Contabilitate financiară

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 267 în total
Mărime: 752.18KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Simon
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Delimitare şi clasificări
 2. Evaluarea stocurilor
 3. Organizarea evidenţei operative şi a contabilităţii analitice şi sintetice a stocurilor
 4. Contabilitatea stocurilor destinate consumului productiv si a celor obţinute din producţie proprie
 5. Cantabilitatea altor categorii de stocuri (stocuri aflate la terţi, efective de abimale si păsări, mărfuri, ambalaje)
 6. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor
 7. Caracterizare generală a stocurilor

Extras din curs

Stocurile sunt active circulante:

sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii;

în curs de producţie în vederea vânzării;

deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a activităţii;

Stocurile şi producţia în curs de execuţie sunt acele active circulante constând în ansamblul de bunuri materiale şi servicii din cadrul unităţilor economice, care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, pot fi vândute după încheierea procesului de prelucrare (urmarea unui ciclu de producţie) sau pot fi vândute în starea în care s-au cumpărat.

Clasificări:

a. După sursa de provenienţa:

- cumpărate

- fabricate

b. Apartenenţa la patrimoniu

- fac parte din patrimoniu şi se află in spaţii proprii sau la terţi:

custodie, prelucrare, consignaţie, reparare

- nu fac parte din patrimoniu dar se afla în gestiunea unităţii,

primite de la terţi

c. Gradul de individualizare si modul de gestionare

- identificabile, individualizate pe articole, elemente

- fungibile, interschimbabile,

Structura stocurilor în contabilitatea curentă

materii prime

materiale consumabile

materiale de natura obiectelor de inventar

stocuri in curs de aprovizionare

productia in curs de executie

produse

stocuri aflate la terti

animale si păsări

mărfuri

ambalaje

Clasa 3: Grupe de conturi instituite pentru stocuri şi producţie în curs de exerciţiu

30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

32 STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE

33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

34 PRODUSE

35 STOCURI AFLATE LA TERŢI

36 ANIMALE

37 MĂRFURI

38 AMBALAJE

39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

30-38 - Conturi de activ:

-conturi de stocuri

-conturi de diferenţe de preţ: A 308, 348, 368, 388 P 378

39 Ajustări - Conturi de pasiv(cu funcţie contabilă inversă)

Evaluarea stocurilor

1. Evaluarea iniţială a stocurilor(la intrarea în patrimoniu)

2. Evaluarea la ieşirea din gestiune a stocurilor (metode)

3. Evaluarea la data bilanţului.

Evaluarea la intrarea în patrimoniu

În funcţie de modul de dobândire:

cu titlu oneros – cost de achiziţie

din producţie proprie – cost de producţie

cu titlu gratuit – valoare justă

aport în natura – valoare de aport

Evaluarea iniţială a stocurilor

Costul de achiziţie cuprinde:

Preţ de cumpărare fără TVA

Taxe nerecuperabile (taxe vamale, accize, comisioane, taxe asigurare)

Cheltuieli de transport, manipulare

TVA din factura furnizorului dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA

Costul de producţie cuprinde:

Cheltuielile directe cu: materii prime, materiale, salariile muncitorilor direct productivi

Cota de cheltuieli indirecte: administrative, amortizare, reparaţii, servicii poştale, bancare,

Metode alternative de evaluarea iniţială a stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprindă toate costurile aferente achiziţiei si prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in formă si in locul in care se găsesc.

In funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea:

metoda costului standard, în activitatea de producţie

metoda preţului cu amănuntul, in comerţul cu amănuntul.

Metoda costului standard

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.

Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.

K = (Si dp + Dp cumul. I) / (Si stoc ps + V cumul stoc I ps)

Dp e= V stoc Eps x K

Metoda preţului cu amănuntul

Metoda preţului cu amănuntul este folosită în comerţul cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metoda.

Costul bunurilor vândute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • Curs_2_stocuri_2011 (1).ppt
  • Curs_3_decontari_terti_2011.ppt
  • Curs_4_trezorerie_2011.ppt
  • Curs_6_capitaluri_2011.ppt
  • Curs_contabilitate_rez_5_2011 (1).ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitate Financiară

societăţile comerciale: SNC, SCS, SA, SCA, SRL. societăţile/companiile naţionale; regiile autonome; institutele naţionale de...

Contabilitate Financiară

I. CICLUL DE EXPLOATARE Ciclul de exploatare este perioada de timp dintre achizitia activelor care sunt destinate procesarii si finalizarea...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Aplicații

Teste Exerciţiul 1 1. Alegeţi varianta corectă: Un activ reprezintă: a) o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor...

Conceptul de Marketing

1.Generalitati Produs al dezvoltarii teoriei si productiei economice, consta in: sub aspect teoretic= o noua conceptie, o noua getica economica...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Contabilitate de Gestiune

Disciplina intitulată „Contabilitate de gestiune” abordează problematica contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor, din perspectiva...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?