Contabilitate Financiară

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 30470
Mărime: 389.06KB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Ardeleanu
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. I. Organizarea contabilităţii financiare
  2. II. Contabilitatea gestiunii capitalurilor
  3. III. Contabilitatea constituirii şi utilizării imobilizărilor
  4. IV. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie
  5. V. Contabilitatea formării şi valorificării stocurilor
  6. VI. Contabilitatea muncii, a relaţiilor cu personalul şi cu organismele sociale
  7. VII. Contabilitatea TVA-ului
  8. VIII. Contabilitatea rezultatelor financiare

Extras din curs

I. Organizarea contabilităţii financiare

I.1. Caracteristici

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor

şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea

variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor

financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie

să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei

întreprinderii.

Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior,

contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru

a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii,

furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea

indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.

Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie suportul pe

baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare şi sarcinile

sociale.

Contabilitatea financiară se caracterizează prin:

- este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru toate

unităţile patrimoniale având la bază planul general de conturi

- evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în

final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de

sinteză

- prezintă patrimoniul pe structuri globale

Fiind o structură importantă a contabilităţii de ansamblu a

întreprinderii, are anumite limite:

- asigură compararea în timp şi spaţiu a rezultatului global al

unei unităţi faţă de alta

- nu permite evidenţierea contribuţiei fiecărui sector, produs,

lucrare, serviciu

Aceste limite sunt suplinite de cel de-al doilea circuit al contabilităţii:

contabilitatea de gestiune.

Funcţiile principale:

a) de înregistrare completă a tranzacţiilor întreprinderii în scopul

determinării periodice a situaţiei patrimoniale şi a rezultatului global

b) de comunicare externă în relaţiile cu terţii, instituţii publice şi

diverşi utilizatori de informaţii

c) de instrument de gestiune

d) de informare sau de furnizare a informaţiilor necesare realizării de

analize economico-financiare precum şi sinteze macro-economice

I.2. Organizarea contabilităţii agenţilor economici

Contabilitatea financiară se organizează la nivelul unităţilor

patrimoniale – regii autonome, companii naţionale, societăţi agricole,

asociaţii cooperative, asociaţii de asigurări şi reasigurări.

Contabilitatea financiară se organizează la sucursale şi alte unităţi fără

persoană juridică cu sediul în străinătate dar care aparţin persoanelor juridice

din România.

Contabilitatea financiară trebuie organizată şi de către persoanele

fizice care au calitatea de comerciant, prestează activităţi independente sau

execută în mod obişnuit activităţi economice.

Normele juridice care reglementează organizarea contabilităţii

agenţilor economici:

- legea contabilităţii 82/1991 republicată

- OMFP 1752/2005

- standardele internaţionale de contabilitate eliberate de Comitetul

internaţional de contabilitate

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.

Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda

naţională, cât şi în valută.

Pentru necesităţi proprii de informare, persoanele juridice pot opta

pentru întocmirea situaţiei financiare pentru o monedă stabilă.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine

administratorului sau altei persoane juridice.

La baza organizării contabilităţii financiare a agenţilor economici

trebuie avute în vedere principiile:

- continuitatea activităţii – presupune că persoana juridică îşi continuă în

mod normal activitatea într-un viitor previzibil,

fără a intra în stare de lichidare sau reducere

semnificativă a activităţii

- permanenţa metodelor – presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli

şi norme privind evaluarea, înregistrarea în

contabilitate şi prezentarea elementelor de activ

şi de pasiv precum şi a rezultatelor, asigurând

comparabilitatea în timp a informaţiilor

contabile

- prudenţa – presupune că valoarea oricărui element va fi determinată

ţinându-se cont de aspectele:

1. se vor lua în considerare numai profiturile

recunoscute până la data încheierii rezultatului

financiar;

2. se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi

pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul

exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui

exerciţiu anterior chiar dacă acestea apar între data

încheierii exerciţiului şi cea a întocmirii bilanţului

- independenţa exerciţiului financiar – presupune luarea în considerare a

tuturor veniturilor şi cheltuielilor

corespunzătoare exerciţiului financiar

pentru care se face raportarea fără a se

ţine seama de data încasării sumelor sau

a efectuării plăţilor

- evaluarea separată a elementelor de activ şi de pasiv – presupune ca la

stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziţii în

bilanţ să se determine separat valoarea aferentă

fiecărui element invidual de activ sau de pasiv

- intangibilitatea – constă în faptul că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu

trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al

exerciţiului precedent

- necompensarea – presupune că valoarea elementelor ce reprezintă active

nu pot fi compensate cu valoarea elementelor ce

reprezintă pasive, cu excepţia compensărilor între active

şi pasive permise de reglementările legale

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Mecanismul TVA

Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect platit statului de catre toate persoanele juridice si fizice care adauga valoare noua bunurilor,...

Bazele Teoretice a Contabilității Mijloacelor Bănești

I. Bazele teoretice a contabilităţii mijloacelor băneşti 1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti În procesul...

Evaluarea Activelor Imobilizate Amortizabile

Contabilitatea este guvernată printre altele de postulatul conform căruia “nimic din ceea ce reflectă <ştiinţa conturilor> nu a scăpat operaţiunii...

Programa practică de licență

I. SCOPUL PRACTICII Practica de licenţă are ca scop pregătirea specialistului cu o calificare corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Contabilitate

CAPITOLUL 1 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE Situaţiile financiare sunt raportări anuale privind starea şi...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?