Informatică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 24301
Mărime: 2.85MB (arhivat)
Publicat de: Viorel Albu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costel Constantinescu

Extras din curs

Noţiunea de informatică

- Informatica este un termen preluat din limba franceză (informatique), provenind

din combinarea primei părţi a cuvântului information (informaţie) cu a doua parte a

cuvântului automatique (automat), ceea ce ar însemna "informaţie automată",

adică prelucrare de date, în special, cu ajutorul calculatorului electronic.

- Într-o primă accepţiune, un calculator electronic (computer în limba engleză,

ordinateur în limba franceză) sau un sistem de calcul este un ansamblu de dispozitive

care prelucrează automat o informaţie codificată sub formă discretă (numerică)

printr-o succesiune finită de operaţii aritmetice şi logice.

- Informaţia este o formulă care poate fi scrisă sau simbolizată, susceptibilă de a

aduce o cunoştinţă sau „un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au

avut loc, au loc sau vor avea loc“.

- Datele reprezintă elementele constitutive ale informaţiei şi se referă la evenimente

primare colectate de la diverse surse din mediul înconjurător. Pentru a deveni

informaţii, datele trebuie prelucrate şi organizate astfel încât ele să capete o

anumită semnificaţie sau înţeles pentru utilizator. Prelucrarea datelor se poate

efectua manual sau automat (utilizând un sistem de calcul).

- Sub aspect sintactic, datele apar ca o succesiune de simboluri sau caractere.

Distingem trei categorii de caractere:

o caractere alfabetice (literele alfabetului latin);

o caractere numerice (cifrele sistemului de numeraţie zecimal);

o caractere speciale (operatorii matematici, semnele de punctuaţie etc.).

- În funcţie de caracterele utilizate, datele pot fi:

o alfabetice (numai litere);

o numerice (numai cifre şi, eventual, punctul zecimal sau virgula);

o alfanumerice (orice caracter).

- Schema de principiu a procesului de prelucrare automată a datelor (PAD):

- Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu anumite reguli, operaţii şi

cerinţe impuse de utilizator (beneficiar al rezultatelor prelucrării), numite generic

algoritmi. Prin algoritm se înţelege o secvenţă finită şi ordonată de operaţii, care,

pornind de la o mulţime finită de date (iniţiale), conduce, prin aplicarea în mod

mecanic şi repetat a operaţiilor, la o mulţime finită de rezultate (date de ieşire).

- În procesul de prelucrare automată a datelor, sistemului de calcul (calculatorului)

trebuie să i se comunice atât datele cât şi algoritmul de prelucrare a acestora.

Pentru descrierea riguroasă şi precisă a algoritmilor se utilizează limbaje artificiale,

create special în acest scop. Astfel de limbaje sunt limbajele de programare (de

exemplu: FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, C, C++, C#, JAVA etc.).

- Reprezentarea unui algoritm într-un limbaj de programare (printr-o succesiune de

comenzi sau instrucţiuni exprimate simbolic) se numeşte program. Un calculator

electronic nu poate funcţiona decât sub controlul (comanda) unui program sau a

unui sistem de programe.

- Ansamblul de programe care realizează gestiunea resurselor unui calculator,

asigurând o minimă funcţionare a acestuia, şi care permite comunicarea între omul

utilizator şi maşina calculator se numeşte sistem de operare (de exemplu: MSDOS,

Windows (95, 98, 2003, XP, Vista), Unix, Mac OS X etc.).

- Prin urmare, un calculator electronic (sistem de calcul) reuneşte două categorii de

componente:

o componente fizice (echipamente de calcul) cunoscute sub numele de

hardware;

o componente logice (programe), prin intermediul cărora sunt utilizate

echipamentele şi prelucrate datele, cunoscute sub numele de software.

Memorarea datelor

- Volumul de informaţii ce poate fi stocat (sub formă binară) de un dispozitiv

electronic reprezintă capacitatea de memorare a acestuia.

- Dispozitivele electronice în care se reprezintă informaţia într-un calculator sunt

proiectate a avea doar două stări stabile (închis/deschis sau curent mare/curent mic)

cărora li se asociază simbolurile 1 sau 0. Fiecare dintre cele două stări posibile

reprezintă o unitate de informaţie numită bit (acronim de la binary digit (cifră

binară)). Bitul este unitatea elementară de memorie, dar nu este adresabil.

- Un grup de 8 biţi succesivi constituie un bait (byte) sau un octet. Octetul este cea

mai mică unitate adresabilă de memorie.

- Alte unităţi de măsură pentru capacitatea de memorare sunt multiplii unui byte

(octet):

1 Word (cuvânt) = 16 biţi = 2 octeţi;

1 Double word (dublu cuvânt) = 4 octeţi;

1 Kilobyte (Kb, Ko) = 1024 (210) octeţi;

1 Megabyte (Mb, Mo) = 1024 (210) Kb;

1 Gigabyte (Gb, Go) = 1024 (210) Mb;

1 Terabyte (Tb, To) = 1024 (210) Gb.

- Conversia informaţiei din forma uzuală în binar şi invers se face cu ajutorul

Preview document

Informatică - Pagina 1
Informatică - Pagina 2
Informatică - Pagina 3
Informatică - Pagina 4
Informatică - Pagina 5
Informatică - Pagina 6
Informatică - Pagina 7
Informatică - Pagina 8
Informatică - Pagina 9
Informatică - Pagina 10
Informatică - Pagina 11
Informatică - Pagina 12
Informatică - Pagina 13
Informatică - Pagina 14
Informatică - Pagina 15
Informatică - Pagina 16
Informatică - Pagina 17
Informatică - Pagina 18
Informatică - Pagina 19
Informatică - Pagina 20
Informatică - Pagina 21
Informatică - Pagina 22
Informatică - Pagina 23
Informatică - Pagina 24
Informatică - Pagina 25
Informatică - Pagina 26
Informatică - Pagina 27
Informatică - Pagina 28
Informatică - Pagina 29
Informatică - Pagina 30
Informatică - Pagina 31
Informatică - Pagina 32
Informatică - Pagina 33
Informatică - Pagina 34
Informatică - Pagina 35
Informatică - Pagina 36
Informatică - Pagina 37
Informatică - Pagina 38
Informatică - Pagina 39
Informatică - Pagina 40
Informatică - Pagina 41
Informatică - Pagina 42
Informatică - Pagina 43
Informatică - Pagina 44
Informatică - Pagina 45
Informatică - Pagina 46
Informatică - Pagina 47
Informatică - Pagina 48
Informatică - Pagina 49
Informatică - Pagina 50
Informatică - Pagina 51
Informatică - Pagina 52
Informatică - Pagina 53
Informatică - Pagina 54
Informatică - Pagina 55
Informatică - Pagina 56
Informatică - Pagina 57
Informatică - Pagina 58
Informatică - Pagina 59
Informatică - Pagina 60
Informatică - Pagina 61
Informatică - Pagina 62
Informatică - Pagina 63
Informatică - Pagina 64
Informatică - Pagina 65
Informatică - Pagina 66
Informatică - Pagina 67
Informatică - Pagina 68
Informatică - Pagina 69
Informatică - Pagina 70
Informatică - Pagina 71
Informatică - Pagina 72
Informatică - Pagina 73
Informatică - Pagina 74
Informatică - Pagina 75
Informatică - Pagina 76
Informatică - Pagina 77
Informatică - Pagina 78
Informatică - Pagina 79
Informatică - Pagina 80
Informatică - Pagina 81
Informatică - Pagina 82
Informatică - Pagina 83
Informatică - Pagina 84
Informatică - Pagina 85
Informatică - Pagina 86
Informatică - Pagina 87
Informatică - Pagina 88
Informatică - Pagina 89
Informatică - Pagina 90
Informatică - Pagina 91
Informatică - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Cursul_1.pdf
  • Cursul_2.pdf
  • Cursul_3.pdf

Alții au mai descărcat și

Îndrumar de Lucrări Practice pentru Proiectare Asistată de Calculator

Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1....

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Stocurile

CAPITOLUL 1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare şi dezvoltare a marii...

Tehnologii Informaționale pentru Administrație Publică

Tehnologia este un proces cu caracter social-istoric şi, ca atare, nu poate fi abordată separat de întreaga realitate socială, de cultură şi de...

Limbaje de Programare

1.1. Introducere în bazele de date Sistemele de baze de date pot fi considerate ca cea mai importantă realizare în domeniul ingineriei...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de...

Microsoft Office Access Teorie

Scopul lucrari: Studierea procesorului Microsoft Office Access. Prezentarea generala Power Point. PARTEA TEORETICA Lansarea sistemului Access....

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Sisteme informatice în economie Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare...

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Aplicație informatică pentru casele de schimb

INTRODUCERE Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au...

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Materialelor MAI

INTRODUCERE Teza de licenţă are ca temă: „Subsistemul informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” şi...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale

Introducere Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă impune adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Auditul Sistemelor Informatice la Sirius SA

Cap. 1 Descrierea sistemului informatic SIRIUS S.A. este o societate pe actiuni constituita conform legii 31/1990 republicata cu capital integral...

Ai nevoie de altceva?