Contabilitate și gestiune fiscală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5187
Mărime: 41.67KB (arhivat)
Publicat de: Ionelia Staicu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Desfasurarea activitatilor in cadrul intreprinderii presupune constituirea obligatiilor fiscale potrivit specificului activitatilor astfel obligatiile fiscale au la baza cadrul legal care reglementeaza impozitele, taxele si contributiile care se regaseste in continutul codului fiscal. Impozitele, taxele si contributiile sunt percepute in sume fixe sau in cote procentuale.

Obligatiile fiscale ale intreprinderii.Structurile fiscale si ecnonimia intreprinderii.

Impozitele, taxele si contributiile ca obligatii fiscale ale intreprinderii pot fi clasificate in urmatoarele categorii :

- obligatii fiscale care privesc activitatea curenta

- obligatii fiscale legate de drepturile de personal

- obligatii fiscale privind detinerea de catre intreprindere a unor active sau de efectuarea unor activitati

- alte obligatii fiscale

Obligatii generate de desfasurarea activitatii curente

- impozit pe profit

- impozit pe profitul microintreprinderilor

- TVA

- accize

- taxe vamale

- impozitul/dividende

- contributia intreprinderii pentru fondul de sanatate

- contributia intreprinderii pentru modernizarea drumurilor publice

- contributia intreprinderii pentru dezvoltarea punctelor de frontiera

- impozitul/profitul obtinut de intreprindere din activitati ilegale

- alte impozite si taxe generate de activitatea curenta

Obligatii fiscale generate de drepturile de personal

Aceasta categorie de obligatii presupune obligatii ale intreprinderii(angajatorul) si obligatii ale personalului(angajatii). Obligatii ale angajatorului :

- contributiile pentru asigurarile sociale

- contributiile pentru fondul de ajutor de somaj

- contributiile pentru asig sociale de sanatate

- contributia pentru concedii si indemnizatii

- contributia pentru asigurari de accidente si boli profesionale

- contributia pentru garantarea creantelor salariale

- alte contributii ale intreprinderii pentru drepturile de personal

Obligatii ale personalului :

- contributiile pentru asigurarile sociale ( pt pensia suplimentara)

- contributia pentru fondul de ajutor de somaj

- contributia pentru asig sociale de sanatate

- impozitul/veniturile din salarii

Obligatii privind detinerea unor bunuri sau efectuarea unor activitati :

- impozitul/cladiri

- impozitul/teren

- impozitul pentru mijloace de transport

- taxe de metrologie

- taxa pentru intabulare pentru transferurile drepturilor de proprietate asupra bunurilor

- alte impozite si taxe

Alte obligatii fiscale:

- taxe locale si taxele percepute de autoritati pt. efectuarea unor servicii pentru intreprindere.

a) Taxe Locale:

- taxe pentru facturarea bunurilor publice

- taxe pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor in dom. constructiilor

- taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

- taxe pentru cantaritul marfurilor

- taxe pentru taierea animalelor in locuri publice

- alte taxe locale

b) Taxe pentru servicii:

- taxe de timbru

- taxe de consulare

- taxe in domeniul audiovizualului: conceperea, productia si emiterea de programe

- taxe de protectie pentru modele, desene industriale, brevete, inventii, alte dr. si valori similare si pt. tipografia circuitelor integrate

- taxe pentru eliberarea de certificate

- taxe pentru prestatii efectuate de capeteniile de port din Rom. la navele sub pavilionul rom. si strain

- taxe pentru serviciul efectuat in aeroporturi

- taxe pentru prestarile de servicii de transport pentru intreprinderile care efectueaza prestatii la nivel national si international

- taxe pentru trecerea podurilor peste Dunare

- alte taxe platite de intreprinderi

- taxe pentru acordarea licentelor pentru jocurile de noroc

- taxe pentru efectuarea analizelor in laboratoare de specialitate

- taxe pentru obtinerea licentelor de transport

Impozitele, taxele si contributiile se aseaza potrivit codului legal in vigoare si se percep intreprinderilor la termenele stabilite

Intreprinderile trebuie sa desfasoare activitati aplicand regrelementarile cu caracter fiscal in baza mecanismului existent in intreprindere care are in vedere o serie de tehnici si un instrumentar special

Structurile fiscale si economia intreprinderilor

Intreaga activitate fiscala desfasurata in cadrul intreprinderii este delimitata de sistemul fiscal

Def: Sistemul fiscal reprezinta totalitatea impozitelor, taxelor si contributiilor si a altor venituri pe care statul prin organele sale de specialitate le percepe in baza surselor legislative care genereaza aparitia creantelor fiscale ale statului fata de intreprindere.

Sistemul fiscal este structurat in urm. componente

1. impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului

2. mecanismul fiscal

3. aparatul fiscal

1. impozitele, taxele si contributiile ca venituri ale statului: Acestea provin de la intrep. ca urmare a onorarii obligatiilor sale. Acestea urmeaza sa acopere cheltuielile statului, neexistand o legatura directa intre ch. si sursa de finantare

impozitele, taxele si contrib. se clasifica in 2 categorii: < ven curente / ven. de capital

Veniturile curente se obtin de la intreprinderi in cursul anului si pot fi privite ca venituri fiscale si venituri nefiscale

Veniturile fiscale se structureaza la randul lor in impozite directe si impozite indirecte.

Impozitele directe sunt suportate de intreprinderi si sunt platite de catre acestea. ex: impozit pe profit, intr-o anumita masura imp. pe ven din salarii, imp. pe dividende

Imp. indirecte sunt platite de intreprinderi dar nu sunt suportate de acestea: TVA, Accize

Veniturile nefiscale provin din varsamintele din Pr. net efectuate de BNR, regiile autonome; din venitul realizat de institutiile publice si din alte surse.

Veniturile de capital: sunt realizate de intreprinderi cu capital de stat, prin valorificarea unor -- ale acestora sau prin valorificarea rezervei de stat.

Fiecare imp., taxa sau contributie trebuie sa prezinte urm. caractere:

1. obligatia fiscala reprezinta venitul sau -- pt care se percepe obligatia de la intreprindere

2. baza de calcul reprezinta suma asupra careia se calculeaza obligatia sau pt care coresp o anumita valoare stabilita in contul obligatiei

De regula ob. oblig. fiscale se confunda cu baza de calcul

3. subiectul impozitului este persoana care realizeaza venit sau pers care detine -b-

4 platitorul impozitului este pers. care are obligatia de a plati suma coresp. obligatiei fiscale. Sunt situatii in care platitorul este alta pers. decat sub. imp; ex: imp. pe venitul din sal.

5. cotele de impunere pot fi cote procentuale sau cote fixe. Ac. se aplica bazei impozabile; cota procentuala poate fi proportionala sau progresiva

6. termenul de plata este stabilit prin legislatia care reglementeaza obligatia fiscala; ex: termenul de plata pt. tva este lunar pt intrep. cu ven > 100 000E si trimestrial pentru intrep care realiz ven. < 100 000E.

7. Inlesnirile la plata se prezinta sub forma: scutirilor, reducerilor, bonificatiilor, amanarilor la plata si esalonarilor

Preview document

Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 1
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 2
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 3
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 4
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 5
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 6
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 7
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 8
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 9
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 10
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 11
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 12
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 13
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 14
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 15
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 16
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 17
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 18
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 19
Contabilitate și gestiune fiscală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate si Gestiune Fiscala
  • curs 1 CTB Fiscala.doc
  • curs 10 Gest Fiscala.doc
  • curs 2 CTB Gest Fiscala.doc
  • curs 3 CTB Gest Fiscala.doc
  • Curs 4 Gest Fiscala.doc
  • curs 5 CTB Fiscala.doc
  • Curs 6 Gest Fiscala.doc
  • Curs 7 gest fiscala.doc
  • curs 8 CTB Fiscala.doc
  • curs 9 gest fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Studiu de Caz privind Modul de Calcul a Impozitului pe Veniturile Microintreprinderilor

Subiectii acestui tip de impozit direct, sunt persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a...

Impozitul pe Veniturile Microintreprinderilor

Denumirea de microintreprindere a fost oficializata odata cu aparitia Ordonantei Guvernului nr.24/2001 (M.O. nr.472/17 august 2001). Potrivit...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Contabilitate și Gestiune Fiscală

Contabilitate si gestiune fiscala Curs 1, 2 16.03.2006 Impozite si taxe, inclusiv varsamintele pe care le efectueaza societatile comerciale....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Contabilitate și gestiune fiscală - accize

CAP. 1 Accize armonizate 1.1 Dispoziţii generale Sfera de aplicare Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului...

Contabilitate și gestiune fiscală - TVA

Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit general,indirect,care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul proprietatiibunurilor...

Contabilitatea și gestiunea fiscală a reevaluării mijloacelor fixe

Reevaluarea contabilă este reevaluarea efectuată de contabil sau de evaluatori autorizaţi, pentru a aduce un activ, a cărui valoare netă contabilă...

Contabilitate și gestiune fiscală

1. PREZENTAREA FIRMEI A. Date de identificare a entității Denumire S.C. MIRO S.R.L. Sediu Județ BACĂU Localitate BACĂU Strada NORDULUI Nr. 6...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Contabilitate și gestiune fiscală

Capitolul 1 Noţiuni introductive Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra...

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

Ai nevoie de altceva?