Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 10885
Mărime: 71.56KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10
STUDIU DE CAZ LA SC. PURINA SRL

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul – I – Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor. 4
 3. 1.1 Delimitări şi structuri privind stocurile. 4
 4. 1.2 Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor. 9
 5. 1.3 Reguli de evaluare a stocurilor . 19
 6. Capitolul – II – Contabilitatea curentă a stocurilor cumpărate. 21
 7. 2.1 Metode de contabilitate a stocurilor cumpărate. 21
 8. 2.2 Particularităţi în contabilitatea stocurilor cumpărate. 26
 9. Capitolul – III – Contabilitatea curentă a stocurilor fabricate . 29
 10. 3.1 Particularităţile metodelor de contabilitate a stocurilor fabricate. 30
 11. 3.2 Contabilitatea stocurilor fabricate la cost de producţie. 32
 12. 3.3 Contabilitatea stocurilor fabricate la cost standard. 33
 13. Capitolul – IV – Contabilitatea stocurilor la SC. Purina SRL. Bascov. 35
 14. 4.1. Scurt istoric al SC. Purina SRL. 35
 15. 4.2 Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor la SC. Purina SRL. 36
 16. 4.3 Contabilitatea animalelor şi păsărilor la SC Purina SRL.40
 17. Concluzii. 49
 18. Bibliografie. 51

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii Contabilităţii, precum şi a legislaţiei în vigoare atât pe plan naţional cât şi internaţional, cu referire la Standardele Internaţionale de Contabilitate. La bază stă o intensa documentare atât la nivel teoretic, cât mai ales practic, la societatea comercială cu activitate preponderent de producţie.

Prin tema abordată am vrut să evidenţiez importanţa gestionării eficiente a stocurilor si contribuţia acestora la realizarea cifrei de afaceri a unităţii şi la valorificarea capitalului.

Problema stocurilor, atât ca activitate, cât şi ca fenomen economic reprezintă tema de permanenţe reflectări, analize şi răspunsuri la multe din întrebările cărora, fie literatura de specialitate, fie practica direct productivă, le-au dat de fiecare dată soluţii mai mult sau mai puţin eficiente, cert însă este faptul că mai toţi agenţii economici încă se mai confruntă cu aspecte de genul: mărfuri în stoc fără mişcare, cu mişcare lentă sau alte stări de manifestare care nu pot genera efecte de prejudiciere a firmei de importanţe valori materiale şi financiare.

Studiul efectuat urmăreşte îmbinarea cunoştinţelor practice cu cele teoretice, ţinând cont de ultimele norme legislative în domeniu, astfel încât să permită o înţelegere pragmatică a contabilităţii stocurilor. În acest sens, demersul metodologic utilizat urmăreşte, prin rânduirea capitolelor într-o structură internă logică ce conferă soliditate lucrării, facilitarea lecturii şi înţelegerii lucrării de faţă prin intermediul exemplificărilor utilizate pe tot parcursul acesteia.

CAPITOLUL – I –

RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA STOCURILOR

1.1 Delimitări şi structuri privind stocurile

Ca active, stocurile trebuie delimitate îndeosebi de cele care îmbracă forma materială. În acest sens se au în vedere criterii care vizează natura activelor şi rolul lor în activitatea de exploatare. Potrivit acestor criterii, stocurile sunt bunuri şi servicii care, în mod normal se transformă în lichidităţi în decursul unui an, având din acest punct de vedere trăsăturile activelor circulante.

Conform ,,Noilor Reglementări Contabile – Conforme cu Directivele Europene” stocurile sunt definite ca fiind active circulante :

• deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

• în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii;

• sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Datorită diversităţii stocurilor deţinute de o întreprindere s-au adoptat diferite criterii de grupare a acestora, cum ar fi : după natura lor; după forma pe care o îmbracă (materială sau nematerială); după destinaţia acestora (pentru producţie sau pentru vânzare); după sursa de provenienţă (cumpărate sau fabricate); după faza ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere); după apartenenţa la proprietate (stocuri proprii sau stocuri ce aparţin terţilor); după locul de creare a gestiunilor (depozitele întreprinderii sau aflate la terţi).

După natura lor sunt delimitate patru categorii de stocuri:

• mărfurile cumpărate şi revândute fără nici o transformare;

• materiale şi furnituri, care intră în producţia de bunuri fabricate;

• produsele finite, obiecte fabricate de întreprindere;

• lucrările în curs de execuţie, produse sau servicii care au atins un stadiu intermediar de fabricaţie.

În funcţie de provenienţa lor, stocurile se clasifică astfel:

• unele stocuri sunt provenite din producţia proprie, internă, categorie din care pot face parte produsele, animalele, mărfurile, materiale de natura obiectelor de inventar, etc.

• altă categorie de stocuri au provenienţa în producţia externă: mărfuri, animale, produse, etc.

În funcţie de apartenenţa la patrimoniu (la proprietate), stocurile pot fi:

• stocuri care se află în proprietatea întreprinderii, regăsindu-se în depozitele sau spaţiile proprii acesteia (depozite, magazii, magazine, hale de producţie) sau aflate la terţi (materii prime, materiale ori produse aflate la terţi), mărfuri luate în custodie sau în regim de consignaţie de către terţi, etc.

• stocuri care se află în gestiunea întreprinderii dar care nu se află în proprietatea acesteia: adică stocuri aduse spre a fi prelucrate sau luate în custodie, stocuri ce sunt înregistrate distinct în contabilitatea firmei cu ajutorul conturilor din clasa a 8-a, conturi în afara bilanţului

Bibliografie

1. Băvăiţa I., Dumitru A., Contabilitate în agricultură, abordări teoretice şi practice, Editura Contaplus, Bucureşti, 2010

2. Caraiani C., Bazele contabilităţii, Editura Infomega, Bucureşti, 2005

3. Călin O., Ristea M., Bazele contabilităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 2009

4. Cotleţ , D. Megan O., Raportări financiare ale entităţilor economice, Editura Mirton,Timişoara, 2009

5. Vişan D., Aprofundări în contabilitatea financiară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2011

6. Epuran M., Băbăiţă V., Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2010

7. Feleagă N., Feleagă L., Contabilitate financiară - O abordare europeană şi internaţională vol. II, Editura Economică, Bucureşti, 2007

8. Grosu C., Almăşan A., Contabilitate de gestiune, Editura Mirton, Timişoara, 2011

9. Imbrescu C., Moraru M., Contabilitatea financiară conformă cu Directivele europene vol. II, Editura Mirton, Timişoara, 2010

10. Ionașcu I., Epistemologia contabilității, Editura Economică, București, 1997

11. Lungu C., Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011

12. Luţă D., Dima F., Bunea-Bontaş C., Contabilitate financiară, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2012

13. Ristea M., şi colectiv Contabilitatea societăţilor comerciale , Editura Universitară, Bucureşti, 2009

14. *** O.M.F.P. nr. 3055/2009 – ACTUALIZAT ultimul act modificator: O.M.F.P. nr. 1118/2012

15. *** O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobare Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (M.Of.766 bis/10.11.2009)

Preview document

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 46
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 47
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 48
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 49
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 50
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 51
Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • introducere daniela.doc
 • licenta daniela.doc
 • prima pagina si cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Gestiunea și contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Practică SC Lovers-Domania SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a organizaţiei Introducere S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida,...

Contabilitatea și analiza stocurilor - studiu de caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Aspecte teoretico-practice ale contabilității și gestiunii stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Ai nevoie de altceva?