Surse de radiații și tehnici de protecție

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 9780
Mărime: 72.53KB (arhivat)
Publicat de: Antoaneta Micu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

. Energia de legătură a nucleului.

Menţinerea electronilor în jurul nucleului este explicată cu ajutorul forţelor coulombiene (electrice) de atracţie între sarcinile negative ale electronilor şi cele pozitive ale protonilor din nucleu.

Explicaţia stabilităţii nucleelor se bazează pe existenţa unor forţe nucleare de legătură, care acţionează atât între protoni şi neutroni, cât şi între particule de acelaşi fel - protoni sau neutroni.

Forţele de legătură se realizează prin eliberarea unei energii de legătură. Aceasta a fost explicată cu ajutorul teoriei relativităţii restrânse a lui A. Einstein.

Astfel, la formarea unui nucleu, energia de legătură apare ca urmare a transformării unei cantităţi de masă în energie.

Conform teoriei relativităţii restrânse acest defect de masă s-a transformat în energie de legătură pentru nucleul considerat.

Eleg=Amc2 [MeVJ (1.2)

Funcţie de semnul energiei de legătură se poate aprecia stabilitatea nucleelor de substanţă:

= dacă E!eg > 0 atunci nucleul este stabil.

= dacă Eieg < 0, nucleul este instabil.

3.Proprietăţile neutronilor

Anumite reacţii nucleare, precum dezintegrarea nucleelor radioactive artificial, pe lângă emisiile de particule a care conţin neutroni, sunt însoţite şi de emisii de. neutroni individuali.

Cunoaşterea proprietăţilor neutronilor are importanţă prin faptul că, fiind particule fară sarcină electrică, nu sunt supuse forţelor electrostatice, putând astfel traversa câmpurile electrice şi barierele de potenţial ale nucleelor. In felul acesta neutronii pot interacţiona uşor cu nucleele materialelor fisionabile şi pot genera reacţii nucleare.

Masa unui neutron este mai mare decât suma maselor protonului şi electronului. Perioada de înjumătăţire a neutronilor este de aproximativ 20 minute.

O proprietate foarte importantă a neutronilor este nivelul energiei cinetice cu care aceştia se deplasează. După acesta se deosebesc:

-neutroni rapizi care au viteză de deplasare foarte mare,

- Intermediari mai pot fi:

• neutroni lenţi, E = 0,025... l.OeV;

• neutroni epitermici, E - l,0eV...2MeV.

• neutroni ultrarapizi, E > 20MeV.

Neutronii termici au această denumire întrucât energia cinetică cu care se deplasează este aproximativ egală cu energia mediului, determinată de temperatura absolută a acestuia.

Neutronii rapizi sunt acei neutroni care sunt emişi direct din reacţiile nucleare. Energia cinetică a acestora este foarte mare:

In reacţiile nucleare de fisiune din reactoarele nucleare, bazate pe interacţiunea neutronilor cu nucleele de combustibil, neutronii termici au importanţă mult mai mare decât neutronii rapizi, întrucât datorită probabilităţii mai mari de interacţiune, este nesesară o densitate mai mică de neutroni pentru menţinerea vitezei de reacţie.

Neutronii termici nu rezultă însă direct din reacţiile nucleare, ci provin din neutronii rapizi cărora li s-a micşorat energia. Procesul de transformare a neutronilor rapizi în neutroni termici prin micşorarea energiei acestora, se realizează prin frânarea neutronilor rapizi la trecerea prin anumite substanţe numite moderatoare.

4. Reacţia nucleară de fisiune

Energetica nucleară foloseşte, la ora actuală, ca sursă primară de energie, energia degajată sub formă de căldură prin reacţiile de fisiune nucleară.

Procesele de fisiune nucleară au loc prin acţiunea neutronilor asupra nucleelor unor izotopi de metale grele fisionabile. Materialele care conţin aceste elemente fisionabile se numesc combustibili nucleari.

Declanşarea procesului de fisiune nucleară a unui nucleu fisionabil se bazează pe interacţiunea dintre un neutron şi nucleul respectiv.

Intr-o masă de combustibil nuclear, un neutron emis de o sursă internă, sau provenit de la o sursă externă, poate să producă următoarele interacţiuni:

a) nu întâlneşte nici un nucleu şi părăseşte volumul considerat, fiind pierdut;

- întâlneşte un nucleu cu care se ciocneşte şi apoi îşi continuă deplasarea pe altă direcţie, în acest caz interacţiunea se numeşte de împrăstiere. (elastică ,neelastică, cu emiterea de radiaţii y )

• întâlneşte un nucleu în interiorul căruia pătrunde, în acest caz interacţiunea se numeşte absorbţia neutronului. Funcţie de evoluţia ulterioară a nucleului excitat, absorbţia poate fi:

= de captură - nucleul rezultat devine un izotop stabil

= de fisiune - în urma absorbţiei neutronului, nucleul iniţial fisionează în fragmente mai uşoare.

Dintre aceste interacţiuni, pentru energetica nucleară, prezintă interes deosebit absorbţia de fisiune. Pentru explicarea procesului foarte complex al fisiunii nucleare se poate apela la modelul nucleului sferic, sub forma unei picături de lichid. în acest model se presupune că forţele nucleare tind să menţină nucleul în formă sferică, precum acţionează tensiunea superficială la o picătură de lichid.

Atunci când un neutron, '0n, suferă o interacţiune de absorbţie din partea unui nucleu de f2U, rezultă un nucleu excitat de f2U. Dacă energia de excitaţie este prea mică pentru a produce fisiunea, atunci forţele nucleare de legătură readuc nucleul la forma sferică, iar dacă energia de excitaţie depăşeşte o valoare critică, nucleul fisionează, spărgându-se în două fragmente, F, şi F2. Fragmentele de fisiune au exces de neutroni şi ca urmare aproape toate sunt radioactive.

5. Reactia de fisiune nucleară în lanţ

Fiecare proces de fisiune devine o sursă internă de neutroni. La rândul lor, aceşti neutroni pot interacţiona cu alte nuclee fisionabile, în felul acesta declanşându-se aşa-numita reacţie de fisiune în lanţ.

In oricare reactor nuclear masa de combustibil este finită şi se găseşte în spaţiu zonei active care cuprinde şi alte materiale. Aceasta înseamnă că neutronii rapizi emişi în urma proceselor de fisiune intră în interacţiune cu tot mediul zonei active a reactorului nuclear, format din combustibilul nuclear, substanţa moderatoare, agentul de răcire, materialele de structură. Reacţia de fisiune în lanţ este posibilă numai dacă numărul de neutroni capabili să producă noi reacţii de fisiune este suficient de mare astfel încât numărul de fisiuni în unitatea de timp să nu scadă.

Pentru aprecierea gradului de stabilitate a reacţiei de fisiune în lanţ, se analizează ciclul de evoluţie a unei generaţii de neutroni.

Diferitele componente ale ciclului neutronilor pot fi influenţate prin structura zonei active şi prin materialele aflate în aceasta la fiecare moment.

O caracteristică esenţială privind stabilitatea reacţiei în lanţ o reprezintă cantitatea de combustibil nuclear cuprinsa in zona activă. Astfel, există o aşa- numită masă critică de combustibil nuclear sub care reacţia în lanţ nu se poate desfăşură. Aceasta întrucât, la cantităţi de combustibil mai mici decât masa critică, scăpările de neutroni în afara zonei active sunt prea mari.

Necesitatea menţinerii stabile a reacţiei de fisiune în lanţ, precum şi posibilitatea modificării intensităţii acesteia, impune ca reactoarele nucleare să dispună de sisteme de reglare care pot modifica valorile componentelor ciclului neutronilor.

Practic, sistemele de reglare se bazează pe modificarea progresivă a cantităţii de substanţe absorbante de neutroni aflate în zona activă. Este vorba de aşa-numitele bare de reglare, confecţionate din materiale puternic absorbante de neutroni, care se introduc sau se extrag din zona activă, funcţie de necesităţi.

Pe acelaşi principiu funcţionează şi sistemele de oprire rapidă a reactorului: bare de oprire care se introduc rapid în zona activă, sau substanţe lichide, absorbante de neutroni, care se injectează în zona activă.

6. Secţiunea eficace de interacţiune Definirea noţiunii de secţiune eficace de interacţiune este necesară pentru aprecierea probabilităţii ca neutronii să interacţioneze cu nucleele de substanţă dintr-un anumit volum al zonei active a reactorului nuclear, prin: (ciocnire elastică, ciocnire neelastică, absorbţie de captură sau absorbţie de fisiune). In acest sens se consideră un flux de neutroni de intensitate J(x), care străbate un anumit material după direcţia x. După străbaterea unei distanţe elementare dx, fluxul de neutroni se micşorează, (poza), întrucât: -o parte dintre neutroni au suferit o împrăştiere - elastică sau neelastică -o altă parte dintre neutroni au suferit din partea nucleelor materialului străbătut o absorbţie de captură sau o absorbţie de fisiune. Ca urmare apare o variaţie negativă a fluxului de neutroni, care se poate exprima.

Preview document

Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 1
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 2
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 3
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 4
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 5
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 6
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 7
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 8
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 9
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 10
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 11
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 12
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 13
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 14
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 15
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 16
Surse de radiații și tehnici de protecție - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Surse de Radiatii si Tehnici de Protectie.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Cercetare

Formarea Problemei cercetării Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări Practica Teoria Starea practicii în domeniul...

Codul internațional de semnale - partea a doua

Codul Internaþional de Semnale Anumite cuvinte sau grupuri de litere au o semnificaþie aparte în cadrul comunicaþiilor efectuate, atunci când se...

Fotogrametrie

Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei Restituţia stereoscopică a fotogramelor stereogramei (stereorestituţia fotogramelor) este...

Inginerie inovațională

Capitolul 1. Concept de innovare. Importanta innovarii 1.1. Inovatii de produs, inovatii de proces, inovatia tehnologica inovatia serviciilor....

Noțiuni Generale pentru Proiectarea Producerii

Întroducere INGINERIA este o ramură a ştiinţelor aplicative care urmăreşte utilizarea resurselor naturale şi umane în folosul omenirii, cu...

Inovație și invenție în inginerie

Umanitatea a fost dintotdeauna o societate bazată pe cunoaştere şi a evoluat ca atare. Această caracteristică este extrem de evidentă în perioada...

Teledetecție GIS cadastru

Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza,...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical cu Capac Fix

CAPITOLUL 1 Analiza constructiv-funcţională a principalelor tipuri de rezervoare atmosferice de depozitare a produselor volatile. Tipuri de...

Studiul comportării surselor de tensiune în comutație

INTRODUCERE Majoritatea circuitelor si aparatelor electronice necesita pentru alimentare cu energie surse de tensiune continua.Progresele uriase...

Analiza și Prevenirea Avariilor

Avarii în structurile sudate - avariile ( adică distrugerea totală sau parţială a structurilor sudate) au apărut de la primele construcţii sudate;...

Radioactivitate naturală și artificială

1. Introducere Expuneri la radiatii si efecte Radiatia este un fapt de viata. Ea este prezenta in natura si poate fi produsa artificial. Radiatia...

Energia Nucleară și Mediul

CAPITOLUL I 1.1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.1.INTRODUCERE Energia nucreară? Sunt unii pentru şi alţii împotriva ei. În...

Utilizarea energiei nucleare - poluarea radioactivă și protecția împotriva radiațiilor

Întreaga viaţă pe Terra se bazează pe funcţionarea trecută şi prezentă a sistemului global al ecosferei, alcătuit din lumea vie şi din învelişul...

Monografie Contabilă a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

I. Descrierea organizatiei guvernamentale Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare 1.1. Scurt istoric În perioada 1955-2008...

Ai nevoie de altceva?