Contabilitate primară

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 90456
Mărime: 370.41KB (arhivat)
Publicat de: Georgian V.
Puncte necesare: 0
Cursul de contabilitate primara . Contine 8 capitole..

Extras din curs

CAPITOLUL 1

OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1. Evidenţa economică şi formele ei. Etaloanele de evidenţă economică

1.2. Tipologia contabilităţii. Contabilitatea curentă şi contabilitatea centralizatoare. Noţiuni generale privind obiectul contabilităţii

OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1 Evidenţa economică şi formele ei. Etaloanele de evidenţă economică

În cadrul sistemului informaţional economic, circulă numeroase ştiri şi informaţii, care provin din diferite domenii dar cele mai numeroase au ca sursă de provenienţă evidenţa economică. În general, prin evidenţă economică se înţelege înregistrarea într-o anumită ordine, continuă şi sistematică a activităţii economice, avându-se în vedere însuşirile ei cantitative şi calitative. În acest fel evidenţa economică furnizează informaţii cu aprovizionarea de materiale, lansarea şi desfăşurarea producţiei, expedierea produselor şi încasarea preţului de vânzare, stabilirea şi înregistrarea rezultatelor financiare finale etc.

Evidenţa economică, este prima şi cea mai importantă formă de evidenţă economică, ea a apărut în mod obiectiv, undeva la periferia comunei primitive, când oamenii au observat că însemnându-şi activităţile le pot repeta mai bine, mai eficient. În continuare, fiecare treaptă de dezvoltare a vieţii sociale, fiecare nou mod de producţie, a însemnat progres social şi perfecţionări şi pentru evidenţa economică. Aceasta înseamnă că fiecare nou mod de producţie, nu numai că nu a renunţat la evidenţa economică, dar a perfecţionat-o, tocmai ca expresie a faptului că i-a fost necesară.

În etapa actuală de dezvoltare a ţării noastre de orientare spre economia de piaţă, se pun în faţa evidenţei economice sarcini noi, determinând îmbunătăţirea substanţială a indicatorilor economici pentru a se fundamenta mai bine deciziile de conducere economică.

Din punct de vedere al sferei de cuprindere şi al volumului de informaţii pe care le transmit în sistemul informaţional economic, există mai multe forme de evidenţă economică, cele mai importante fiind:

a) evidenţa tehnico-operativă o găsim organizată la toţi agenţii economici, fie că sunt regii autonome, fie că sunt societăţi comerciale, precum şi la agenţii economici cu activitate mai mică, dar şi la asociaţii economice, în instituţii etc. Evidenţa tehnico-operativă se organizează la locul şi în momentul producerii fenomenelor economice, operativ, adică în cel mai scurt timp de producere a lor. De exemplu, urmărirea comenzilor şi contractelor de aprovizionare şi desfacere, urmărirea prezenţei la lucru, urmărirea gradului de încărcare a utilajelor etc. Din evidenţa tehnico-operativă se obţin numeroase informaţii necesare conducerii, dar această evidenţă singură nu poate satisface necesităţile conducerii, dat fiind limitele sale. în primul rând evidenţa tehnico-operativă nu este completă, respectiv ea nu urmăreşte întreaga activitate economică din unităţi. Unele activităţi economice sunt urmărite în această evidenţă, altele nu şi aceasta face ca pe lângă informaţiile ce provin din evidenţa tehnico-operativă, factorul de decizie să mai aibă nevoie şi de altele. în acelaşi timp se remarcă faptul că evidenţa tehnico-operativă nu se realizează în toate unităţile de acelaşi fel. Nu există reglementări unice şi obligatorii, care să prevadă cum trebuie organizată evidenţa tehnico-operativă. În aceste condiţii, aproape fiecare agent economic şi-a organizat propria sa evidenţă tehnico-operativă, aşa cum a considerat necesar, există deci o diversitate de evidenţe tehnico-operative uneori la acelaşi tip de unitate. Această situaţie îngreunează raportarea informaţiei care provine din evidenţa tehnico-operativă şi apoi sunt destule greutăţi de acomodare pentru salariaţi, atunci când ei se transferă de la un agent economic la altul.

b) evidenţa statistică căreia îi corespunde pe plan teoretic ştiinţa statistică, o ştiinţă foarte veche care a fost folosită încă din vremea sclavagismului. Statistica are mai multe componente printre care statistica economică, statistica demografică, statistica socială etc. Caracteristic pentru statistică este faptul că ea, de cele mai multe ori, preia datele de care are nevoie din celelalte forme ale evidenţei economice, date pe care apoi le supune unor prelucrări specifice statisticii cum ar fi determinarea structurii, a ritmului de evoluţie, a factorilor de influenţă, a tendinţelor de dezvoltare etc. Statistica are însă şi alte posibilităţi de culegere a datelor care de altfel îi sunt caracteristice cum ar fi recensămintele, sondajele, anchetele etc.

În economia ţării noastre, ca de altfel în economia oricărei ţări, statistica joacă un rol important în cunoaşterea activităţilor desfăşurate şi în fundamentarea deciziilor curente sau de perspectivă. De aceea, reflectarea statistică este bine organizată. La nivel naţional există un organ coordonator, respectiv Comisia Naţională de Statistică, care are reprezentanţi în cadrul fiecărui judeţ. Comisia Naţională de statistică elaborează norme de reprezentare a statisticii, unice şi obligatorii, elaborează modele de calcul ale unor indici şi indicatori, colaborează cu celelalte organe de sinteză pentru îmbunătăţirea evidenţei economice în toate formele sale şi pentru raportarea activităţilor la sfârşit de exerciţiu gestionar.

Cu toate meritele sale, evidenţa statistică nu este nici ea desăvârşită, are anumite limite, respectiv neajunsuri. Este vorba de faptul că nici ea, ca şi evidenţa tehnico-operativă nu cuprinde în sfera sa de observaţie întreaga activitate economică. Sunt activităţi economice care sunt urmărite de statistică, iar altele nu, motiv pentru care informaţia statistică, singură, nu este suficientă pentru fundamentarea deciziilor de conducere economică.

c) evidenţa contabilă este şi ea o formă de evidenţă economică căreia îi corespunde pe plan teoretic ştiinţa contabilităţii, evidenţa contabilă care deserveşte societatea de peste cinci secole. Spre deosebire de toate celelalte forme ale evidenţei economice, contabilitatea reflectă, urmăreşte şi controlează toate activităţile economice întreprinse de agenţii economici şi care se pot exprima în etalon bănesc. Prin volumul informaţiilor pe care le transmite în sistemul informaţional economic şi prin calitatea acestora, evidenţa contabilă se impune ca fiind cea mai importantă formă de evidenţă economică.

Rezultă că evidenţa contabilă are o seamă de trăsături caracteristice faţă de celelalte forme de evidenţă contabilă astfel:

- este singura formă de evidenţă economică care are în acelaşi timp, atât un caracter general cât şi total. Caracterul general rezultă din faptul că ea trebuie să existe la toţi agenţii economici indiferent de mărime sau obiect al activităţii şi caracterul total rezultă din faptul că este singura formă de evidenţă care urmăreşte întreaga activitate economică desfăşurată.

- se realizează după reguli unice şi obligatorii stabilite de organul coordonator care este Ministerul Finanţelor.

- se caracterizează prin folosirea obligatorie a exprimării activităţilor în etalon bănesc. Este adevărat că uneori unele activităţi economice sunt exprimate şi în etalon natural, dar exprimarea bănească nu trebuie să lipsească.

Evident că aceste trei forme principale ale evidenţei economice sunt în strânsă legătură, ele nu se concurează, ci dimpotrivă se completează reciproc în cadrul sistemului informaţional economic, asigurând informaţiile necesare gestionării patrimoniului şi luării deciziilor.

Pentru a-şi realiza rolul de informare şi gestionare toate formele de evidenţă economică folosesc etaloane de evidenţă.

Prin etalon de evidenţă se înţelege o modalitate de măsurare şi exprimare a activităţii şi fenomenelor economice prin care se poate cunoaşte dimensiunile acestora. în evidenţa economică se folosesc mai multe etaloane de evidenţă, cele mai importante fiind etalonul natural, etalonul convenţional şi etalonul bănesc.

Etalonul natural se utilizează pentru a exprima activităţile economice ţinând seama de dimensiunile lor naturale şi îmbracă forma metrului, kilogramului, tonei etc. Etalonul natural se foloseşte în toate formele de evidenţă economică, cu o mare frecvenţă în evidenţa tehnico-operativă. Pe lângă meritele sale, etalonul natural prezintă şi dezavantajul că folosirea lui este limitată la măsurarea şi compararea unor activităţi omogene. Pentru creşterea puterii sale de exprimare şi extinderea posibilităţilor de utilizare, în unele ramuri au fost concepute etaloane natural-convenţionale, tocmai pentru a se putea exprima activităţi relativ eterogene. Aşa de exemplu în agricultură se foloseşte "hantrul" care reprezintă un hectar de arătură normală la 18 -20 cm cu antetrupiţă şi toate celelalte lucrări agricole se pot transforma în hantrii, folosindu-se coeficienţi de echivalenţă supraunitari sau subunitari, în raport de complexitatea respectivelor lucrări. în construcţii (alt exemplu: etalonul convenţional în construcţii - apartamentul convenţional care este apartamentul cu două camere).

Preview document

Contabilitate primară - Pagina 1
Contabilitate primară - Pagina 2
Contabilitate primară - Pagina 3
Contabilitate primară - Pagina 4
Contabilitate primară - Pagina 5
Contabilitate primară - Pagina 6
Contabilitate primară - Pagina 7
Contabilitate primară - Pagina 8
Contabilitate primară - Pagina 9
Contabilitate primară - Pagina 10
Contabilitate primară - Pagina 11
Contabilitate primară - Pagina 12
Contabilitate primară - Pagina 13
Contabilitate primară - Pagina 14
Contabilitate primară - Pagina 15
Contabilitate primară - Pagina 16
Contabilitate primară - Pagina 17
Contabilitate primară - Pagina 18
Contabilitate primară - Pagina 19
Contabilitate primară - Pagina 20
Contabilitate primară - Pagina 21
Contabilitate primară - Pagina 22
Contabilitate primară - Pagina 23
Contabilitate primară - Pagina 24
Contabilitate primară - Pagina 25
Contabilitate primară - Pagina 26
Contabilitate primară - Pagina 27
Contabilitate primară - Pagina 28
Contabilitate primară - Pagina 29
Contabilitate primară - Pagina 30
Contabilitate primară - Pagina 31
Contabilitate primară - Pagina 32
Contabilitate primară - Pagina 33
Contabilitate primară - Pagina 34
Contabilitate primară - Pagina 35
Contabilitate primară - Pagina 36
Contabilitate primară - Pagina 37
Contabilitate primară - Pagina 38
Contabilitate primară - Pagina 39
Contabilitate primară - Pagina 40
Contabilitate primară - Pagina 41
Contabilitate primară - Pagina 42
Contabilitate primară - Pagina 43
Contabilitate primară - Pagina 44
Contabilitate primară - Pagina 45
Contabilitate primară - Pagina 46
Contabilitate primară - Pagina 47
Contabilitate primară - Pagina 48
Contabilitate primară - Pagina 49
Contabilitate primară - Pagina 50
Contabilitate primară - Pagina 51
Contabilitate primară - Pagina 52
Contabilitate primară - Pagina 53
Contabilitate primară - Pagina 54
Contabilitate primară - Pagina 55
Contabilitate primară - Pagina 56
Contabilitate primară - Pagina 57
Contabilitate primară - Pagina 58
Contabilitate primară - Pagina 59
Contabilitate primară - Pagina 60
Contabilitate primară - Pagina 61
Contabilitate primară - Pagina 62
Contabilitate primară - Pagina 63
Contabilitate primară - Pagina 64
Contabilitate primară - Pagina 65
Contabilitate primară - Pagina 66
Contabilitate primară - Pagina 67
Contabilitate primară - Pagina 68
Contabilitate primară - Pagina 69
Contabilitate primară - Pagina 70
Contabilitate primară - Pagina 71
Contabilitate primară - Pagina 72
Contabilitate primară - Pagina 73
Contabilitate primară - Pagina 74
Contabilitate primară - Pagina 75
Contabilitate primară - Pagina 76
Contabilitate primară - Pagina 77
Contabilitate primară - Pagina 78
Contabilitate primară - Pagina 79
Contabilitate primară - Pagina 80
Contabilitate primară - Pagina 81
Contabilitate primară - Pagina 82
Contabilitate primară - Pagina 83
Contabilitate primară - Pagina 84
Contabilitate primară - Pagina 85
Contabilitate primară - Pagina 86
Contabilitate primară - Pagina 87
Contabilitate primară - Pagina 88
Contabilitate primară - Pagina 89
Contabilitate primară - Pagina 90
Contabilitate primară - Pagina 91
Contabilitate primară - Pagina 92
Contabilitate primară - Pagina 93
Contabilitate primară - Pagina 94
Contabilitate primară - Pagina 95
Contabilitate primară - Pagina 96
Contabilitate primară - Pagina 97
Contabilitate primară - Pagina 98
Contabilitate primară - Pagina 99
Contabilitate primară - Pagina 100
Contabilitate primară - Pagina 101
Contabilitate primară - Pagina 102
Contabilitate primară - Pagina 103
Contabilitate primară - Pagina 104
Contabilitate primară - Pagina 105
Contabilitate primară - Pagina 106
Contabilitate primară - Pagina 107
Contabilitate primară - Pagina 108
Contabilitate primară - Pagina 109
Contabilitate primară - Pagina 110
Contabilitate primară - Pagina 111
Contabilitate primară - Pagina 112
Contabilitate primară - Pagina 113
Contabilitate primară - Pagina 114
Contabilitate primară - Pagina 115
Contabilitate primară - Pagina 116
Contabilitate primară - Pagina 117
Contabilitate primară - Pagina 118
Contabilitate primară - Pagina 119
Contabilitate primară - Pagina 120
Contabilitate primară - Pagina 121
Contabilitate primară - Pagina 122
Contabilitate primară - Pagina 123
Contabilitate primară - Pagina 124
Contabilitate primară - Pagina 125
Contabilitate primară - Pagina 126
Contabilitate primară - Pagina 127
Contabilitate primară - Pagina 128
Contabilitate primară - Pagina 129
Contabilitate primară - Pagina 130
Contabilitate primară - Pagina 131
Contabilitate primară - Pagina 132
Contabilitate primară - Pagina 133
Contabilitate primară - Pagina 134
Contabilitate primară - Pagina 135
Contabilitate primară - Pagina 136
Contabilitate primară - Pagina 137
Contabilitate primară - Pagina 138
Contabilitate primară - Pagina 139
Contabilitate primară - Pagina 140
Contabilitate primară - Pagina 141
Contabilitate primară - Pagina 142
Contabilitate primară - Pagina 143
Contabilitate primară - Pagina 144
Contabilitate primară - Pagina 145
Contabilitate primară - Pagina 146
Contabilitate primară - Pagina 147
Contabilitate primară - Pagina 148
Contabilitate primară - Pagina 149
Contabilitate primară - Pagina 150
Contabilitate primară - Pagina 151
Contabilitate primară - Pagina 152
Contabilitate primară - Pagina 153
Contabilitate primară - Pagina 154
Contabilitate primară - Pagina 155
Contabilitate primară - Pagina 156
Contabilitate primară - Pagina 157
Contabilitate primară - Pagina 158
Contabilitate primară - Pagina 159
Contabilitate primară - Pagina 160
Contabilitate primară - Pagina 161
Contabilitate primară - Pagina 162
Contabilitate primară - Pagina 163
Contabilitate primară - Pagina 164
Contabilitate primară - Pagina 165
Contabilitate primară - Pagina 166
Contabilitate primară - Pagina 167
Contabilitate primară - Pagina 168
Contabilitate primară - Pagina 169
Contabilitate primară - Pagina 170
Contabilitate primară - Pagina 171
Contabilitate primară - Pagina 172
Contabilitate primară - Pagina 173
Contabilitate primară - Pagina 174
Contabilitate primară - Pagina 175
Contabilitate primară - Pagina 176
Contabilitate primară - Pagina 177
Contabilitate primară - Pagina 178
Contabilitate primară - Pagina 179
Contabilitate primară - Pagina 180
Contabilitate primară - Pagina 181
Contabilitate primară - Pagina 182
Contabilitate primară - Pagina 183
Contabilitate primară - Pagina 184
Contabilitate primară - Pagina 185
Contabilitate primară - Pagina 186
Contabilitate primară - Pagina 187
Contabilitate primară - Pagina 188
Contabilitate primară - Pagina 189
Contabilitate primară - Pagina 190
Contabilitate primară - Pagina 191
Contabilitate primară - Pagina 192
Contabilitate primară - Pagina 193
Contabilitate primară - Pagina 194
Contabilitate primară - Pagina 195
Contabilitate primară - Pagina 196
Contabilitate primară - Pagina 197
Contabilitate primară - Pagina 198

Conținut arhivă zip

  • capitolul 1 obiect.doc
  • capitolul 2 patrimoniu.doc
  • capitolul 3 metoda contabila.doc
  • capitolul 4 analiza conturilor.doc
  • capitolul 5 balante.doc
  • capitolul 6 inventarierea.doc
  • capitolul 7 registrele contabile.doc
  • capitolul 8 lucrari de sinteza.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Sistemul Contabil în Partidă Simplă

Modul de ţinere a contabilităţii conform sistemului contabil în partidă simplă este reglementat de regulile stabilite de SNC 62 „Contabilitatea în...

Contabilitatea Firmei SC Virexim SRL

Confruntata cu mediul economic dinamic,contabilitatea se prezinta intr – o situatie din ce in ce mai dificila pentru ca raspunde tuturor functiilor...

Bazele contabilității

BAZELE COTABILITATII Economia reprezinta totalitatea activitatiilor prin care oamenii isi asigura bunurile pentru a-si satisface nevoile....

Contabilitatea imobilizărilor

Structura imobilizarilor Imobilizarile sunt bunuri de folosinta indelungata caracterizata pe urmatoarele insusiri: -perioada de utilizare este...

Contabilitate primară

1/17 La 01.01.N se constituie o societate comercială pe acțiuni cu un capital de 25.000 lei din aport în numerar. Prin actul constitutiv se...

Te-ar putea interesa și

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care...

Lucrare practică la contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Recrutarea și selecția resurelor umane în farmaciile Help Net

INTRODUCERE Aş vrea să încep de la faptul că anume omul este fiinţa ce stă în centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri,...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Program de contabilitate primară într-un laborator de cofetărie

1 INTRODUCERE Gestiunea datelor a stat in atentia majoritatii utilizatorilor calculatoarelor inca de la incerputul folosirii acestora. La inceput...

Ai nevoie de altceva?