Contabilitatea instituțiilor publice

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10668
Mărime: 45.44KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Istrate
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Simona Nistor
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Cluj Napoca UBB

Extras din curs

Principalele cerinte ale reformei

Accentuarea procesului de descentralizare financiara si decizionala a institutiilor;

Cresterea complexitatii activitatii IP si a ponderii activitatilor cu caracter economic;

Armonizarea planului de conturi si a situatiilor financiare ale IP cu cele ale societatilor comerciale;

Armonizarea sistemului contabil al IP cu reglementarile internationale;

Modificarea clasificatiei bugetare in vederea evaluarii performantelor in utilizarea banilor publici (bugete pe programe);

Intoducerea obligativitatii conducerii contabilitatii de gestiune pentru urmarirea costurilor aferente programelor prevazute in buget.

Evolutia reformei contabilitatii publice

A. Cadrul international

Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) emise de IFAC

Asigura nevoia unui limbaj comun pe care intreaga comunitate financiara internationala o doreste;

Usureaza activitatea celor ce pregatesc, auditeaza sau utilizeaza situatii financiare;

Este puntea de legatura intre entitatile publice si cele private;

Contribuie la asigurarea unei baze comune pentru contabilitate si raportare in toate tarile, rezultand o mai buna si mai eficienta analiza financiara;

Contribuie la reducerea costurilor deoarece contabilii, auditorii, analistii financiari, investitorii, si organismele de reglementare nu vor ma fi obligati sa converteasca sau sa reconcilieze situatiile fiannciare dintr-un set de standarde in alt set de standarde.

Aria de aplicabilitate ale IPSAS

Standarde pentru contabilitatea de angajamente

Standarde pentru contabilitatea de casa.

stabilesc cerinte de recunoaştere, evaluare, descriere şi informaţiile de furnizat privind tranzactiile şi evenimentele in situatiile financiare de uz general.

sunt proiectate sa se aplice situatiilor financiare de uz general ale tuturor entitatilor din sectorul public.

Caracteristici IPSAS

Converg cu IFRS-urile emise de IASB, prin adaptarea lor contextului sectorului public, atunci cand este cazul;

Trateaza problemele de raportare financiara ale sectorului public care fie nu sunt tratate comprehensiv de catre IFRS-urile existente, fie pentru ele nu au fost elaborate IFRS-uri de catre IASB;

Deoarece multe IPSAS-uri pentru contabilitatea de angajamente au la baza IFRS-uri, "Cadrul general IASB pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare" reprezinta o referinta relevanta pentru utilizatorii IPSAS-urilor;

IPSASB a emis si un IPSAS comprehensiv pentru contabilitatea de casa.

În 1996, IFAC – prin Comitetul pentru sectorul public PSC a lansat un proiect de dezvoltare a unui set de standarde contabile pentru entităţile din sfera sectorului public, cunoscute sub denumirea de IPSAS.

Dupa 31 Iulie 1998, PSC a publicat 20 de Standarde IPSAS de inspiraţie IAS, având la bază modelul de contabilitate pe bază de angajamente şi care privesc următoarele domenii:

IPSAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, care cuprinde consideraţiile generale cu privire la prezentarea situaţiilor financiare, îndrumări cu privire la structura acestor situaţii financiare, respectiv cerinţe minimale privind conţinutul în condiţiile utilizării contabilităţii de angajamente

IPSAS 2 Tabloul fluxurilor de numerar, care solicită prezentarea informaţiilor cu privire la modificarea numerarului şi a echivalentului de numerar în cursul exerciţiului financiar, modificări grupate pe cele trei tipuri de activităţi: de exploatare, de investiţii sau financiare

IPSAS 3 Surplusul sau deficitul net al perioadei, erori şi modificări fundamentale în politicile contabile, specifică tratamentul contabil al schimbărilor estimărilor contabile, politicilor contabile şi a corectării erorilor fundamentale

IPSAS 4 Efectele modificărilor ratelor de schimb valutare, prezintă tratamentul contabil al tranzacţiilor în monedă străină şi al operaţiilor cu străinătatea. Standardul descrie cerinţele ce trebuie avute în vedere la stabilirea cursului valutar ce va fi utilizat pentru recunoaşterea anumitor tranzacţii în valută şi cum vor fi recunoscute în situaţiile financiare efectele financiare ale modificării ratelor de schimb valutare

IPSAS 5 Costul îndatorării, prescrie tratamentul contabil al costului îndatorării care prevede cuprinderea pe cheltuieli curente a costului îndatorării, sau tratamentul alternativ care prevede capitalizarea costului îndatorării care este direct atribuibil achiziţiei, construcţiei sau realizării unui bun ce îndeplineşte condiţiile recunoaşterii sale ca activ imobilizat.

IPSAS 6 Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea entităţilor controlate, solicită tuturor entităţilor ce deţin un control asupra altor entităţi să pregătească situaţii financiare consolidate care să consolideze toate entităţile controlate prin aplicarea metodei integrării globale. Standardul prezintă de asemenea o prezentare detaliată a conceptului de control şi modalitatea sa de aplicare în cazul sectorului public şi oferă îndrumări cu privire la determinarea existenţei controlului în vederea aplicării standardului .

IPSAS 7 Contabilitatea investiţiilor în entităţi asociate, solicită ca toate investiţiile în entităţi asociate să fie cuprinse în situaţiile financiare consolidate utilizând metoda punerii în echivalenţă, cu excepţia cazului în care investiţia este achiziţionată şi deţinută numai în vederea vânzării sale în viitorul apropiat, în acest din urmă caz se utilizează metoda costului.

IPSAS 8 Raportarea financiară a participaţiilor în societăţile mixte, solicită consolidarea proporţională ca tratament de bază contabil a părţii deţinute de entităţi din sectorul public în societăţi mixte. Ca tratament alternativ contabil al părţilor deţinute poate fi aplicată metoda punerii în echivalenţă.

IPSAS 9 Veniturile din tranzacţii comerciale, stabileşte tratamentul contabil al veniturilor din tranzacţii comerciale. Veniturile din tranzacţii necomerciale, cum ar fi impozitele colectate nu fac obiectul acestui standard, ele vor fi tratate într un standard separat.

IPSAS 10 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, descrie caracteristicile unei astfel de economii şi oferă îndrumări cu privire la retratarea situaţiilor financiare a entităţilor pentru a asigura furnizarea unei informaţii utile.

IPSAS 11 Contractele de construcţii, aplicabil atât contractelor comerciale cât şi celor publice asigură îndrumări cu privire la alocarea costului contractului şi acolo unde este posibil a venitul contractului la perioada de raportare în care s a realizat lucrarea de construcţii.

IPSAS 12 Stocuri, prescrie tratamentul contabil aplicabil stocurilor deţinute de entităţile din sectorul public şi face diferenţierea între stocurile deţinute în vederea vânzării lor în cadrul unor tranzacţii comerciale şi anumite stocuri deţinute în vederea consumului sau distribuirii. Standardul nu tratează serviciile prestate deoarece având în vedere specificul serviciilor prestate de către entităţile ce aparţin sectorului public ele vor face obiectul unui standard viitor.

IPSAS 13 Leasing, este bazat pe reglementările IAS 17 şi stabileşte cerinţele de raportare financiară cu privire la operaţiile de leasing financiar şi operaţional efectuate de entităţi publice ca locatar sau locator. S-a decis că întrucât IPSAS 13 şi proiectul IPSAS privind proprietăţile, plantaţiile şi echipamentele sunt strâns legate, este preferabil ca cele două standarde să fie puse în aplicare de la aceeaşi dată.

IPSAS 14 Evenimente ulterioare datei închiderii exerciţiului, (IAS 10), conţine anumite amendamente cu privire la necesitatea prezentării mediului în care activează sectorul public. Standardul stabileşte criteriile ce stau la baza luării deciziei cu privire la necesitatea ajustării situaţiilor financiare în cazul apariţiei unui eveniment ulterior datei de raportare.

IPSAS 15 Instrumente financiare: conţinut şi prezentare, se bazează pe IAS 32 cu acelaşi nume, şi cuprinde cerinţele de conţinut privind reflectarea instrumentelor financiare în situaţiile financiare şi clasifică instrumentele financiare ca active financiare, datorii sau capitaluri proprii.

IPSAS 16 Investiţii imobiliare, bazat pe IAS 40 cu acelaşi nume, asigură îndrumare în vederea identificării investiţiilor imobiliare din cadrul sectorului public. Standardul solicită recunoaşterea iniţială a investiţiilor imobiliare la cost şi explică faptul că dacă o imobilizare este achiziţionată costul său trebuie să reflecte valoarea sa justă de la data primei recunoaşteri în situaţiile financiare, iar ulterior investiţia imobiliară trebuie să fie evaluată la valoare justă sau cost.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 15
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 16
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 17
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 18
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 19
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 20
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 21
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 22
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 23
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 24
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 25
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 26
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 27
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 28
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 29
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 30
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 31
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 32
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 33
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 34
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 35
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 36
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 37
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 38
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 39
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 40
Contabilitatea instituțiilor publice - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

IPSAS 1 - prezentarea situațiilor financiare

INTRODUCERE IPSAS-urile reprezintă cea mai bună practică internatională de raportare financiară pentru entitătile din sectorul public. Ele se...

Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România

Introducere Motivația: Am ales această temă deoarece nu aveam cunoștințe foarte vaste în domeniul reglementărilor contabile din România la nivelul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?