Contabilitate Financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 40360
Mărime: 749.03KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Dinu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. GHEORGHE DUMITRU
Numele universitatii: Universitatea Spiru Haret Numele facultatii: Facultatea de Management Financiar-Contabil Specializarea: Finante - Banci Numele disciplinei: Contabilitate financiara – anul II, sem. I.

Extras din curs

Introducere

Dezvoltarea economiei si a pietei de capital autohton, precum si necesitatea racordarii

întreprinderilor românesti la schimburile economice internationale, au generat, începând cu anul

1994, reforma structurala radicala a sistemului contabil românesc, iar dupa anul 2000, au fost

promovate o serie de acte normative, pentru armonizarea contabilitatii nationale cu Standardele

Internationale de Contabilitate si începând cu anul 2006, conformitatea acesteia cu directivele

europene.

Asimilarea în sistemul nostru contabil a recomandarilor directivelor europene în domeniu si

a prevederilor referentialului contabil international, ridica probleme noi pentru specialisti în

organizarea si conducerea contabilitatii curente a întreprinderii, precum si în prelucrarea, tratarea si

prezentarea informatiilor contabile de sinteza, în vederea satisfacerii nevoilor utilizatorilor. În acest

context, pentru pregatirea viitorilor economisti, un rol preponderent revine predarii si asimilarii

cunostintelor de contabilitate financiara.

Scopul si obiectivele disciplinei

Cursul de Contabilitate financiara are ca scop sa ofere studentilor posibilitatea

aprofundarii cunostintelor privind utilizarea conturilor, a principiilor, regulilor si a instrumentelor

de lucru privind organizarea si conducerea contabilitatii curente.

Aspectele de natura teoretica, metodologica si aplicativa, tratate de Contabilitatea

financiara, au ca obiect înregistrarea miscarilor din patrimoniu, generate de tranzactiile, fenomenele

si alte operatiuni financiare ale întreprinderii cu mediul extern, calcularea rezultatului financiar si

întocmirea situatiilor financiare anuale, care ofera imaginea sintetica a pozitiei financiare si a

performantei întreprinderii.

CAPITOLUL I - ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

ENTITATILOR ECONOMICE

1.1. RASPUNDERI SI ATRIBUTII ÎN ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII -

raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii entitatii economice revine

administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

În acest sens, aceste persoane responsabile de gestiunea patrimoniului trebuie sa asigure

conditiile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale;

- organizarea si tinerea corecta a evidentelor contabile;

- organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia;

- respectarea regulilor de întocmire a situatiilor financiare anuale, publicarea la Oficiul Registrului

Comertului si depunerea acestora la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor;

- pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile, prin arhivarea

acestora.

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, în compartimente distincte, conduse de

catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta

functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii în

domeniul contabilitatii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre

ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului

economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite sa îndeplineasca aceasta functie,

împreuna cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, încheiat cu

persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si

Contabililor Autorizati din România, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora,

potrivit legii si prevederilor contractuale. Lucrarile de contabilitate, întocmite în aceste conditii,

poarta semnatura administratorului societatii comerciale de expertiza sau a contabilului autorizat /

expertului contabil, care îsi desfasoara activitatea profesional individual, dupa caz

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Contabilitatea Subvențiilor Guvernamentale

1. IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala u (reformulat în 1994)...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Contabilitate - curs 7 - registrele de contabilitate și formele de înregistrare contabilă

7.1. Registrele de contabilitate Datele privind operatiile care se produc în activitatea unei unitati, consemnate în documentele justificative,...

Contabilitatea terților - capitolul 6

1. Continutul categoriei “terti” Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice în relatiile acesteia cu...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?