Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6540
Mărime: 35.32KB (arhivat)
Publicat de: Celia Toma
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. Norme privind organizarea procesului de inventariere

Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de active, datorii si capitaluri proprii ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In intelesul prezentelor reglementari, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduce amortizarea cumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile cumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenței, potrivit căruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se evidențiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Pentru toate celelalte elemente de active, datorii si capitaluri proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active, datorii si capitaluri proprii din cadrul societatilor comerciale, societatilor/companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si ale persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.

La inceputul activitatii unitatii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unitatii.

Inventarierea anuala a elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei unitati. In cadrul agentilor economici cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de terminare a operatiunilor.

La persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, precum si la unitatile al caror numar de salariati este redus, iar valoarea bunurilor din gestiune nu depaseste plafonul stabilit de administratori, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita, de asemenea, prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de active, datorii si capitaluri proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.

Inventarierea si evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii se pot efectua atat cu salariatii proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.

Preview document

Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 1
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 2
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 3
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 4
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 5
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 6
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 7
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 8
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 9
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 10
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 11
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 12
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 13
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 14
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 15
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 16
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 17
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 18
Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - evaluarea la inventariere și bilanț - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Reglementarile Contabile Privind Inventarierea Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii - Evaluarea la Inventariere si Bilant.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Contabilitate

Evaluarea in contabilitate 1. Generalitati In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale...

Evaluarea în Contabilitate

1. Definirea evaluarii Conatabilitatea masoara si inregistreaza in unitati monetare elementele patrimoniale si operatiile care modifica masa...

IFRS pt instituții publice

În prezent, aproape fiecare tara sau grup de tari are propriul sau sistem de contabilitate, contabilitatea fiind o stiinta cu profunde radacini...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Cursuri economia întreprinderii

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui...

Contabilitate Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1.Instituţiile publice în cadrul economiei naţionale Administraţia publică...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor

Introducere Conform Legii contabilității nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea,...

Plan de Afaceri Parfumeria Arome Dulci SRL

SECTIUNEA 1: PROFILUL AFACERII Descriere serviciu Informatii personale: Adresa: Strada Nicolae Oncescu nr.11, bloc 112, sc 1, etaj 6, ap.37,...

Reglementările contabile privind inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. evaluarea la inventariere și bilanț

Inventarierea Activelor Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Contabilitate Aprofundată

CAPITOLUL 1 NORMALIZARE, CONVERGENŢĂ ŞI CONFORMITATE ÎN CONTABILITATE 1. DELIMITĂRI PRIVIND NORMALIZAREA, ARMONIZARE, CONVERGENŢA ŞI...

Ai nevoie de altceva?