Contabilitate aprofundată

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 10945
Mărime: 72.43KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Olteanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ovidia D.

Cuprins

 1. 1. Elemente de bazĂ privind normalizarea Şi reglementarea contabilĂ 2
 2. 2. Lichidarea societĂŢilor comerciale 3
 3. 2.1. Aspecte generale privind dizolvarea şi lichidarea S.C.-urilor şi cadrul juridic al operaţiunilor de lichidare 3
 4. 2.2. Contabilizarea operaţiilor de lichidare. Etapele operaţiilor de lichidare 5
 5. 2.3. Fiscalitatea operaţiunilor de lichidare 6
 6. 3. Fuziunea societĂŢilor comerciale 7
 7. 3.1. Fuzionarea societăţilor comerciale – modalitate juridică şi economică de regrupare şi concentrare a întreprinderii 7
 8. 3.1.1. Consideraţii generale 7
 9. 3.1.2. Delimitări conceptuale privind fuziunea 8
 10. 3.1.3. Felurile fuziunii 9
 11. 3.1.4. Cadrul juridic privind fuzionarea societăţilor comerciale. Procedura de fuziune 10
 12. 4. SOCIETĂŢILE DE GRUP 13
 13. 4.1. Conceptul de grup – abordări 13
 14. 4.2. Structura grupurilor 16
 15. 4.3. Caracteristicile grupurilor 16
 16. 4.4. Determinarea perimetrului de consolidare Şi alegerea metodelor de consolidare 17
 17. 4.4.1. Definirea şi delimitarea perimetrului de consolidare prin intermediul tipurilor de control 17
 18. 4.4.2. Metode şi tehnici de consolidare 18
 19. 5. CONTABILITATEA LEASINGULUI - Contabilitatea sintetică a conturilor de leasing 22
 20. 6. Contabilitatea MEDIULUI 25

Extras din curs

1. ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND NORMALIZAREA ŞI REGLEMENTAREA CONTABILĂ

Normele contabile emise la nivel naţional de normalizatorii români au la bază:

legea contabilităţii 82/1991, modificată şi republicată în diverse variante (actualizată) la realităţile economice existente;

OMFP 3055/2009 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2010, privind reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Contabilitatea financiară evidenţiază două tipuri de operaţii:

- Operaţiuni curente – se întâlnesc frecvent;

- Operaţiuni speciale – caracteristic este gradul mare de complexitate: operaţiuni cu devize, operaţiuni cu diverse valute, operaţiuni de fuziune, de combinare, operaţiuni de absorbţie, operaţiuni de lichidare, etc.

Toate aceste operaţiuni au:

O bază juridică, cu privire la respectarea cadrului legal pentru activitatea pe care o desfăşoară;

Tratamente de bază sau alternative contabile.

Sursele internaţionale de standarde contabile sunt reprezentate, în principal, de Directivele Europene (I.A.S.-uri – Standarde Internaţionale de Contabilitate).

În materie financiară, C.E.E. a elaborat 3 directive:

Directiva a 4-acuprinde dispoziţii cu privire la organizarea contabilităţii individuale, respectiv la situaţiile financiare întocmite (prezentare, control, auditare , sistem de indicatori);

Directiva a 7-a se referă la grupurile de întreprinderi (întreprinderi consolidate), respectiv prezentarea situaţiilor financiare consolidare, întocmirea şi auditarea acestora;

Directiva a 8-a cuprinde dispoziţii cu privire la organizarea auditului financiar.

Standardele internaţionale de contabilitate emise de Consiliul Standardelor Internaţionale de Contabilitate cuprinde:

- I.F.R.S.-uri (Standarde de Raportare Financiară);

- I.A.S.-uri (Standarde Internaţionale de Contabilitate);

- S.I.C.-uri (Standarde de interpretare a standardelor internaţionale);

- Cadrul General al Situaţiilor Financiare.

Sursele naţionale ale normelor contabile sunt reprezentate de texte legislative şi de texte de reglementare (hotărâri, decrete, ordonanţe, ordine).

Ordinul 3055/2009, privind reglementările contabile conforme cu directivele europene are în conţinutul său următoarele componente:

1. Principiile contabile general acceptate;

2. Evaluarea structurilor situaţiilor financiare (capitaluri, active, datorii);

3. Structurile situaţiilor financiare – forma de prezentare;

4. Planul de conturi general.

2. LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

2.1. Aspecte generale privind dizolvarea şi lichidarea S.C.-urilor şi cadrul juridic al operaţiunilor de lichidare

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţii economice şi financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societăţi comerciale.

Obiectul operaţiunilor de lichidare constă în realizarea elementelor de activ, respectiv transformarea activelor în bani şi în plata creditorilor în scopul operaţiunii de partajare a activului net.

Lichidarea este precedată de dizolvarea societăţii comerciale.

În cazul dizolvării, calitatea de persoană juridică a societăţii comerciale se menţine pe o anumită perioadă în vederea lichidării. Lichidarea presupune dispariţia definitivă a persoanei juridice.

Cauzele dizolvării sunt diverse:

1. Cauze comune;

2. Cauze specifice;

3. Cauze de dizolvare judiciară.

1. Cauze comune:

 Imposibilitatea desfăşurării şi realizării obiectului de activitate al societăţii;

 Declararea nulităţii societăţii;

 Hotărârea Adunării Generale;

 Hotărârea Tribunalului la cererea oricărui asociat;

 Neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea normală a activităţiii societăţii;

 Falimentul societăţii;

 Alte clauze stabilite prin statut sau actul de constituire, cum ar fi reducerea capitalului sub 50% sau micşorarea sub minimul legal, dacă asociaţii nu decid completarea lui.

2. Cauze specifice:

 Falimentul;

 Incapacitatea de plată;

 Excluderea;

 Retragerea;

 Decesul unor acţionari, dacă numărul acţionarilor sau asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există clauze de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii legali;

 Dacă scade capitalul sub 50% la situaţiile anuale;

 Dacă numărul acţionarilor scade sub 5.

3. Cauze de dizolvare judiciară

 Societatea nu mai are organe statutare care se pot întruni;

 Societatea nu a depus la Registrul Comerţului o perioadă de 3 ani consecutiv bilanţurile situaţiilor financiare anuale;

 Societatea şi-a încetat activitatea sau nu are sediul social cunoscut;

 Asociaţii au dispărut;

Preview document

Contabilitate aprofundată - Pagina 1
Contabilitate aprofundată - Pagina 2
Contabilitate aprofundată - Pagina 3
Contabilitate aprofundată - Pagina 4
Contabilitate aprofundată - Pagina 5
Contabilitate aprofundată - Pagina 6
Contabilitate aprofundată - Pagina 7
Contabilitate aprofundată - Pagina 8
Contabilitate aprofundată - Pagina 9
Contabilitate aprofundată - Pagina 10
Contabilitate aprofundată - Pagina 11
Contabilitate aprofundată - Pagina 12
Contabilitate aprofundată - Pagina 13
Contabilitate aprofundată - Pagina 14
Contabilitate aprofundată - Pagina 15
Contabilitate aprofundată - Pagina 16
Contabilitate aprofundată - Pagina 17
Contabilitate aprofundată - Pagina 18
Contabilitate aprofundată - Pagina 19
Contabilitate aprofundată - Pagina 20
Contabilitate aprofundată - Pagina 21
Contabilitate aprofundată - Pagina 22
Contabilitate aprofundată - Pagina 23
Contabilitate aprofundată - Pagina 24
Contabilitate aprofundată - Pagina 25
Contabilitate aprofundată - Pagina 26
Contabilitate aprofundată - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Aprofundata.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Determinarea perimetrului de consolidare și alegerea metodelor de consolidare

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se intâlnesc atât agenți economici care iși desfășoara activitatea ca entități juridice...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Consolidarea Situațiilor Financiare

Cap. I. Aspecte generale privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi se constituie prin reuniunea unor intreprinderi independente din...

Contabilitate Consolidată

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE SEMINARULUI: - Prezentarea perimetrului de consolidare - Procentaj de control. Procentaj de interes - Metodele de...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?