Contabilitate financiară

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3648
Mărime: 17.29KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Mina Marian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coroiu Sergiu

Cuprins

 1. Capitolul 1 Situaţiile financiare anuale şi închiderea bilanţului
 2. 1. Reglementările legale
 3. 2. Lucrări pregătitoare pentru situaţiile financiare anuale
 4. 3. Caracteristicile şi forma situaţiilor financiare anuale
 5. 3.1. Cine trebuie să întocmească?
 6. 3.2. Reguli pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale
 7. 3.3. Bilanţul
 8. 3.4. Contul de profit şi pierderi
 9. 3.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie
 10. 3.6. Situaţia capitalurilor proprii
 11. 3.7. Note explicative la situaţiile financiare anuale
 12. 4. Publicarea situaţiilor financiare anuale
 13. 4.1. Modalităţi de comunicare a situaţiilor financiare anuale
 14. 5. Analiza situaţiilor financiare anuale
 15. 5.1. Indicatorii de lichiditate
 16. 5.2. Indicatorii de risc
 17. 5.3. Indicatorii de activitate
 18. 5.4. Indicatorii de profitabilitate
 19. 5.5. Indicatorii privind rezultatul pe acţiune

Extras din curs

1. Reglementările legale

OMFP 1752 / 2005; Legea 82

2. Lucrări pregătitoare pentru situaţiile financiare anuale

Situaţiile financiare anuale întocmite de managerii întreprinderii au scopul de a oferi utilizatorilor informaţiei contabile o imagine fidelă a situaţiei patrimoniului, a performanţelor economice şi a poziţiei financiare a întreprinderii pentru exerciţiul financiar la care se referă.

De reţinut!

Informaţiile contabile acumulate în cursul exerciţiului trebuiesc prelucrate suplimentar, cei care le întocmesc trebuind să se asigure că cerinţele calitative impuse de legislaţie sunt îndeplinite.

Important!

Situaţiile financiare anuale trebuiesc verificate asupra corectitudinii şi completitudinii informaţiilor contabile. Verificarea se face prin: întocmirea balanţei de verificare şi utilizarea unor chei de testare. Exemple de chei: verificarea rulajelor din conturile de venituri şi cheltuieli prin comparaţie cu bugetul anual pentru exerciţiul respectiv. Investigând vom găsi explicaţiile pentru abaterile majore, asfel încât să nu omitem înregistrări multiple ale aceleiaşi tranzacţii. Verificarea concordanţei între rulajele totale debitoare şi creditoare ale balanţelor analitice şi rulajului total debitor şi creditor al contului sintetic pentru care s-a făcut dezvoltarea analitică respectivă.

TRD 301 = TRD 301.1 + TRD 3012 + TRD 301.N

Atenţie!

Cele mai des întâlnite ... în conturi analitice le găsim în contul 301, cum ar fi: conturi de stocuri (pe felul de materiale, mărfuri sau produse finite), conturi de avansuri (către furnizori sau clienţi), conturi de clienţi (interni şi externi, norminalizat pe fiecare), conturi de furnizori (interni, externi), conturi de avansuri de trezorerie.

Verificarea concordanţei între rulajele totale credioare şi debitoare din balanţa sintetică cu totalul din registrul jurnal. Registrul jurnal cuprinde înregistrarea tuturor operaţiilor contabile efectuate în exerciţiul financiar respectiv, altfel spus totalul mişcărilor înregistrate în conturi în acea perioadă.

Realizarea unui punctaj exact al operaţiunilor reciproce (doar în cazul în care întreprinderea are subunuităţi sau lucrează în relaţie cu alte unităţi din cadrul grupului). În această situaţie soldurile şi rulajele trebuie să coincidă, în oglindă, iar diferenţele vor fi identificate şi explicate sumă cu sumă (adică sume în curs de decontare, facturi de întocmit).

Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Definiţie!

Inventarierea este ansamblul operaţiunilor prin care se verifică şi se constată existenţa, valoarea şi titlul de proprietate valoric pentru toate elementele patrimoniului.

Important!

Obligaţia inventarierii patrimoniului a fost statutată în Legea 82 / 1991 şi menţinută în toate reglementările ulterioare privitoare la contabilitate. Nerespectarea reglementărilor legale privitoare la inventariere se sancţionează cu amendă contravenţinală de la 400 – 5000 lei potrivit Legii 82 / 1991 republicată în Monitrul Oficial 629 / 26.08.2002.

Lista de control pentru inventarierea patrimoniului:

- să se efectueze inventarierea fizică a valorilor materiale şi băneşti prin: numărare, căutările, aprecierea stării stocurilor şi a vandabilităţii acestora, separarea de către custodic a terţilor

- să solicitaţi şi să primiţi confirmări de solduri de la clienţi şi furnizori, efectuând punctaj cu aceştia

- să solicitaţi confirmări la bănci pentru conturile deschise: solduri, angajamente, garanţii, acreditive primite

- se inventariază titlurile de creanţă (obligaţiunile) şi titlurile de participare la capitaluri

- identificaţi eventualele litigii care pot afecta titlurile de proprietate a societăţii sau valoarea activelor din patrimoniu

- stabiliţi destinaţiile pentru repartizarea profitului exerciţiului financiar în următoarea ordine:

- acoperirea pierderilor din perioadele precedente

- fondurile de rezervă impuse de prevederi legale (5 % din profitul anual până la concurenţa a 20 % din capitalul social)

- fonduri proprii destinate investiţiilor sau suplimentării capitalului de lucru al întreprinderii – dividende.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară - partea I

INTRODUCERE Reglementările şi metodologiile care formează sistemul contabil din ţara noastră permit asigurarea unui sistem normat de...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?