- Participă la punerea în practică a unui demers de prevenire a riscurilor profesionale;

- Propune mijloace adecvate de urmărire a realizarii planului de prevenire şi protecţie;

- Evaluează prin audit rezultatele acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie.

c. “Inspector în domeniul securităţii şi sănătţii în muncă (COR 325723).

Majoritatea întelege prin inspector SSM, persoana desemnată de către angajator să organizeze activitatea de protecţia muncii (securitate şi sanatate în muncă), prin organizare întelegându-se elaborarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă ce controlează societăţile, precum şi instruirea salariaţilor.

Atributiile şi obligatiile inspectorului SSM (lucrator desemnat / serviciu intern / serviciu extern de prevenire şi protecţie):

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

4. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

5. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

6. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

7. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de masură şi control, precum şi a instalatiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

8. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

9. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

10. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Preview document

Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 1
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 2
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 3
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 4
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 5
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 6
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 7
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 8
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 9
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 10
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 11
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 12
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 13
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 14
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 15
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 16
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 17
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 18
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 19
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 20
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 21
Risc Tehnologic - Curs 1 - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Risc Tehnologic - Curs 1.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea apărării împotriva incendiilor la AF Mihalca

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribuţii în...

Inspectori de protecția muncii

CAP. I. Generalitati. Suportul legislativ in aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale...

Fiabilitate și mentenanță

Datorită caracterului aleator al factorilor care influenţează fiabilitatea produselor (calitatea şi omogenitatea materialelor, corectitudinea şi...

Managementul calității totale

1. CONCEPT, TERMINOLOGIE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia...

Riscuri

INTRODUCERE Riscul este o categorie socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în incertitudine care poate sau nu să...

Asigurarea și evaluarea calității producției

1.Orientări privind definirea calităţii în condiţiile implementării sistemelor calitate În ultimele decenii, modul de abordare al conceptului de...

Cursuri design și estetică

ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu...

Controlul calității

Inspectia este determinarea conformitatii unui produs in raport cu specificatia, se efectueaza de producator si se emite un certificat de...

Te-ar putea interesa și

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei...

Managementul riscurilor în instituții financiare - Studiu de caz Banca Transilvania

CAPITOLUL 1 Noțiuni generale 1.1.Trăsăturile și componentele managementului bancar În zilele noastre, rolul băncilor și rolul sistemului bancar,...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Life is Hard SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1. 1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A. Obiect de...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Gestiunea riscurilor de credit și metode de prevenire în cadrul Băncii Românești

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Planul de Afaceri și Analiza Riscurilor Lui

1. Definirea planului de afaceri De-a lungul timpului economia în ansamblul ei a cunoscut o evoluţie acceleratǎ, care a fost susţinutǎ de apariţia...

Fundamentarea procesului de producție la exploatația agricolă SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA

CAP. I PLANUL DE AFACERI 1.1 Elaborarea planului de afaceri 1.1.1. Culegerea informaţiilor Prezentul plan de afaceri este întocmit de firma S.C....

Ai nevoie de altceva?