Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 13385
Mărime: 76.60KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 9

Extras din licență

Introducere

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea presoanelor fizice şi juridice ce trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicare şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Contabilitatea era organizată pe principii ştiinţifice încă de pe la 1400, are drept obiect patrimoniul unei întreprinderi., funcţii bine determinate şi forme precise de organizare. Este reglementată de instituţii stabilite la nivel naţional şi internaţional cu respectarea unor principii contabile încorporate de politicile contabile care, la rândul lor, mai cuprind metode şi proceduri, baze de calcul, reguli de evaluare şi practici proprii specifice fiecărei instituţii stabilite pe baza unor standarde contabile.

Activitatea contabilă se desfăşoară pe baza unor norme de organizare pentru elaborarea documentelor şi completarea registrelor specifice. Sistemul conturilor este creat pentru armonizarea activităţii contabile din mai multe state, iar contabilitatea corect întocmită arată poziţia financiară a întreprinderii.

Tema mea, "Politici şi tratamente contabile privind evaluarea stocurilor" are o arie vastă, fiind poate principala activitatea a unor întreprinderi cum ar fi cele de comerţ. De aceea, tema are o utilitate deosebită atât pentru teorie, cât şi pentru practică.

Problema principală care a stat la alegerea temei a fost o mică parte din organizarea contabilităţii stocurilor, şi anume: fundamentarea privind evaluarea şi contabilitatea stocurilor prin politicile şi tratamentele privind evaluarea acestora în diverse ipostaze ce sunt redate în cele trei capitole ale lucrării.

Primul capitol are o tentă generală, fiind redate aici probleme de fundamentare privind evaluarea şi contabilitatea stocurilor, cum sunt: delimitările şi criteriile de clasificare a stocurilor, recunoaşterea lor în contabilitate, normalizarea şi reglementarea lor contabilă.

În capitolul al doilea sunt tratate politicile şi tratamentele contabile privind evaluarea stocurilor la intrarea şi ieşirea în şi din întreprindere prin metodele bine cunoscute: metoda identificării specifice, metoda costului mediu ponderat, FIFO şi LIFO.

Ultimul capitol descrie cu exemple scurte politicile şi tratamentele contabile privind evaluarea stocurilor la inventar.

Această lucrare a fost elaborată pe baza unor surse documentare şi norme legale ce se regăsesc în bibliografie, iar fiecare capitol conţine şi scurte opinii personale. Lucrarea poate fi îmbunătăţită sau folosită ca material documentar.

Capitolul 1

Fundamentãri privind evaluarea şi contabilitatea stocurilor

1.1 Delimitãri şi criterii de clasificare a stocurilor

Stocurile sunt active circulante deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii, în curs de producţie în vederea vânzãrii în procesul desfãşurãrii normale a activitãţii sau sub formã de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmeazã sã fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Ca active, stocurile trebuie delimitate îndeosebi de cele care îmbracã forma materialã. În acest sens, se au în vedere criterii care vizeazã, cu precãdere, natura activelor şi rolul lor în activitatea de exploatare. Potrivit acestor criterii, stocurile sunt bunuri şi servicii care, în mod normal, se transformã în lichiditãţi în decursul unui an, având din acest punct de vedere atributul de active circulante.

Diversitatea stocurilor deţinute de o întreprindere a condus la necesitatea grupării lor. În acest sens, în literatura de specialitate s-au adoptat diferite criterii de grupare, cum ar fi: forma pe care o îmbracă (materialã sau nematerialã); destinaţia (pentru producţie, pentru vânzare); sursa de providenţã (cumpãrate sau fabricate); faza ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere); apartenenţa la proprietate (stocuri proprii, stocuri ce aparţin terţilor); locul de depozitare (în depozitele întreprinderii sau aflate la terţi) ş.a.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 50
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 51
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 52
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 53
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 54
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 55
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 56
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 57
Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Politici si Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Contabilitatea stocurilor la Alexim'92 SRL Pitești

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea mărfurilor la SC Profiterm Distribution SRL

Denumirea societaţii este PROFITERM DISTRIBUTION SRL cu sediul in Mun. Galaţi str Calugareni nr 4, bl K4A, sc1, et1, ap3, avand personalitate...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Contabilitatea stocurilor la Alexim'92 SRL Pitești

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Operațiuni contabile - stocuri

Rezumat Preocuparea pentru studiul contabilităţii stocurilor a fost generată de importanţa pe care trebuie să o acorde fiecare agent economic...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Ai nevoie de altceva?