Contabilitate bancară

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29754
Mărime: 118.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciornii Revelia

Cuprins

 1. Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare .
 2. Capitolul 2. Bilanţul bancar.
 3. Capitolul 3. Documentaţia bancară şi circuitul documentar.
 4. Capitolul 4. Contabilitatea mijloacelor proprii ale băncii.
 5. Capitolul 5. Contabilitatea mijloacelor atrase ale băncii.
 6. Capitolul 6. Contabilitatea operaţiunilor de casă cu numerarul.
 7. Capitolul 7. Contabilitatea activelor materiale la bancă.
 8. Capitolul 8. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii.
 9. Capitolul 9.Contabilitatea operaţiunilor de decontări .
 10. Capitolul 10. Contabilitatea operaţiunilor de creditare
 11. Capitolul 10. Contabilitatea operaţiunilor cu valori mobiliare.

Extras din curs

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare .

1.1.Obiectul contabilităţii bancare.

Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura dezvoltării ştiinţei despre contabilitate în ansamblu. O dată cu editarea în anul 1975, în Franţa, a lucrării lui Edmond de Granjeu “La teme des livres rendue facile” acesta a fost stabilit definitiv ca fiind patrimoniul întreprinderii.

Concepţia economică constă în faptul că obiectul contabilităţii este determinat ca mişcarea capitalului examinat din punct de vedere al utilizării acestuia (pe termen lung sau scurt) şi al modului de procurare al acestuia (propriu sau atras).

Creşterea rolului şi a gradului de independenţă al instituţiilor financiare în condiţiile economiei de piaţă, orientarea lor la utilizarea experienţei, acumulate în practica internaţională, au determinat trecerea la sistemul de evidenţă şi analiză ale operaţiunilor efectuate în baza standardelor internaţionale ale evidenţei.

În scopul reorganizării sistemului evidenţei a fost elaborat Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova (ulterior – Planul de conturi) şi au fost descrise conturile .

Drept obiect al contabilităţii bancare servesc:

• Activele;

• Obligaţiunile;(pasive)

• Capital şi Rezerve; ;(pasive)

• Veniturile;

• Cheltuielile.

1.1.Obiectul contabilităţii bancare.

În definirea activului şi pasivului se creează în plan metodologic posibilitatea de a pune în evidenţă modul de valorificare al patrimoniului. Altfel spus, activul prin elementele sale componente formează baza materială, iar pasivul caracterizează în expresie valorică felul relaţiilor economice privind gestiunea bazei materiale.

Activele grupeaza mijloacele băncii dupa componenţa lor.

La activele băncii se referă:

- Mijloacele băneşti (în casierie, în casele de schimb valutar şi în drum);

- Contul „Nostro” la BNM şi la alte bănci;

- Credite bancare;

- Valori mobiliare investiţionale;

- Plasamente în bănci;

- Active pe temen lung;

- Materiale şi OMVSD;``````````````````````

- Dobânda sporită ce urmează să fie primită;

- Decontări cu personalul (creanţa);

- Decontări cu debitorii;

-Alte active.

Activele societăţilor bancare pot fi grupate în:

1) Active interne:

a) numerar în casieriile bancilor;

b) credite interne, care pot fi credite neguvernamentale pe termen scurt, mediu si lung şi credite guvernamentale;

c) sume în tranzit între sediile băncii;

d) active interbancare;

e) alte active (credite preluate de bănci, profit repartizat, diferenţe nete nefavorabile din reevaluarea activelor şi pasivelor externe).

2) Active externe:

Activele externe reflectă, pe de o parte, activele exprimate în valute convertibile, iar pe de altă parte, active externe exprimate în valute neconvertibile.

Obligaţiunile băncii includ:

- Conturi Loro (conturile altori bănci deschise la bancă);

- Împrumuturi primite;

- Titluri de valoare emise;

- Certificate de depozit;

- Depozitele clienţilor;

- Conturi curente ale clienţilor;

- Dobânda sporită ce urmează să fie plătită;

- Decontări privind leasingul (datorii);

- Decontări cu personalul (datorii);

- Decontări cu bugetul;

-Carduri de debit (depozit);

-Alte obligaţiuni.

La Capital şi rezerve se referă:

- Capitalul social (acţiuni simple şi preferenţiale);

- Surplus de capital (diferenţa dintre valoarea nominală şi cea de piaţă a acţiunilor emise şi plasate);

- Capitalul de rezervă;

- Profitul net;

- Capitalul secundar (diferenţa din reevaluarea activelor pe termen lung);

Pasivele societăţilor bancare deasemenea pot fi grupate:

1) Pasive interne:

a) depozite ale clienţilor nebancari care cuprind disponibilităţi la vedere ale agenţilor economici şi ale populaţiei,economiile populaţiei la vedere sau la termen,depozite în lei,în valuta convertibită şi neconvertibilă;

b) sume în tranzit între sediile băncii;

c) pasive interbancare;

d)depozite publice, care cuprind disponibilităţi pentru investiţii de la bugetul de stat, disponibilităţi ale bugetelor locale, fondul pentru sănătate, disponibilităţi ale asigurărilor sociale de stat, disponibilităţi ale Trezoreriei statului ş.a.;

d)fonduri proprii care cuprind capitalul social, fondul de rezervă, profitul net, acţiuni, fondul de risc, alte fonduri;

i) alte pasive.

2) Pasive externe, care cuprind în principal:

a) pasive pe termen scurt, respectiv împrumuturi de la bănci străine, depozite

ale băncilor străine, depozite ale altor nerezidenţi, angajamente şi acorduri

bilaterale de plăţi ş.a.;

b)pasive pe termen mijlociu şi lung exprimate atît în valute convertibile, cît

şi în valute neconvertibile.

Preview document

Contabilitate bancară - Pagina 1
Contabilitate bancară - Pagina 2
Contabilitate bancară - Pagina 3
Contabilitate bancară - Pagina 4
Contabilitate bancară - Pagina 5
Contabilitate bancară - Pagina 6
Contabilitate bancară - Pagina 7
Contabilitate bancară - Pagina 8
Contabilitate bancară - Pagina 9
Contabilitate bancară - Pagina 10
Contabilitate bancară - Pagina 11
Contabilitate bancară - Pagina 12
Contabilitate bancară - Pagina 13
Contabilitate bancară - Pagina 14
Contabilitate bancară - Pagina 15
Contabilitate bancară - Pagina 16
Contabilitate bancară - Pagina 17
Contabilitate bancară - Pagina 18
Contabilitate bancară - Pagina 19
Contabilitate bancară - Pagina 20
Contabilitate bancară - Pagina 21
Contabilitate bancară - Pagina 22
Contabilitate bancară - Pagina 23
Contabilitate bancară - Pagina 24
Contabilitate bancară - Pagina 25
Contabilitate bancară - Pagina 26
Contabilitate bancară - Pagina 27
Contabilitate bancară - Pagina 28
Contabilitate bancară - Pagina 29
Contabilitate bancară - Pagina 30
Contabilitate bancară - Pagina 31
Contabilitate bancară - Pagina 32
Contabilitate bancară - Pagina 33
Contabilitate bancară - Pagina 34
Contabilitate bancară - Pagina 35
Contabilitate bancară - Pagina 36
Contabilitate bancară - Pagina 37
Contabilitate bancară - Pagina 38
Contabilitate bancară - Pagina 39
Contabilitate bancară - Pagina 40
Contabilitate bancară - Pagina 41
Contabilitate bancară - Pagina 42
Contabilitate bancară - Pagina 43
Contabilitate bancară - Pagina 44
Contabilitate bancară - Pagina 45
Contabilitate bancară - Pagina 46
Contabilitate bancară - Pagina 47
Contabilitate bancară - Pagina 48
Contabilitate bancară - Pagina 49
Contabilitate bancară - Pagina 50
Contabilitate bancară - Pagina 51
Contabilitate bancară - Pagina 52
Contabilitate bancară - Pagina 53
Contabilitate bancară - Pagina 54
Contabilitate bancară - Pagina 55
Contabilitate bancară - Pagina 56
Contabilitate bancară - Pagina 57
Contabilitate bancară - Pagina 58
Contabilitate bancară - Pagina 59
Contabilitate bancară - Pagina 60
Contabilitate bancară - Pagina 61
Contabilitate bancară - Pagina 62
Contabilitate bancară - Pagina 63
Contabilitate bancară - Pagina 64
Contabilitate bancară - Pagina 65
Contabilitate bancară - Pagina 66
Contabilitate bancară - Pagina 67
Contabilitate bancară - Pagina 68
Contabilitate bancară - Pagina 69
Contabilitate bancară - Pagina 70
Contabilitate bancară - Pagina 71
Contabilitate bancară - Pagina 72
Contabilitate bancară - Pagina 73
Contabilitate bancară - Pagina 74
Contabilitate bancară - Pagina 75
Contabilitate bancară - Pagina 76
Contabilitate bancară - Pagina 77
Contabilitate bancară - Pagina 78
Contabilitate bancară - Pagina 79
Contabilitate bancară - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Contabilitate bancară

Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Contabilitate - instituții publice

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Evoluţia societăţii în genere, şi a activităţilor...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Contabilitate Bancară

Capitolul 1 Probleme de baza ale organizarii contabilitatii bancare 1.1. Sistemul bancar al României Sistemul bancar reprezinta un segment...

Ai nevoie de altceva?