Contabilitate informatizată

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11844
Mărime: 70.21KB (arhivat)
Publicat de: Matei Staicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
UPG Ploiesti

Extras din curs

Cursul nr. 1

Sistemul informaţional contabil, parte componentă a sistemului informaţional al întreprinderii

- Globalizarea a condus la sporirea valorii informaţiei care circulă pe o piaţă unde actorii acţionează în grupuri de lucru globale, pe mari întinderi geografice în căutarea de noi oportunităţi de afaceri.

- În condiţiile în care avem de a face cu o societate informatizată, o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, provenite atât din interiorul, cât şi din exteriorul său.

- Dar cine furnizează aceste informaţii ?

- Sarcina de a colecta , de a prelucra, de a stoca şi de a furniza informaţiile revine sistemului informaţional al întreprinderii.

- În literatura de specialitate sunt utilizaţi permanent termenii de informaţional şi informatic, care sunt ataşaţi conceptului de sistem.

- Prin sistem informaţional înţelegem un ansamblu de resurse umane, materiale şi financiare care utilizează tehnologiile informaţinale pentru a culege, prelucra, stoca, regăsi, transmite şi vizualiza informaţiile utilizate în procesele ce au loc într-o întreprindere. Dacă informaţiile privesc procese economice atunci putem vorbi de sisteme informaţionale economice.

- Sistemul informatic este definit de literatura de specialitate ca fiind un ansamblu de metode, procedee şi echipamente folosite de personalul de specialitate în culegerea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii destinate altor subsisteme ale întreprinderii sau conducerii acesteia.

- Din punct devedere economic, întreprinderea este o entitate de bază a oricărei economii naţionale, făuritoare de valori, caracterizată ca fiind:

- o realitate, care se prezintă sub forme şi dimensiuni diferite;

- o realitate vie, fiind menţinută în viaţă prin funcţiile sale fundamentale;

- o realitate multidimensională – este un centru de producţie şi de repartiţie a veniturilor;

- o realitate unitară, adică un întreg.

1.1. Structura sistemului informaţional al întreprinderii

- Sistemul informaţional al unei întreprinderi este întotdeauna influienţat de modul de organizare a acesteia, care poate fi:

- ierarhic - piramidală;

- ierarhic – funcţională;

- funcţională;

- pe centre de venituri;

- geografic;

- matricială;

- în reţea;

- conglomerat.

- Astăzi cel mai bine este pusă în evidenţă organizarea în reţea, datorită gradului mare de flexibilitate al întreprinderilor.

- Pornind de la ideea că într-o întreprindere informaţiile sunt degajate ca urmare a rezultatului interacţiunii a trei subsisteme, operaţional, de conducere şi informaţional, Daniel Boussard realizează o schemă asupra sistematizată asupra întreprinderii şi a fluxurilor de informaţii.

- Ca urmare a analizării acestei scheme se poate constata că liantul indeplinirii funcţiilor într-o întreprindere nu este altul decât informaţia. Datorită ei pot fi luate deciziile optime de care are nevoie întreprinderea, se pot realiza performanţe, pot fi corectate unele abateri, se poate comunica cu mediul exterior.

- Comentarii privind palierele sistemului informaţional al întreprinderii:

- palierul I – vizează acele caracteristici necesare unei înţelegeri mai uşoară a modului în care sistemul informaţional sprijină operaţiile economice, procesul de luare a deciziilor;

- palierul II – cuprinde echipamentele, produsele-program, reţelele, tehnologiile de procesare a informaţiilor;

- palierul III – se referă la aplicaţiile specifice pentru activităţile de exploatare şi de gestiune ( Internetul, Intranetul, Extranetul );

- palierul IV – vizează latura dezvoltării sistemului informaţional al întreprinderii, prin găsirea de soluţii la problemele economice ca urmare a folosirii rezolvatoarelor de probleme şi prin noi metodologii;

- palierul V – pune accentul pe resurse şi startegii în procesul gestiunii sistemelor informaţionale.

- Un sistem informaţional de întreprindere este strâns legat de următoarele concepte:

- proces;

- activitate.

- Schema unui proces după Grenier şi Bonnebouche arată astfel:

- Exemple de procese:

- fabricarea unui produs;

- realizarea unei comenzi;

- achiziţia unui utilaj;

- obţinerea unor documente de sinteză.

- Activităţi economice:

a) din punct de vedere funcţional:

- de aprovizionare, de producţie, comerciale, financiare, contabile, de personal;

b) din punct de vedere al creării valorii:

Preview document

Contabilitate informatizată - Pagina 1
Contabilitate informatizată - Pagina 2
Contabilitate informatizată - Pagina 3
Contabilitate informatizată - Pagina 4
Contabilitate informatizată - Pagina 5
Contabilitate informatizată - Pagina 6
Contabilitate informatizată - Pagina 7
Contabilitate informatizată - Pagina 8
Contabilitate informatizată - Pagina 9
Contabilitate informatizată - Pagina 10
Contabilitate informatizată - Pagina 11
Contabilitate informatizată - Pagina 12
Contabilitate informatizată - Pagina 13
Contabilitate informatizată - Pagina 14
Contabilitate informatizată - Pagina 15
Contabilitate informatizată - Pagina 16
Contabilitate informatizată - Pagina 17
Contabilitate informatizată - Pagina 18
Contabilitate informatizată - Pagina 19
Contabilitate informatizată - Pagina 20
Contabilitate informatizată - Pagina 21
Contabilitate informatizată - Pagina 22
Contabilitate informatizată - Pagina 23
Contabilitate informatizată - Pagina 24
Contabilitate informatizată - Pagina 25
Contabilitate informatizată - Pagina 26
Contabilitate informatizată - Pagina 27
Contabilitate informatizată - Pagina 28
Contabilitate informatizată - Pagina 29
Contabilitate informatizată - Pagina 30
Contabilitate informatizată - Pagina 31
Contabilitate informatizată - Pagina 32
Contabilitate informatizată - Pagina 33
Contabilitate informatizată - Pagina 34
Contabilitate informatizată - Pagina 35
Contabilitate informatizată - Pagina 36
Contabilitate informatizată - Pagina 37
Contabilitate informatizată - Pagina 38
Contabilitate informatizată - Pagina 39
Contabilitate informatizată - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Informatizata
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Contabilitatea de Mediu

Rezumat Prin lucrarea de faţă se încearcă sublinierea rolului rapoartelor de mediu şi a informaţiilor financiar – contabile cuprinse în aceste...

Istoria Contabilității

Contabilitatea este o ştiinţă şi un important domeniu al practicii sociale. Ca ştiinţă, contabilitatea a evoluat şi s-a impus tot mai mult în...

Intranetul și Extranetul Documentelor Contabile

Capitolul 1 Utilizarea tehnologiilor informationale în management În dezvoltarea şi funcţionarea firmelor şi a sistemelor informaţionale, au...

Sistemul informațional contabil, subsistemul contabilității de gestiune, structura și informatizarea sa

In cadrul sistemului informational economic al întreprinderii, sistemul de evidenta al întreprinderii ocupa un loc deosebit de important. Acest...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Ai nevoie de altceva?