Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5535
Mărime: 112.75KB (arhivat)
Publicat de: Bianca B.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

  1. Introducere 4
  2. Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în România 4
  3. Realizarea unei analize a evoluției și preluării IPSAS-urilor 12
  4. Realizarea unei comparații cu IFRS 18
  5. Concluzii 20
  6. Bibliografie 21

Extras din proiect

Introducere

Motivația: Am ales această temă deoarece nu aveam cunoștințe foarte vaste în domeniul reglementărilor contabile din România la nivelul instituțiilor publice, iar studierea standardelor IPSAS a reprezentat un bun prilej de aprofundare. De asemenea, ne-am gândit că prin abordarea acestei problematici vom dobândi cunoștințe care poate ne vor fi de folos în profesiile noastre viitoare.

Obiective: Obiectivele pe care le-am urmărit prin studierea acestei teme au fost definirea standardelor IPSAS, prezentarea gradului de adoptare a acestora în România, dar și realizarea unei comparații cu normele IFRS.

Medotologia cercetării și scurtă: Informațiile necesare le-am obținut din cărți de specialitate, pagini web, dar și din articole postate pe internet. De mare ajutor ne-au fost lucrările Contabilitatea instituțiilor publice, scrierea autorilor Adriana Tiron Tudor și Ioan Gherasim și Trecut, prezent și perpective în contabilitatea publică românească, a doamnei profesoare Cristina Silvia Nistor. Multe informații le-am obținut de pe site-ul oficial www.ipsas.org, dar și din articole consultate în biblioteca electronică papers.ssrn.com.

Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în România

Contabilitatea s-a perfecționat de-a lungul vremii astfel încât să corespundă cerințelor informaționale ale momentului. Acest domeniu se caracterizează ca fiind unul deschis și receptiv la schimbările din mediile politic, eonomic, social și cultural. În contextul procesului de globalizare, adoptarea unui limbaj comun de raportare financiară a prins contur. În acest sens, rolul central revine standardelor internaționale de raportare financiară.

Reglemetarea Comisiei Europene 1606/2002 prevede că "adoptarea și aplicarea standardelor internaționale de contabilitate în Uniunea Europeană are scopul de a armoniza raportarea financiară a entităților economice (...) în scopul garantării unui nivel ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare."

IFAC, Federația Internațională a Contabililor, fondată în 1977, reprezintă organizația mondială a contabililor. Conform IFAC, misiunea sa este "de a servi interesul public, de a întări profesia contabilă la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor economii internaționale puternice prin inițierea și promovarea aderării la standarde profesionale de înaltă calitate, a procesului convergenței internaționale a acestor standarde, precum și de a dezbate probleme de interes public, pentru care experiența profesională este extrem de relevantă." Datorită acestui organism s-a inițiat reforma sistemului contabil public, prin emiterea de standarde de contabilitate pentru sectorul public.

În procesul de globalizare a economiilor a apărut necesitatea adoptării de standarde internaționale de contabilitate și pentru sectorul public. IFAC a constituit în acest sens în anul 1995 IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), organism ce are ca prim scop elaborarea de standarde contabile de înaltă calitate, aplicabile pentru sectorul public la nivel mondial. IPSASB este un organism normalizator independent, cu rol în emiterea acestor standarde amintite anterior (IPSAS), promovarea acceptării lor și a convergenței internaționale cu aceste standarde, de asemenea publicarea de documente ce oferă îndrumări în raportarea financiară. Obiectivul IPSASB este acela de a facilita schimbul de informații între profesioniștii contabili din domeniul public, de a răspunde cerințelor organizațiilor naționale sau locale, de a promova programe educaționale sau de cercetare în domeniul public. În 1996 s-a lansat un proiect de dezvoltare a unui set de standarde contabile pentru entităţile din sfera sectorului public, cunoscute sub denumirea de IPSAS.

Aplicarea standardelor IPSAS este considerată o veritabilă revoluție, poate mult mai importantă decât cea a standardelor IFRS pentru entitățile economice, aceasta deoarece instituțiile publice vor fi administrate asemănător unei entități private, cu o contabilitate de angajamente, patrimonială și în partidă dublă. UE a decis aplicarea IPSAS din anul 2005 pentru contabilitatea proprie. La fel s-a întâmplat și în cazul ONU (Organizația Națiunilor Unite), OCDE (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică)sau Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Datorită importanței acestor norme, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și-au manifestat dorința ca țările ce se află sub obediența lor să adopte standardele IPSAS, contribuind astfel la adoptarea lor. Standardele IPSAS nu pot fi impuse nici de către IPSASB, nici de către profesia contabilă, astfel depinde de fiecare țară dacă procesul adoptării lor se va materializa sau nu. Succesul normelor emise de către IPSASB depinde de măsura în care acestea au fost adoptate de către guvernele și entitățile sectorului public din lume, de acceptarea și de susținerea acestora. În ultimii 10 ani, în România au avut loc procese de modificare a reglementărilor contabile în procesul implementării standardelor IFRS și IPSAS.

Preview document

Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 15
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 16
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 17
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 18
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 19
Contabilitatea instituțiilor publice - IPSAS în România - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice - IPSAS in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitatea datoriilor comerciale la instituțiile publice

Pentru evidenta datoriilor pe care institutia si le creeaza, in calitatea sa de beneficiar debunuri materiale, lucrari si servicii, se folosesc,...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Raport - Instituțiile publice

Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor...

Te-ar putea interesa și

Istoria contablitatii instituțiilor publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitatea instituțiilor publice

1. INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi actuală a contabilităţii, şi anume standardele...

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor...

IPSAS 12 - Stocuri

Capitolul I Introducere Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) sunt exemple de bună practică în acest domeniu...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Apariția și adoptarea IPSAS-urilor în diferite țări Introducere: Datorită diversității schimbărilor de natură economică, socială, culturală și...

Contabilitatea instituțiilor publice - caracteristici și reguli specifice

1.Sistemul bugetar 1.1 Consideraţii teoretice privind bugetul Finanţele publice sunt influenţate de 3 legi specifice ce marchează cele trei...

IPSAS 4 - Efectele Variației Cursurilor de Schimb Valutar

ASPECTE TEORETICE În România, dezvoltarea sistemului de contabilitate şi-a propus ca obiectiv principal alinierea legislaţiei contabile româneşti...

Ai nevoie de altceva?