Contabilitate aprofundată

Curs
7.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5768
Mărime: 33.04KB (arhivat)
Publicat de: Paula Costache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Raileanu
Contabilitate si Informatica de Gestiune, anul IV

Cuprins

 1. A. SURSE INTERNATIONALE ALE DREPTULUI CONTABIL 2
 2. 1) UTILIZAREA SITUATIILOR FINANCIARE 2
 3. 2) SCOPUL INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE – 3
 4. 3) CONCEPTE DE BAZA 3
 5. 4) STRUCTURI ALE SITUATIILOR FINANCIARE 3
 6. A) BILANT 3
 7. i) Active 3
 8. ii) Datorii 4
 9. iii) Capitaluri proprii 4
 10. B) CONTUL DE PROFIT SI PIERDER 4
 11. i) Venituri 4
 12. ii) Cheltuieli 5
 13. C) SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 5
 14. D) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 5
 15. E) POLITICI CONTABILE 6
 16. F) NOTE ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE 6
 17. 5) RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE 6
 18. A) RECUNOASTEREA ACTIVELOR 6
 19. B) RECUNOSTEREA DATORIILOR 6
 20. C) RECUNOASTEREA VENITURILOR 7
 21. D) RECUNOASTEREA CHELTUIELILOR 7
 22. 6) CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMATIILOR DIN CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE 7
 23. A) RELEVANTA 7
 24. B) CREDIBILITATEA INFORMATIEI 7
 25. C) COMPARABILITATEA INFORMATIEI 8
 26. 7) EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE 8
 27. A) EVALUAREA ACTIVELOR 8
 28. B) EVALUAREA DATORIILOR 8
 29. 8) CONCEPTUL DE CAPITAL SI DE MENTINERE A CAPITALULUI 8
 30. B. SURSELE NATIONALE ALE DREPTULUI CONTABIL 9
 31. PRINCIPII CONTABILE 10
 32. 1) PRINCIPIUL CONTINUITATII EXPLOATARII 10
 33. 2) PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIILOR 10
 34. 3) PRINCIPIUL COSTULUI ISTORIC 11
 35. 4) PRINCIPIUL PRUDENTEI 11
 36. 5) PRINCIPIUL PERMANENTA METODELOR 11
 37. 6) PRINCIPIUL PREVALENTEI ECONOMICULUI IN FATA JURIDICULUI 12
 38. 7) PRINCIPIUL INTANGIBILITATII BILANTULUI DE INCHIDERI CU BILANTUL DE DESCHIDERE AL EXERCITIULUI URMATOR 12
 39. 8) PRINCIPIUL CONECTARII CHELTUIELILOR LA VENITURI 12
 40. 9) PRINCIPIUL IMPORTANTEI RELATIVE (SEMNIFICATIEI) 12
 41. 10) PRINCIPIUL NECOMPENSARII 12

Extras din curs

Tehnica de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economica nu prezinta dificultati datorita diversitatii conturilor utilizate. Aceasta tehnica raspunde cerintelor partidei duble si cerintelor normelor aplicabile in domeniul contabilitatii.

Normele contabile au la baza legea contabilitatii si OMFP 1752/2005 privind reglementul contabil conforme cu directivele europene.

Operatiunile inregistrate in contabilitate se impart in doua categorii:

1. operatiuni curente –se refera la cumparari, vanzari, incasari, plati, etc.

2. operatiuni speciale – prezinta un grad mai mare de complexitate cum ar fi: operatiunile cu devize, cu valute sau operatiuni de aparare a intreprinderii in relatia acesteia cu mediul economic.

Inregistrarile in contabilitate a operatiunile presupune efectuarea unei analize juridice cu privire la respectarea legalitatatii pentru activitatea care o desfasoara.

Determinarea valorii tranzactiilor respectiv a evaluarii activitatilor reprezinta o activitate cu un grad de complexitate deosebit.

Aplicarea regulilor si normelor in contabilitate scoate in evidenta existenta unui adevarat drept contabil.

SURSELE DREPTULUI CONTABIL

Obtinerea informatiei contabile necesare diferitelor categorii de utilizatori are la baza o reglementare minutioasa respectiv utilizarea normelor contabile.

Structura surselor de drept contabil:

I. Surse legale ale dreptului contabil

A. Surse internationale – sunt reprezentate de directivele comunitatii economice europene. Comunitatea economica europeana a elaborat in materie de contabilitate:

A.1. Directiva a IV-a din 25 iulie 1978 – cuprinde dispozitii se refera la contabilitati individuale respectiv la situatiile financiare individuale intocmite de catre intreprindere. In continutul directivei se intalnesc reguli cu privire la intocmirea situatiilor financiare, prezentarea acestora, controlul si auditarea. Directiva prezinta dispozitii cu privire la indicatorii care trebuie sa fie prezentati de catre intreprinderile individuale.

A.2. Directiva a VII-a din 13 iunie 1983 – are in vedere situatiile financiare intocmite de catre grupurile de intreprinderi. Aceste situatii financiare sunt denumite situatii financiare consolidate. Directiva cuprinde dispozitii cu privire la intocmirea, prezentarea si auditarea situatiilor financiare consolidate.

B. Surse nationale

II. Alte surse ale dreptului contabil

A. Surse internationale

Directivele existente in continutul directivelor pot fi preluate in reglementarile contabile ale statelor comunitatii economice europene (CEE). Potrivit dispozitiilor existente in cadrul directivelor fiecare stat poate sa pastreze in continutul reglementarilor contabile elementele care reprezinata dispozitii nationale.

Reglementarea contabila existenta in tara noastra are la baza normalizarea contabilitatii efectuate de CEE si normalizarea contabilitatii efectuate de FASB:

- potrivit CEE – situatiile financiare sunt formate din: bilant, contul de profit si pierdere si anexa la situatiile financiare;

- potrivit FASB – normalizarea FASB pune la dispozitie standarde de raportare financiara (IFRS):

H IFRS 1-8

H IFRIC – interpretari si comentarii ale standardelor de raportare financiara

H IAS 1-41

H SIC – interpretari si comentarii ale standardelor

H Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

In continutul lui sunt prezente urmatoarele aspecte:

1) Utilizarea situatiilor financiare

Persoanele interesate de rezultatele obtinute de intreprindere pe parcursul exerciilor financiare: creditori, debitori, investitori, proprietari, publicul.

2) Scopul intocmirii situatiilor financiare

Reprezinta reflectarea:

a) pozitia financiara – este reprezentata in continutul bilantului ca diferenta intre active si datorii. Ea scoate in evidenta capacitatea entitatii de a genera in perioada viitoare numerar sau echivalente de numerar necesare pentru stingerea obligatiei fata de terti si pentru dezvoltari viitoare.

b) performatele financiare – este reflectata in contul de profit si pierdere ca diferenta intre venituri si cheltuieli. Veniturile sunt completate de castiguri iar cheltuielile de pierderi. Performanta financiara a entitatii reflecta capacitatea economica de a obtine profit din actrivitatile desfasurate.

3) Concepte de baza

a) Conceptul de continuare a activitatii

La sfarsitul exercitiului financiar trebuie sa cercetam prezenta unor factori care ar putea sa actioneze in perioada urmatoare in directia continuitatii activitatii. Acesti factori pot fi:

- Diminuarea continua a valorii activelor datorita deprecierii acestora pana la eliminarea lor din bilant

- Cresterea continua a datoriilor si contractarea de catre intreprindere a unor datorii noi fara a exista posibilitatea de rambursare

- Pierderea de piete importante

- Existenta unui fond de rulment negativ si a unei trezorerii negative

Intocmirea situatiilor financiare se bazeaza pe evaluarea contabila a elementelor de natura activelor si datoriilor. Cand activitatea intreprinderii nu este continua evaluarea elementelor de natura activelor si datoriilor va avea la baza valoarea lichidativa a acestora.

b) Conceptul de contabilitate de angajamente

4) Structuri ale situatiilor financiare

Un set complet de situatii financiare este format din:

a) Bilant - reflecta pozitia financiara a entitatii prin structurile sale:

i) Active

Este o resursa controlata de intreprindere capabila sa aduca beneficii economice pentru aceasta. Expresia “controlata de intreprindere” are in vedere faptul ca intreprinderii i se cuvin beneficii economice obtinute din utilizarea activului.

Entitatea primeste beneficii economice aduse de catre activul curent indiferent daca activul este sau nu in proprietatea entitatii (ex.: leasing financiar)

Activele pot sa aduca beneficii economice prin:

- Utilizarea lor individuala

- Utilizarea lor impreunca cu alte active prin stingerea unei datorii in contul transferului activului;

- Distribuirea activelor catre actionari sau asociati;

- Schimbul activului cu un alt activ.

Activele pot fi grupate in:

(1) Activ curent – atunci cand:

(a) Este detinut de catre entitatea pentru a fi utilizat, vandut, consumat in conditii normale ale circuitului de exploatare

Preview document

Contabilitate aprofundată - Pagina 1
Contabilitate aprofundată - Pagina 2
Contabilitate aprofundată - Pagina 3
Contabilitate aprofundată - Pagina 4
Contabilitate aprofundată - Pagina 5
Contabilitate aprofundată - Pagina 6
Contabilitate aprofundată - Pagina 7
Contabilitate aprofundată - Pagina 8
Contabilitate aprofundată - Pagina 9
Contabilitate aprofundată - Pagina 10
Contabilitate aprofundată - Pagina 11
Contabilitate aprofundată - Pagina 12
Contabilitate aprofundată - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Aprofundata.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Principii fundamentale ale contabilității

1.Definitia si obiectul contabilitatii 1.1 Definitia contabilitatii Defnitia contabilitatii “ca la carte” ne spune ca “Contabilitatea este...

De la internaționalizarea afacerilor la armonizarea contabilă internațională

I.Globalizarea economică, internaţionalizarea afacerilor şi armonizarea contabilă În contextul actual al globalizării economiei mondiale,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?