Contabilitate bancară

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26253
Mărime: 391.71KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Ardeleanu
Puncte necesare: 9

Extras din proiect

Contabilitatea

A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului fiind date de catre Francesco Marchi, în 1870, ce definea contabilitatea drept ,,stiinta si arta tinerii conturilor sau de catre Rene de la Porte care considera ,, contabilitatea ca o stiinta si numai tehnica sa o arta.

Experienta contabila de milenii si realizarile de exceptie sub forma ,,Contabilitati conputerizate sau a modelelor contabile complexe, vin sÎ reliefeze cu pregnanta ca toate perfectionarile introduse în timp, în domeniul contabilitatii, sunt destinate sa serveasca interesele financiar-fiscale si manageriale,,. Evolutia contabilitatii este strâns legata de evolutia economica, preocuparile pentru a retine si ordona datele si informatiile cu privire le gestiunea averii personale si a celei publice nascându-se atunci când existenta si miscarea bunurilor nu mai poate fi memoratÎ decât în scris¹.

DacÎ pentru contabilitatea clasicÎ era suficientÎ prezentarea în sintezÎ a situatiei patrimoniale si a rezultatului global al activitÎtii interne, în organizarea unei contabilitÎti moderne care sÎ rÎspundÎ sarcinilor noii etape cu privire la realizarea simbiozei ,,evidentÎ-conducere-eficientÎ si totul în deplinÎ ordine economicÎ si fiscalÎ, trebuie sÎ se aibÎ în vedere conceptele noi cu privire la realizarea ,,contabilitÎtii manageriale, ceea ce avanseazÎ ideea de a nu accepta o conducere oricum, ci o conducere competentÎ si loialÎ. Din perspectiva unei abordÎri sistematice, contabilitatea poate fi definitÎ ca un sistem de informare, adicÎ un ansamblu de elemente care permite culegerea, prelucrarea, stocarea si comunicarea informatiei în verderea luarii deciziilor.²

În epoca contemporanÎ în tÎrile cu economie de piatÎ, moneda, creditul si bÎncile au rol determinant în desfÎsurarea proceselor economice la nivelul micro si macroeconomic, a lichiditÎtii agentilor economici, a economiei în ansamblu sau BÎncile, definite ca persoane juridice autorizate sÎ efectuieze în mod curent operatiuni bancare, sunt obligate, în comformitate cu prevederile Legii contabilitÎtii nr.82/1991 sÎ organizeze si sÎ tinÎ contabilitatea.Prin aceasta se urmÎreste redarea sub forma unica, generalizatÎ si normalizatÎ a evenimentelor economice, juridice si fiscale.

În cazul bancilor, contabilitatea trebuie sÎ reflecte în expresie bÎneascÎ disponibilitÎti bÎnesti si bunuri mobile,titlurile de valoare, drepturile si obligatiile, precum si miscÎrile si modificÎrile intervenite în urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuieli, venituri si rezultatele obtinute.

Sistemul informational contabil constituie un subsistem al sistemului informational pentru conducerea bÎncii si se defineste ca fiind setul de resurse umane si de capital din cadrul bÎncii, care se ocupÎ cu pregÎtirea informatiilor contabile si de asemenea de informatiile obtinute prin colecterea si prelucrarea tranzactiilor economice. Contabilitatea bancarÎ, segment important în cadrul activitÎtii bancare, în general, si în managementul conducerii operationale, bancare, în special, prin ansamblul datelor si informatiilor contabile pe care le oferÎ, constituind totodatÎ un instrument important în evitarea riscului, prin intermediul indicatorilor calculati si a analizei economico-financiare realizate pe baza datelor înregistrate în contabilitate. În aceste conditii este relevatÎ importanta informatiei degajatÎ de contabilitatea bancarÎ atât în cadrul bancii, cât si în exterior în relatiile cu clientii, pentru a satisface necesitatile de informare ale acestora.

Operatiunile de trezorerie ocupa un loc aparte în cadrul operatiunilor derulate prin unitatile bancare, prin faptul ca ele surprind pe de o parte mijloacele banesti ale economiei, sub forma numerarului, antrenate într-o circulatie continua prin intermediul operatiunilor de încasari si plati determinate de fenomenele si procesele economice. Datorita complexitatii operatiunilor de trezorerie, prin continutul lor si prin intermediul fluxurilor si interdependentelor pe care le genereaza, au un rol activ în cadrul vietii economice de zi cu zi din tara noastra si în evolutia relatiilor economico sociale, am optat pentru tema  Contabilitatea opertiunilor de trezorerie.

În capitolul I Organizarea sistemului bancar românesc. Notiunile generale privind operatiunile de trezorerie am prezentat o definire a conceptelor precum si enuntarea si explicarea principiilor care reprezinta bazele teoretice si metodologice ale studiului. Astfel sunt prezentate notiunile de operatiuni de trezorerie precum si principiile si reglementarile referitoare la organizarea acestor operatiuni.

Cadrul organizatoric al studiului îl reprezinta Banca Româna Pentru Dezvoltare S.A(BRD)-Groupe Société Générale, la baza studiului aflându-se si documentarea din relatiile practice, concrete ale acesteia.

Caracteristicile organizatorice, economice si financiare ale Bancii Române Pentru Dezvoltare S.A(BRD), modul cum acestea influenteaza asupra obiectelor si organizarii contabilitatii, cu referire expresa la contabilitatea bancara,constituie continutul capitolului al II-lea, Banca Româna Pentru Dezvoltare, cadru organizational al contabilitatii operatiunilor de trezorerie.

Capitolul al III-lea intitulat Organizarea si conducerea contabilitatii operatiunilor tezoreriei,repezinta substanta principala a lucrarii. Aici sunt supuse analizei problemele esentiale ale organizarii si conducerii contabilitatii, respectiv, purtatorii primari de informatii, regulile, metodele si tehnicile de evaluare, sistemul de conturi utilizat.

În capitolul al IV-lea Sistemele informationale bancare se abordeaza problematica referitoare la perfectionarea contabilitatii operatiunilor de trezorerie prin aceasta informatizare.

Preview document

Contabilitate bancară - Pagina 1
Contabilitate bancară - Pagina 2
Contabilitate bancară - Pagina 3
Contabilitate bancară - Pagina 4
Contabilitate bancară - Pagina 5
Contabilitate bancară - Pagina 6
Contabilitate bancară - Pagina 7
Contabilitate bancară - Pagina 8
Contabilitate bancară - Pagina 9
Contabilitate bancară - Pagina 10
Contabilitate bancară - Pagina 11
Contabilitate bancară - Pagina 12
Contabilitate bancară - Pagina 13
Contabilitate bancară - Pagina 14
Contabilitate bancară - Pagina 15
Contabilitate bancară - Pagina 16
Contabilitate bancară - Pagina 17
Contabilitate bancară - Pagina 18
Contabilitate bancară - Pagina 19
Contabilitate bancară - Pagina 20
Contabilitate bancară - Pagina 21
Contabilitate bancară - Pagina 22
Contabilitate bancară - Pagina 23
Contabilitate bancară - Pagina 24
Contabilitate bancară - Pagina 25
Contabilitate bancară - Pagina 26
Contabilitate bancară - Pagina 27
Contabilitate bancară - Pagina 28
Contabilitate bancară - Pagina 29
Contabilitate bancară - Pagina 30
Contabilitate bancară - Pagina 31
Contabilitate bancară - Pagina 32
Contabilitate bancară - Pagina 33
Contabilitate bancară - Pagina 34
Contabilitate bancară - Pagina 35
Contabilitate bancară - Pagina 36
Contabilitate bancară - Pagina 37
Contabilitate bancară - Pagina 38
Contabilitate bancară - Pagina 39
Contabilitate bancară - Pagina 40
Contabilitate bancară - Pagina 41
Contabilitate bancară - Pagina 42
Contabilitate bancară - Pagina 43
Contabilitate bancară - Pagina 44
Contabilitate bancară - Pagina 45
Contabilitate bancară - Pagina 46
Contabilitate bancară - Pagina 47
Contabilitate bancară - Pagina 48
Contabilitate bancară - Pagina 49
Contabilitate bancară - Pagina 50
Contabilitate bancară - Pagina 51
Contabilitate bancară - Pagina 52
Contabilitate bancară - Pagina 53
Contabilitate bancară - Pagina 54
Contabilitate bancară - Pagina 55
Contabilitate bancară - Pagina 56
Contabilitate bancară - Pagina 57
Contabilitate bancară - Pagina 58
Contabilitate bancară - Pagina 59
Contabilitate bancară - Pagina 60
Contabilitate bancară - Pagina 61
Contabilitate bancară - Pagina 62
Contabilitate bancară - Pagina 63
Contabilitate bancară - Pagina 64
Contabilitate bancară - Pagina 65
Contabilitate bancară - Pagina 66
Contabilitate bancară - Pagina 67
Contabilitate bancară - Pagina 68
Contabilitate bancară - Pagina 69
Contabilitate bancară - Pagina 70
Contabilitate bancară - Pagina 71
Contabilitate bancară - Pagina 72
Contabilitate bancară - Pagina 73
Contabilitate bancară - Pagina 74
Contabilitate bancară - Pagina 75
Contabilitate bancară - Pagina 76
Contabilitate bancară - Pagina 77
Contabilitate bancară - Pagina 78
Contabilitate bancară - Pagina 79
Contabilitate bancară - Pagina 80
Contabilitate bancară - Pagina 81
Contabilitate bancară - Pagina 82
Contabilitate bancară - Pagina 83
Contabilitate bancară - Pagina 84
Contabilitate bancară - Pagina 85
Contabilitate bancară - Pagina 86
Contabilitate bancară - Pagina 87
Contabilitate bancară - Pagina 88
Contabilitate bancară - Pagina 89
Contabilitate bancară - Pagina 90
Contabilitate bancară - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Bancara.doc

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Contabilitate Bancară

Capitolul 1 Probleme de baza ale organizarii contabilitatii bancare 1.1. Sistemul bancar al României Sistemul bancar reprezinta un segment...

Ai nevoie de altceva?