Contabilitate de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 12686
Mărime: 398.10KB (arhivat)
Publicat de: Georgian Adam
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Costul reprezinta expresia raportului intre forma baneasca a cheltuielilor pe care le efectueaza o intreprindere pentru obtinerea si distributia (desfacerea) productiei sale, intr-o perioada de timp determinata si cantitatea de bunuri materiale, lucrari, servicii etc., ce formeaza aceasta productie (exprimata in anumite unitati de masura).

Desfăşurarea procesului de producţie a bunurilor materiale se sprijină pe folosirea productivă a celor trei factori fundamentali ai săi, şi anume:

- natura, reprezentată prin pământ, care cuprinde solul, aerul, mineralele, apa, lemnul brut din pădure etc.;

- capitalul, reprezentat prin capitalul fix, respectiv maşini, utilaje, instalaţii de lucru, clădiri, mijloace de transport etc., adică mijloacele de muncă necesare procesului de producţie, şi capitalul circulant, format din materii prime, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb etc., în calitate de obiecte ale muncii, în general;

- munca omului.

Participarea acestor trei factori la procesul de producţie are loc în mod diferit, iar ca efect al consumării lor productive, iau naştere cheltuielile de producţie.

Astfel, natura, prin pământ asigură câmpul de acţiune al procesului de producţie şi locul pe care stă muncitorul, participă în mod evident şi semnificativ la desfăşurarea activităţii productive, dar consumul său este foarte greu de determinat, uneori chiar imposibil din punct de vedere fizic, motiv pentru care se urmăreşte valoric prin cheltuielile ocazionate de dobândirea sa (costul de achiziţie), respectiv valoarea stabilită potrivit legii în funcţie de diverse criterii, precum şi valoarea la cost de producţie a amenajărilor realizate pe cont propriu sau pe calea investiţiilor.

Capitalul participă în mod diferit la procesul de producţie, şi anume: capitalul fix, în forma sa naturală, participă la mai multe procese de producţie, ceea ce face să-şi păstreze forma iniţială, să se consume în mod treptat în cadrul acestora şi să dea naştere la o cheltuială numită amortizare, iar capitalul circulant se consumă într-un singur proces de producţie, regăsindu-se total, parţial sau deloc în noile produse şi dă naştere la cheltuieli cu materialele şi alte obiecte ale muncii.

De asemenea, munca, în calitate de factor primar de producţie, are rolul de a combina şi utiliza eficient ceilalţi doi factori de producţie pentru a crea noi valori de întrebuinţare şi astfel dă naştere la cheltuieli cu salariile.

Prin urmare, consumul celor trei factori de producţie în expresie bănească poartă denumirea de cheltuieli de producţie. Totalitatea cheltuielilor de producţie efectuate de o întreprindere pentru producerea şi desfacerea producţiei într-o anumită perioadă de timp, reprezintă costul producţiei.

Cheltuielile de producţie, fiind ocazionate de exploatarea (consumarea) factorilor de producţie, poartă denumirea şi de cheltuieli de exploatare. Pe lângă cheltuielile de exploatare, intreprinderile efectuează, pentru desfăşurarea activităţii lor, şi alte categorii de cheltuieli, privite din punct de vedere al naturii lor, şi anume: cheltuieli financiare (pierderi din creanţe legate de participaţii, pierderile din vânzarea titlurilor de plasament, diferenţele nefavorabile de curs valutar din operaţiile curente şi disponibilităţi în devize, dobânzile curente aferente împrumuturilor primite şi alte datorii privind exerciţiul în curs cu excepţia dobânzilor aferente împrumuturilor la unităţile cu ciclul lung de fabricaţie, care pot fi repartizate asupra costurilor de producţie ale produselor respective, sconturile acordate clienţilor etc.) şi cheltuieli excepţionale (despăgubiri, amenzi, donaţii, perisabilităţile şi lipsurile de inventar, prelevările şi donaţiile făcute în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive, valoarea contabilă a imobilizărilor cedate etc.) - ponderea cea mai mare se subânţelege că o deţin cheltuielile de exploatare.

De menţionat că nu se includ cheltuielile financiare în costul producţiei, cu excepţia dobânzilor aferente împrumuturilor, la unităţile cu ciclu lung de fabricaţie, care pot fi repartizate asupra costurilor de producţie ale produselor respective. De asemenea, nu se includ în costul de producţie nici cheltuielile excepţionale. Deci, în costul de producţie se cuprind numai cheltuielile de exploatare plus, prin excepţie, dobânzile aferente împrumuturilor la unităţile cu ciclu lung de fabricaţie; cheltuielile financiare şi cele excepţionale se deduc direct din rezultatele financiare şi cele excepţionale se deduc direct din rezultatele financiare ale unităţii fără a se repartiza (imputa) pe produse.

Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de producţie se face în funcţie de destinaţia şi importanţa producţiei care le-a ocazionat, felurile de cheltuieli şi particularităţile lor, pentru a răspunde cerinţelor gestiunii economice cu ajutorul conturilor de gestiune.

Contabilitatea de gestiune poate fi definită ca având drept obiectiv, în principal, reflectarea tuturor operaţiilor de colectare şi repartizare a cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe produse, lucrări, servicii, comenzi, faze de fabricaţie, activităţi, secţii etc., decontarea producţiei obţinute, precum şi calcul costului de producţie al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv a producţiei în curs de execuţie.

Modul de organizare a contabilităţii de gestiune este la latitudinea fiecărei întreprinderi, în funcţie de specificul activităţii, respectiv de obiectul de activitate, particularităţile tehnologiei şi organizării producţiei, tipul de producţie, mărimea şi structura organizatorică a întreprinderii, caracterul procesului de producţie şi gradul său de mecanizare şi automatizare etc., precum şi de necesităţile informaţionale ale organelor de decizie, având din acest punct de vedere o largheţe mai mare decât contabilitatea financiară (generală) care este strict reglementată din punct de vedere juridic (normativ).

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • CG.1.doc
  • CG.2.doc
  • CG.3.doc
  • CG.4.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Contabilitate

Scurt istoric al contabilitatii In Evul Mediu dezvoltarea comertului in orasele-state italiene a dus la aparitia unui sistem complex de evidenta :...

Contabilitate de gestiune aprofundată

Capitolul 1 1)Natura si obiectivele ctb de gest Diversitatea definitiilor si recunoasterilor ,caracterizeaza la timpul prezent ctb de gestiune ;...

Contabilitate de Gestiune

OBIECTUL, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Obiectul contabilităţii de gestiune Costul este expresia unui raport între forma bănească...

Suport Contabilitate

METODA CONTABILITATII. PRINCIPIILE DE BAZA ALE CONTABILITATII: 1. Principiul prudentei - nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si...

Calculația Costurilor

1.1. Definirea calculatiei costurilor Calculatia costurilor, desi din punct de vedere evolutiv, a aparut înaintea teoriei costurilor si a teoriei...

Contabilitatea de Gestiune

I. Introducere Potrivit prevederilor Legii Contabilitaţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 454...

Contabilitate de Gestiune

M1.U1.1. Introducere 1 M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 2 M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Introducere Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?