Contabilitate Publică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 265 în total
Cuvinte : 73609
Mărime: 504.04KB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Epure
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale

Administraţia publică (A.P.)

Acest sector grupează toate unităţile ce au ca funcţie principală realizarea de servicii necomerciale destinate celorlalte sectoare instituţionale, în vederea redistribuirii veniturilor în economie. Resursele principale ale acestui sector sunt constituite din impozitele şi taxele obligatorii preluate de la celelalte sectoare instituţionale (persoane fizice şi juridice).

Acest sector este compus din:

-administraţia publică centrală

-administraţia publică locală

-administraţia asigurărilor sociale

Administraţia publică centrală grupează:

-statul cu toate organismele administraţiei centrale de stat cu competenţele specifice,

-instituţii ce depind direct de stat (universităţile, teatrele naţionale, muzeele, diversele comitete şi comisii naţionale, etc.).

Unităţile ce se cuprind în acest sector întocmesc contabilitate proprie – contabilitate bugetară şi întocmesc dări de seamă contabile.

Administraţiile publice locale grupează:

-colectivităţile locale ce au competenţe generale pe o parte din teritoriu.

Din această subgrupă fac parte administraţiile locale (primării, comisii judeţene) precum şi instituţiile ce sunt în subordinea acestora (inspectorate şcolare teritoriale).

Administraţia asigurărilor sociale cuprinde:

-regimul asigurărilor sociale ce distribuie prestaţiile sociale care provin din cotizaţii sociale obligatorii (C.A.S.-ul, fond de şomaj, asigurări de sănătate, asigurări sociale, cotizaţii sociale benevole, etc.);

-organismele de asigurări sociale (spitale şi alte instituţii de asigurări sociale).

- Sectorul administraţie publice este de fapt sectorul care colectează toate impozitele, taxele şi contribuţiile, de unde apoi sunt distribuite către propriul sector sau redistribuite către alte sectoare instituţionale în funcţie de cerinţele şi necesităţile acestora, dar şi în funcţie de politica economică susţinută de guvern la acel moment.

- Deoarece unităţile instituţionale din acest sector nu obţin venituri proprii care să acopere cheltuielile efectuate în interesul celorlalte sectoare instituţionale, activitatea acestora este subvenţionată prin bugetul de stat.

Instituţiile publice: entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri, sau produc venituri evaluate la preţul factorilor, şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

NOTĂ: Preţul factorilor cuprinde cheltuielile efectuate de instituţie pentru obţinerea serviciului în folosul comunităţii – cheltuieli cu forţa de muncă, cu consumul de materiale şi de alte servicii necesare desfăşurării activităţii.

În România, din categoria instituţiilor publice fac parte:

-Parlamentul

-Preşedinţia României

-Guvernul

-Ministerele

-Celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale

-Alte autorităţi publice

-Autoritatea judecătorească

-Instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală.

Parlamentul este organul de decizie în domeniul finanţelor publice. Acesta aprobă legile bugetare anuale şi legile de rectificare, elaborate de guvern.

De asemenea, Parlamentul adoptă legile contului general anual de execuţie.

Guvernul este organul suprem al administraţiei de stat care asigură realizarea politicii fiscal-bugetare, care ţine seama de proiecţiile economice şi priorităţile politice cuprinse în Programul de guvernare aprobat de Parlament.

Guvernul are următoarele prerogative:

-asigură elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv şi proiecţia acesteia pentru următorii trei ani;

-elaborează proiectele legilor bugetare anuale pe care le transmite spre aprobare Parlamentului.

-exercită conducerea activităţii executive a finanţelor publice; în acest scop examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar;

-supune spre adoptare Parlamentului proiectele legilor de rectificare şi a contului general anual de execuţie;

-are calitatea de a utiliza fondul de rezervă bugetară şi a fondului de intervenţii, pe baza hotărârilor guvernamentale.

Preview document

Contabilitate Publică - Pagina 1
Contabilitate Publică - Pagina 2
Contabilitate Publică - Pagina 3
Contabilitate Publică - Pagina 4
Contabilitate Publică - Pagina 5
Contabilitate Publică - Pagina 6
Contabilitate Publică - Pagina 7
Contabilitate Publică - Pagina 8
Contabilitate Publică - Pagina 9
Contabilitate Publică - Pagina 10
Contabilitate Publică - Pagina 11
Contabilitate Publică - Pagina 12
Contabilitate Publică - Pagina 13
Contabilitate Publică - Pagina 14
Contabilitate Publică - Pagina 15
Contabilitate Publică - Pagina 16
Contabilitate Publică - Pagina 17
Contabilitate Publică - Pagina 18
Contabilitate Publică - Pagina 19
Contabilitate Publică - Pagina 20
Contabilitate Publică - Pagina 21
Contabilitate Publică - Pagina 22
Contabilitate Publică - Pagina 23
Contabilitate Publică - Pagina 24
Contabilitate Publică - Pagina 25
Contabilitate Publică - Pagina 26
Contabilitate Publică - Pagina 27
Contabilitate Publică - Pagina 28
Contabilitate Publică - Pagina 29
Contabilitate Publică - Pagina 30
Contabilitate Publică - Pagina 31
Contabilitate Publică - Pagina 32
Contabilitate Publică - Pagina 33
Contabilitate Publică - Pagina 34
Contabilitate Publică - Pagina 35
Contabilitate Publică - Pagina 36
Contabilitate Publică - Pagina 37
Contabilitate Publică - Pagina 38
Contabilitate Publică - Pagina 39
Contabilitate Publică - Pagina 40
Contabilitate Publică - Pagina 41
Contabilitate Publică - Pagina 42
Contabilitate Publică - Pagina 43
Contabilitate Publică - Pagina 44
Contabilitate Publică - Pagina 45
Contabilitate Publică - Pagina 46
Contabilitate Publică - Pagina 47
Contabilitate Publică - Pagina 48
Contabilitate Publică - Pagina 49
Contabilitate Publică - Pagina 50
Contabilitate Publică - Pagina 51
Contabilitate Publică - Pagina 52
Contabilitate Publică - Pagina 53
Contabilitate Publică - Pagina 54
Contabilitate Publică - Pagina 55
Contabilitate Publică - Pagina 56
Contabilitate Publică - Pagina 57
Contabilitate Publică - Pagina 58
Contabilitate Publică - Pagina 59
Contabilitate Publică - Pagina 60
Contabilitate Publică - Pagina 61
Contabilitate Publică - Pagina 62
Contabilitate Publică - Pagina 63
Contabilitate Publică - Pagina 64
Contabilitate Publică - Pagina 65
Contabilitate Publică - Pagina 66
Contabilitate Publică - Pagina 67
Contabilitate Publică - Pagina 68
Contabilitate Publică - Pagina 69
Contabilitate Publică - Pagina 70
Contabilitate Publică - Pagina 71
Contabilitate Publică - Pagina 72
Contabilitate Publică - Pagina 73
Contabilitate Publică - Pagina 74
Contabilitate Publică - Pagina 75
Contabilitate Publică - Pagina 76
Contabilitate Publică - Pagina 77
Contabilitate Publică - Pagina 78
Contabilitate Publică - Pagina 79
Contabilitate Publică - Pagina 80
Contabilitate Publică - Pagina 81
Contabilitate Publică - Pagina 82
Contabilitate Publică - Pagina 83
Contabilitate Publică - Pagina 84
Contabilitate Publică - Pagina 85
Contabilitate Publică - Pagina 86
Contabilitate Publică - Pagina 87
Contabilitate Publică - Pagina 88
Contabilitate Publică - Pagina 89
Contabilitate Publică - Pagina 90
Contabilitate Publică - Pagina 91
Contabilitate Publică - Pagina 92
Contabilitate Publică - Pagina 93
Contabilitate Publică - Pagina 94
Contabilitate Publică - Pagina 95
Contabilitate Publică - Pagina 96
Contabilitate Publică - Pagina 97
Contabilitate Publică - Pagina 98
Contabilitate Publică - Pagina 99
Contabilitate Publică - Pagina 100
Contabilitate Publică - Pagina 101
Contabilitate Publică - Pagina 102
Contabilitate Publică - Pagina 103
Contabilitate Publică - Pagina 104
Contabilitate Publică - Pagina 105
Contabilitate Publică - Pagina 106
Contabilitate Publică - Pagina 107
Contabilitate Publică - Pagina 108
Contabilitate Publică - Pagina 109
Contabilitate Publică - Pagina 110
Contabilitate Publică - Pagina 111
Contabilitate Publică - Pagina 112
Contabilitate Publică - Pagina 113
Contabilitate Publică - Pagina 114
Contabilitate Publică - Pagina 115
Contabilitate Publică - Pagina 116
Contabilitate Publică - Pagina 117
Contabilitate Publică - Pagina 118
Contabilitate Publică - Pagina 119
Contabilitate Publică - Pagina 120
Contabilitate Publică - Pagina 121
Contabilitate Publică - Pagina 122
Contabilitate Publică - Pagina 123
Contabilitate Publică - Pagina 124
Contabilitate Publică - Pagina 125
Contabilitate Publică - Pagina 126
Contabilitate Publică - Pagina 127
Contabilitate Publică - Pagina 128
Contabilitate Publică - Pagina 129
Contabilitate Publică - Pagina 130
Contabilitate Publică - Pagina 131
Contabilitate Publică - Pagina 132
Contabilitate Publică - Pagina 133
Contabilitate Publică - Pagina 134
Contabilitate Publică - Pagina 135
Contabilitate Publică - Pagina 136
Contabilitate Publică - Pagina 137
Contabilitate Publică - Pagina 138
Contabilitate Publică - Pagina 139
Contabilitate Publică - Pagina 140
Contabilitate Publică - Pagina 141
Contabilitate Publică - Pagina 142
Contabilitate Publică - Pagina 143
Contabilitate Publică - Pagina 144
Contabilitate Publică - Pagina 145
Contabilitate Publică - Pagina 146
Contabilitate Publică - Pagina 147
Contabilitate Publică - Pagina 148
Contabilitate Publică - Pagina 149
Contabilitate Publică - Pagina 150
Contabilitate Publică - Pagina 151
Contabilitate Publică - Pagina 152
Contabilitate Publică - Pagina 153
Contabilitate Publică - Pagina 154
Contabilitate Publică - Pagina 155
Contabilitate Publică - Pagina 156
Contabilitate Publică - Pagina 157
Contabilitate Publică - Pagina 158
Contabilitate Publică - Pagina 159
Contabilitate Publică - Pagina 160
Contabilitate Publică - Pagina 161
Contabilitate Publică - Pagina 162
Contabilitate Publică - Pagina 163
Contabilitate Publică - Pagina 164
Contabilitate Publică - Pagina 165
Contabilitate Publică - Pagina 166
Contabilitate Publică - Pagina 167
Contabilitate Publică - Pagina 168
Contabilitate Publică - Pagina 169
Contabilitate Publică - Pagina 170
Contabilitate Publică - Pagina 171
Contabilitate Publică - Pagina 172
Contabilitate Publică - Pagina 173
Contabilitate Publică - Pagina 174
Contabilitate Publică - Pagina 175
Contabilitate Publică - Pagina 176
Contabilitate Publică - Pagina 177
Contabilitate Publică - Pagina 178
Contabilitate Publică - Pagina 179
Contabilitate Publică - Pagina 180
Contabilitate Publică - Pagina 181
Contabilitate Publică - Pagina 182
Contabilitate Publică - Pagina 183
Contabilitate Publică - Pagina 184
Contabilitate Publică - Pagina 185
Contabilitate Publică - Pagina 186
Contabilitate Publică - Pagina 187
Contabilitate Publică - Pagina 188
Contabilitate Publică - Pagina 189
Contabilitate Publică - Pagina 190
Contabilitate Publică - Pagina 191
Contabilitate Publică - Pagina 192
Contabilitate Publică - Pagina 193
Contabilitate Publică - Pagina 194
Contabilitate Publică - Pagina 195
Contabilitate Publică - Pagina 196
Contabilitate Publică - Pagina 197
Contabilitate Publică - Pagina 198
Contabilitate Publică - Pagina 199
Contabilitate Publică - Pagina 200
Contabilitate Publică - Pagina 201
Contabilitate Publică - Pagina 202
Contabilitate Publică - Pagina 203
Contabilitate Publică - Pagina 204
Contabilitate Publică - Pagina 205
Contabilitate Publică - Pagina 206
Contabilitate Publică - Pagina 207
Contabilitate Publică - Pagina 208
Contabilitate Publică - Pagina 209
Contabilitate Publică - Pagina 210
Contabilitate Publică - Pagina 211
Contabilitate Publică - Pagina 212
Contabilitate Publică - Pagina 213
Contabilitate Publică - Pagina 214
Contabilitate Publică - Pagina 215
Contabilitate Publică - Pagina 216
Contabilitate Publică - Pagina 217
Contabilitate Publică - Pagina 218
Contabilitate Publică - Pagina 219
Contabilitate Publică - Pagina 220
Contabilitate Publică - Pagina 221
Contabilitate Publică - Pagina 222
Contabilitate Publică - Pagina 223
Contabilitate Publică - Pagina 224
Contabilitate Publică - Pagina 225
Contabilitate Publică - Pagina 226
Contabilitate Publică - Pagina 227
Contabilitate Publică - Pagina 228
Contabilitate Publică - Pagina 229
Contabilitate Publică - Pagina 230
Contabilitate Publică - Pagina 231
Contabilitate Publică - Pagina 232
Contabilitate Publică - Pagina 233
Contabilitate Publică - Pagina 234
Contabilitate Publică - Pagina 235
Contabilitate Publică - Pagina 236
Contabilitate Publică - Pagina 237
Contabilitate Publică - Pagina 238
Contabilitate Publică - Pagina 239
Contabilitate Publică - Pagina 240
Contabilitate Publică - Pagina 241
Contabilitate Publică - Pagina 242
Contabilitate Publică - Pagina 243
Contabilitate Publică - Pagina 244
Contabilitate Publică - Pagina 245
Contabilitate Publică - Pagina 246
Contabilitate Publică - Pagina 247
Contabilitate Publică - Pagina 248
Contabilitate Publică - Pagina 249
Contabilitate Publică - Pagina 250
Contabilitate Publică - Pagina 251
Contabilitate Publică - Pagina 252
Contabilitate Publică - Pagina 253
Contabilitate Publică - Pagina 254
Contabilitate Publică - Pagina 255

Conținut arhivă zip

 • curs1.doc
 • curs10_clasa4_ terti2.doc
 • curs11_clasa 4_terti1.doc
 • curs12_ trez 2010.doc
 • curs13_14_chelt_ven.doc
 • curs2 sit fin ip.doc
 • curs3 EXECUTIE ip.doc
 • curs4 finantare ip.doc
 • curs5 capital.doc
 • curs6 imprumuturi.doc
 • curs7_8 imobillizari.doc
 • curs9 stocuri.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

IFRS pt instituții publice

În prezent, aproape fiecare tara sau grup de tari are propriul sau sistem de contabilitate, contabilitatea fiind o stiinta cu profunde radacini...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Contabilitatea instituțiilor publice

Date de identificare a cursului Prin didactica prezentării, acest curs se adresează studenţilor interesaţi de specificul contabilităţii...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț

I. Norme privind organizarea procesului de inventariere Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii reprezinta ansamblul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi...

Ai nevoie de altceva?