Contabilitate Națională

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 313 în total
Cuvinte : 141013
Mărime: 503.23KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Balint
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ARHITECTURA GENERALĂ

1.01. Sistemul european de conturi naţionale şi regionale (”SEC 1995” sau simplu ”SEC” sau câteodată “sistemul“) este un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a ceea ce se numeşte “economie totală“ (aceasta înseamnă o regiune, o ţară sau un grup de ţări), a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii.

SEC 1995 înlocuieşte Sistemul european al conturilor economice integrate publicat în 1970 (numit ”SEC 1970”; o a doua ediţie uşor modificată a apărut în 1978).

SEC 1995 este perfect coerent cu versiunea revizuită a Sistemului Contabilităţii Naţionale (“SCN 1993“ sau simplu “SCN“), metodologie aplicabilă la nivel mondial, publicată sub îndrumarea comună a Naţiunilor Unite, FMI, Comisia Comunităţii Europene, OECD şi Banca Mondială. Specificul SEC rezultă din faptul că se axează pe condiţiile şi cerinţele Uniunii europene. Ca şi în SCN, conceptele şi clasificările utilizate de SEC sunt în concordanţă cu cele folosite în multe alte statistici economice şi sociale (forţă de muncă, industrie, comerţ exterior, etc.). SEC poate astfel fi folosit ca un cadru central de referinţă pentru statisticile sociale şi economice ale Uniunii europene şi Statelor membre.

1.02. SEC cuprinde două serii de tabele principale:

a) conturile sectoarelor(1);

b) sistemul intrări-ieşiri(2) şi conturile pe ramuri de activitate(3) .

Conturile sectoarelor furnizează pentru fiecare sector instituţional o descriere sistematică a diferitelor etape ale procesului economic: producţie; formare, distribuire, redistribuire şi utilizare a veniturilor; acumulare financiară şi nefinanciară. Conturile sectoarelor cuprind de asemenea şi conturile de patrimoniu, adică situaţia stocurilor active şi pasive de la începutul şi sfârşitul perioadei contabile.

Sistemul intrări-ieşiri şi conturile pe ramuri de activitate descriu foarte detaliat procesul de producţie (structura costurilor, formarea veniturilor şi forţa de muncă) şi fluxurile de bunuri şi servicii (producţie, importuri, exporturi, consum intermediar, consum final şi formarea de capital pe grupe de produse).

SEC cuprinde şi conceptele de populaţie şi forţă de muncă(4) care sunt relevante atât pentru conturile sectoarelor cât şi pentru sistemul intrări-ieşiri.

În sfârşit, SEC nu se limitează doar la stabilirea conturilor anuale, ci conţine şi conturile trimestriale(5) şi regionale(6) .

FUNCŢIILE SEC

Cadrul de analiză şi definire a politicilor

1.03. Cadrul contabil al SEC poate fi utilizat pentru a analiza şi evalua:

a) structura unei economii totale, prin:

1) valoarea adăugată şi forţa de muncă pe ramuri de activitate;

2) valoarea adăugată şi forţa de muncă pe regiuni;

3) venitul distribuit pe sectoare;

4) importurile şi exporturile pe grupe de produse;

5) cheltuielile pentru consumul final pe grupe de produse;

6) formarea de capital fix şi stocul de capital fix pe ramuri de activitate;

7) structura fluxurilor şi stocurilor de active financiare pe tipuri de active şi pe sector.

b) părţile sau aspectele specifice unei economii totale, prin:

1) locul sectorului bancar şi financiar în economia naţională;

2) rolul administraţiei publice;

3) structura economică a unei regiuni determinate (raportată la ţară, în ansamblul ei).

c) evoluţia unei economii totale în timp, prin:

1) rata de creştere a produsului intern brut (PIB);

2) analiza inflaţiei;

3) caracterul sezonier al cheltuielilor gospodăriilor populaţiei (pe baza conturilor trimestriale);

4) analiza importanţei diferitelor tipuri de instrumente financiare (ca de exemplu creşterea importanţei opţiunilor);

5) analiza structurii industriale pe o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, pe treizeci de ani).

d) relaţiile economiei totale cu alte economii totale, prin:

1) rolurile jucate de administraţiile publice ale Statelor membre ale Uniunii europene;

2) interdependenţele între economiile Uniunii europene (UE);

3) structura şi destinaţia exporturilor Uniunii europene;

4) compararea ratelor de creştere a PIB sau a venitului disponibil pe locuitor din Uniunea europeană, pe de o parte, şi Statele Unite şi Japonia, pe de altă parte.

1.04. Datele obţinute în cadrul SEC sunt esenţiale pentru definirea şi urmărirea politicilor economice şi sociale ale Uniunii europene şi Statelor membre.

Pe de altă parte, această nouă versiune a SEC are numeroase aplicaţii specifice, foarte importante, care privesc:

a) urmărirea şi orientarea politicii monetare europene: criteriile de convergenţă fixate pentru a pune în practică ultima fază a uniunii monetare europene sunt definite pe baza agregatelor contabilităţilor naţionale (deficit public, datoria publică şi PIB);

b) acordarea de subvenţii regiunilor Uniunii europene prin intermediul fondurilor structurale, ale căror cheltuieli se bazează, în parte, pe datele conturilor regionalizate ale conturilor naţionale;

c) calculul resurselor proprii ale Uniunii europene care depind de datele din conturilor naţionale în trei moduri:

1) totalul resurselor Uniunii europene este determinat ca procent din produsele naţionale brute (PNB) ale Statelor membre;

2) contribuţia fiecărui Stat membru la a treia resursă proprie Uniunii europene (numită TVA) este mult influenţată de contabilitatea naţională, deoarece este fixată pe baza unei taxe medii calculată pornind de la datele conturilor naţionale;

3) contribuţia relativă a fiecărui Stat membru la a patra resursă proprie Uniunii europene este bazată pe produsul naţional brut propriu.

Cele opt caracteristici ale conceptelor SEC

1.05. Pentru garantarea unui bun echilibru între necesităţile de date şi posibilităţile de colectare, conceptele utilizate în SEC prezintă opt caracteristici esenţiale. Aceste concepte sunt:

a) compatibile pe plan internaţional;

b) armonizate cu cele din celelalte statistici economice şi sociale;

c) coerente;

d) operaţionale;

e) diferite de cea mai mare parte a conceptelor utilizate în sursele de date administrative;

f) recunoscute şi fixate pe o perioadă îndelungată;

g) concentrate pe descrierea procesului economic în termeni monetari şi uşor observabili;

h) flexibile şi multifuncţionale.

1.06. Conceptele sunt compatibile pe plan internaţional deoarece:

a) pentru Statele membre ale Uniunii europene, SEC constituie norma de aplicare pentru transmiterea datelor contabilităţilor naţionale către organismele internaţionale, singura derogare posibilă privind publicaţiile naţionale;

b) conceptele SEC sunt, din toate punctele de vedere, coerente cu cele stabilite pe plan mondial prin SCN.

Această coerenţă a conceptelor pe plan internaţional este esenţială pentru comparaţiile statistice între ţări.

1.07. Conceptele SEC sunt armonizate cu acelea ale statisticilor economice şi sociale pentru că:

a) SEC utilizează numeroase concepte şi clasificări (de exemplu, NACE Rev. 1) care sunt, de asemenea, folosite de către Statele membre ale Uniunii europene pentru elaborarea altor statistici economice şi sociale (forţă de muncă, industrie, comerţ exterior, etc.). Dacă încă există unele divergenţe în plan conceptual, ele sunt relativ mici. Pe de altă parte, conceptele şi clasificările precizate sunt total armonizate cu acelea ale Naţiunilor Unite;

b) ca şi în SCN, conceptele utilizate în SEC sunt, de asemenea, în totală concordanţă cu cele ale principalelor directive internaţionale ale diferitelor statistici economice, în particular Manualul balanţei de plăţi (MBP) şi Manualul statisticii finanţelor publice (MSFP) ale FMI, Statisticile veniturilor publice ale OECD şi rezoluţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind conceptele de ”forţă de muncă”, ”timp de lucru” şi ”costurile mâinii de lucru”.

Această armonizare între SEC şi celelalte metode de elaborare a statisticilor economice şi sociale ameliorează sensibil posibilităţile de apropiere şi de comparare a informaţiilor şi deci, calitatea datelor contabilităţii naţionale. În plus, ea permite comparaţii mai bune între statisticile specifice şi statisticile generale ale economiei naţionale, adică agregatele conturilor naţionale cum ar fi PIB sau valoarea adăugată pe sector sau pe ramură de activitate.

Preview document

Contabilitate Națională - Pagina 1
Contabilitate Națională - Pagina 2
Contabilitate Națională - Pagina 3
Contabilitate Națională - Pagina 4
Contabilitate Națională - Pagina 5
Contabilitate Națională - Pagina 6
Contabilitate Națională - Pagina 7
Contabilitate Națională - Pagina 8
Contabilitate Națională - Pagina 9
Contabilitate Națională - Pagina 10
Contabilitate Națională - Pagina 11
Contabilitate Națională - Pagina 12
Contabilitate Națională - Pagina 13
Contabilitate Națională - Pagina 14
Contabilitate Națională - Pagina 15
Contabilitate Națională - Pagina 16
Contabilitate Națională - Pagina 17
Contabilitate Națională - Pagina 18
Contabilitate Națională - Pagina 19
Contabilitate Națională - Pagina 20
Contabilitate Națională - Pagina 21
Contabilitate Națională - Pagina 22
Contabilitate Națională - Pagina 23
Contabilitate Națională - Pagina 24
Contabilitate Națională - Pagina 25
Contabilitate Națională - Pagina 26
Contabilitate Națională - Pagina 27
Contabilitate Națională - Pagina 28
Contabilitate Națională - Pagina 29
Contabilitate Națională - Pagina 30
Contabilitate Națională - Pagina 31
Contabilitate Națională - Pagina 32
Contabilitate Națională - Pagina 33
Contabilitate Națională - Pagina 34
Contabilitate Națională - Pagina 35
Contabilitate Națională - Pagina 36
Contabilitate Națională - Pagina 37
Contabilitate Națională - Pagina 38
Contabilitate Națională - Pagina 39
Contabilitate Națională - Pagina 40
Contabilitate Națională - Pagina 41
Contabilitate Națională - Pagina 42
Contabilitate Națională - Pagina 43
Contabilitate Națională - Pagina 44
Contabilitate Națională - Pagina 45
Contabilitate Națională - Pagina 46
Contabilitate Națională - Pagina 47
Contabilitate Națională - Pagina 48
Contabilitate Națională - Pagina 49
Contabilitate Națională - Pagina 50
Contabilitate Națională - Pagina 51
Contabilitate Națională - Pagina 52
Contabilitate Națională - Pagina 53
Contabilitate Națională - Pagina 54
Contabilitate Națională - Pagina 55
Contabilitate Națională - Pagina 56
Contabilitate Națională - Pagina 57
Contabilitate Națională - Pagina 58
Contabilitate Națională - Pagina 59
Contabilitate Națională - Pagina 60
Contabilitate Națională - Pagina 61
Contabilitate Națională - Pagina 62
Contabilitate Națională - Pagina 63
Contabilitate Națională - Pagina 64
Contabilitate Națională - Pagina 65
Contabilitate Națională - Pagina 66
Contabilitate Națională - Pagina 67
Contabilitate Națională - Pagina 68
Contabilitate Națională - Pagina 69
Contabilitate Națională - Pagina 70
Contabilitate Națională - Pagina 71
Contabilitate Națională - Pagina 72
Contabilitate Națională - Pagina 73
Contabilitate Națională - Pagina 74
Contabilitate Națională - Pagina 75
Contabilitate Națională - Pagina 76
Contabilitate Națională - Pagina 77
Contabilitate Națională - Pagina 78
Contabilitate Națională - Pagina 79
Contabilitate Națională - Pagina 80
Contabilitate Națională - Pagina 81
Contabilitate Națională - Pagina 82
Contabilitate Națională - Pagina 83
Contabilitate Națională - Pagina 84
Contabilitate Națională - Pagina 85
Contabilitate Națională - Pagina 86
Contabilitate Națională - Pagina 87
Contabilitate Națională - Pagina 88
Contabilitate Națională - Pagina 89
Contabilitate Națională - Pagina 90
Contabilitate Națională - Pagina 91
Contabilitate Națională - Pagina 92
Contabilitate Națională - Pagina 93
Contabilitate Națională - Pagina 94
Contabilitate Națională - Pagina 95
Contabilitate Națională - Pagina 96
Contabilitate Națională - Pagina 97
Contabilitate Națională - Pagina 98
Contabilitate Națională - Pagina 99
Contabilitate Națională - Pagina 100
Contabilitate Națională - Pagina 101
Contabilitate Națională - Pagina 102
Contabilitate Națională - Pagina 103
Contabilitate Națională - Pagina 104
Contabilitate Națională - Pagina 105
Contabilitate Națională - Pagina 106
Contabilitate Națională - Pagina 107
Contabilitate Națională - Pagina 108
Contabilitate Națională - Pagina 109
Contabilitate Națională - Pagina 110
Contabilitate Națională - Pagina 111
Contabilitate Națională - Pagina 112
Contabilitate Națională - Pagina 113
Contabilitate Națională - Pagina 114
Contabilitate Națională - Pagina 115
Contabilitate Națională - Pagina 116
Contabilitate Națională - Pagina 117
Contabilitate Națională - Pagina 118
Contabilitate Națională - Pagina 119
Contabilitate Națională - Pagina 120
Contabilitate Națională - Pagina 121
Contabilitate Națională - Pagina 122
Contabilitate Națională - Pagina 123
Contabilitate Națională - Pagina 124
Contabilitate Națională - Pagina 125
Contabilitate Națională - Pagina 126
Contabilitate Națională - Pagina 127
Contabilitate Națională - Pagina 128
Contabilitate Națională - Pagina 129
Contabilitate Națională - Pagina 130
Contabilitate Națională - Pagina 131
Contabilitate Națională - Pagina 132
Contabilitate Națională - Pagina 133
Contabilitate Națională - Pagina 134
Contabilitate Națională - Pagina 135
Contabilitate Națională - Pagina 136
Contabilitate Națională - Pagina 137
Contabilitate Națională - Pagina 138
Contabilitate Națională - Pagina 139
Contabilitate Națională - Pagina 140
Contabilitate Națională - Pagina 141
Contabilitate Națională - Pagina 142
Contabilitate Națională - Pagina 143
Contabilitate Națională - Pagina 144
Contabilitate Națională - Pagina 145
Contabilitate Națională - Pagina 146
Contabilitate Națională - Pagina 147
Contabilitate Națională - Pagina 148
Contabilitate Națională - Pagina 149
Contabilitate Națională - Pagina 150
Contabilitate Națională - Pagina 151
Contabilitate Națională - Pagina 152
Contabilitate Națională - Pagina 153
Contabilitate Națională - Pagina 154
Contabilitate Națională - Pagina 155
Contabilitate Națională - Pagina 156
Contabilitate Națională - Pagina 157
Contabilitate Națională - Pagina 158
Contabilitate Națională - Pagina 159
Contabilitate Națională - Pagina 160
Contabilitate Națională - Pagina 161
Contabilitate Națională - Pagina 162
Contabilitate Națională - Pagina 163
Contabilitate Națională - Pagina 164
Contabilitate Națională - Pagina 165
Contabilitate Națională - Pagina 166
Contabilitate Națională - Pagina 167
Contabilitate Națională - Pagina 168
Contabilitate Națională - Pagina 169
Contabilitate Națională - Pagina 170
Contabilitate Națională - Pagina 171
Contabilitate Națională - Pagina 172
Contabilitate Națională - Pagina 173
Contabilitate Națională - Pagina 174
Contabilitate Națională - Pagina 175
Contabilitate Națională - Pagina 176
Contabilitate Națională - Pagina 177
Contabilitate Națională - Pagina 178
Contabilitate Națională - Pagina 179
Contabilitate Națională - Pagina 180
Contabilitate Națională - Pagina 181
Contabilitate Națională - Pagina 182
Contabilitate Națională - Pagina 183
Contabilitate Națională - Pagina 184
Contabilitate Națională - Pagina 185
Contabilitate Națională - Pagina 186
Contabilitate Națională - Pagina 187
Contabilitate Națională - Pagina 188
Contabilitate Națională - Pagina 189
Contabilitate Națională - Pagina 190
Contabilitate Națională - Pagina 191
Contabilitate Națională - Pagina 192
Contabilitate Națională - Pagina 193
Contabilitate Națională - Pagina 194
Contabilitate Națională - Pagina 195
Contabilitate Națională - Pagina 196
Contabilitate Națională - Pagina 197
Contabilitate Națională - Pagina 198
Contabilitate Națională - Pagina 199
Contabilitate Națională - Pagina 200
Contabilitate Națională - Pagina 201
Contabilitate Națională - Pagina 202
Contabilitate Națională - Pagina 203
Contabilitate Națională - Pagina 204
Contabilitate Națională - Pagina 205
Contabilitate Națională - Pagina 206
Contabilitate Națională - Pagina 207
Contabilitate Națională - Pagina 208
Contabilitate Națională - Pagina 209
Contabilitate Națională - Pagina 210
Contabilitate Națională - Pagina 211
Contabilitate Națională - Pagina 212
Contabilitate Națională - Pagina 213
Contabilitate Națională - Pagina 214
Contabilitate Națională - Pagina 215
Contabilitate Națională - Pagina 216
Contabilitate Națională - Pagina 217
Contabilitate Națională - Pagina 218
Contabilitate Națională - Pagina 219
Contabilitate Națională - Pagina 220
Contabilitate Națională - Pagina 221
Contabilitate Națională - Pagina 222
Contabilitate Națională - Pagina 223
Contabilitate Națională - Pagina 224
Contabilitate Națională - Pagina 225
Contabilitate Națională - Pagina 226
Contabilitate Națională - Pagina 227
Contabilitate Națională - Pagina 228
Contabilitate Națională - Pagina 229
Contabilitate Națională - Pagina 230
Contabilitate Națională - Pagina 231
Contabilitate Națională - Pagina 232
Contabilitate Națională - Pagina 233
Contabilitate Națională - Pagina 234
Contabilitate Națională - Pagina 235
Contabilitate Națională - Pagina 236
Contabilitate Națională - Pagina 237
Contabilitate Națională - Pagina 238
Contabilitate Națională - Pagina 239
Contabilitate Națională - Pagina 240
Contabilitate Națională - Pagina 241
Contabilitate Națională - Pagina 242
Contabilitate Națională - Pagina 243
Contabilitate Națională - Pagina 244
Contabilitate Națională - Pagina 245
Contabilitate Națională - Pagina 246
Contabilitate Națională - Pagina 247
Contabilitate Națională - Pagina 248
Contabilitate Națională - Pagina 249
Contabilitate Națională - Pagina 250
Contabilitate Națională - Pagina 251
Contabilitate Națională - Pagina 252
Contabilitate Națională - Pagina 253
Contabilitate Națională - Pagina 254
Contabilitate Națională - Pagina 255
Contabilitate Națională - Pagina 256
Contabilitate Națională - Pagina 257
Contabilitate Națională - Pagina 258
Contabilitate Națională - Pagina 259
Contabilitate Națională - Pagina 260
Contabilitate Națională - Pagina 261
Contabilitate Națională - Pagina 262
Contabilitate Națională - Pagina 263
Contabilitate Națională - Pagina 264
Contabilitate Națională - Pagina 265
Contabilitate Națională - Pagina 266
Contabilitate Națională - Pagina 267
Contabilitate Națională - Pagina 268
Contabilitate Națională - Pagina 269
Contabilitate Națională - Pagina 270
Contabilitate Națională - Pagina 271
Contabilitate Națională - Pagina 272
Contabilitate Națională - Pagina 273
Contabilitate Națională - Pagina 274
Contabilitate Națională - Pagina 275
Contabilitate Națională - Pagina 276
Contabilitate Națională - Pagina 277
Contabilitate Națională - Pagina 278
Contabilitate Națională - Pagina 279
Contabilitate Națională - Pagina 280
Contabilitate Națională - Pagina 281
Contabilitate Națională - Pagina 282
Contabilitate Națională - Pagina 283
Contabilitate Națională - Pagina 284
Contabilitate Națională - Pagina 285
Contabilitate Națională - Pagina 286
Contabilitate Națională - Pagina 287
Contabilitate Națională - Pagina 288
Contabilitate Națională - Pagina 289
Contabilitate Națională - Pagina 290
Contabilitate Națională - Pagina 291
Contabilitate Națională - Pagina 292
Contabilitate Națională - Pagina 293
Contabilitate Națională - Pagina 294
Contabilitate Națională - Pagina 295
Contabilitate Națională - Pagina 296
Contabilitate Națională - Pagina 297
Contabilitate Națională - Pagina 298
Contabilitate Națională - Pagina 299
Contabilitate Națională - Pagina 300
Contabilitate Națională - Pagina 301
Contabilitate Națională - Pagina 302
Contabilitate Națională - Pagina 303
Contabilitate Națională - Pagina 304
Contabilitate Națională - Pagina 305
Contabilitate Națională - Pagina 306
Contabilitate Națională - Pagina 307
Contabilitate Națională - Pagina 308
Contabilitate Națională - Pagina 309
Contabilitate Națională - Pagina 310
Contabilitate Națională - Pagina 311
Contabilitate Națională - Pagina 312
Contabilitate Națională - Pagina 313

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Nationala
  • CAPITOLUL 1.doc
  • CAPITOLUL 10.doc
  • CAPITOLUL 11.doc
  • CAPITOLUL 12.doc
  • CAPITOLUL 13.doc
  • CAPITOLUL 2 .doc
  • CAPITOLUL 5.doc
  • CAPITOLUL 6.doc
  • CAPITOLUL 7.doc
  • CAPITOLUL 8 .doc
  • CAPITOLUL 9.doc
  • CAPITOLUL3.doc
  • CAPITOLUL4.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Evaluarea Activelor Imobilizate Amortizabile

Contabilitatea este guvernată printre altele de postulatul conform căruia “nimic din ceea ce reflectă <ştiinţa conturilor> nu a scăpat operaţiunii...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Bazele contabilității

1.2. Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic În general, sistemul informational este definit ca un ansamblu de oameni,...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Management contabil - master - cursul 1

SISTEMUL CONTABIL - SURSA ESENTIALA DE INFORMATII PENTRU MANAGEMENTUL CONTABIL Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate...

Management contabil - master - cursul 2

1.1. Definirea normalizarii în contabilitate. Dispozitivul de normalizare Normalizarea contabilitatii se identifica cu: - definirea de...

Contabilitate Financiară

I. Organizarea contabilităţii financiare I.1. Caracteristici Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi...

Te-ar putea interesa și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Raport de practică privind activitatea desfășurată în cadrul SC Car Consulting SRL

I. PREZENTAREA ENTITĂȚII SI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE S.C. CAR CONSULTING S.R.L Societatea S.C. CAR CONSULTING S.R.L. a fost înfiintată în anul...

Sistemul conturilor naționale

3. STRUCTURA SISTEMULUI CONTURILOR (CONTABILITATII) NATIONALE Acest sistem este format dintr-un numar de tabele in care se evidentiaza...

Sistemul Contabilității Naționale

Argument Am ales această temă ţinînd cont de importanţa majoră pe care Sistemul Conturilor Naţionale îl are în cadrul economiei Romîniei, în...

Implementarea contabilității naționale în România

1. APARITIA SI EVOLUTIA CONTABILITATII NATIONALE Preocuparea pentru evaluarea veniturilor si cheltuielilor tarii, a circulatiei monetare, a...

Contabilitatea Națională

Conceptul de Contabilitate Nationala Abordarea macroeconomica presupune determinarea unor marimi care sa permita obtinerea unei viziuni globale...

Contabilitatea națională și informația statistică

Generalităţi Aşa cum a fost descrisă, schema contabilităţii naţionale apare ca o expresie a unui efort de raţionalizare a multitudinii de fapte...

Ai nevoie de altceva?