Contabilitatea Instituțiilor Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 36583
Mărime: 825.89KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Negoiță
Puncte necesare: 0
Informatii despre procesul de bugetare, contabilitatea activelor fixe, capitaluri

Extras din curs

Instituţiile publice sunt încadrate în sectorul instituţional „Administraţie publică”. Sectoarele instituţionale sunt grupări de unităţi instituţionale în funcţie de anumite trăsături comune ale acestora.

Sectorul „Administraţie publica” grupează toate unităţile ce au ca funcţie principală realizarea de servicii necomerciale destinate celorlalte sectoare instituţionale, în vederea redistribuirii veniturilor în economie. Resursele principale ale acestui sector sunt constituite din impozitele şi taxele obligatorii preluate de la celelalte sectoare instituţionale. Acest sector este compus din:

- administraţia publică centrală

- administraţia publică locală

- administraţia asigurărilor sociale

Instituţiile publice pot fi definite ca „entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi, de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la preţul factorilor*. Veniturile încasate de instituţiile publice nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli” (definiţie).

*Preţul factorilor cuprinde cheltuielile efectuate de instituţie pentru obţinerea serviciului în folosul comunităţii – cheltuieli cu forţa de muncă, cu consumul de materiale şi de alte servicii necesare desfăşurării activităţii. (preţul factorilor – ck)

Legea 500/2002 stipulează că denumirea de „instituţie publică” se referă de fapt la denumirea generică dată Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, ale autorităţii publice, instituţiilor publice autonome, precum şi instituţiilor din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al acestora.

În România, din categoria instituţiilor publice fac parte:

- Parlamentul

- Preşedinţia României

- Guvernul

- Ministerele

- Celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale

- Alte autorităţi publice

- Autoritatea judecătorească

- Instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală

Parlamentul este organul de decizie în domeniul finanţelor publice. Acesta aprobă legile bugetare anuale şi legile de rectificare, elaborate de guvern. În cazul în care legile bugetare anule depuse în termen legal nu sunt aprobate de parlament până la 15 decembrie a anului anterior, Guvernul poate cere Parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă. În cadrul dezbaterilor anuale privind Legea bugetară anuală, nu pot fi aprobate majorări de cheltuieli care produc creşterea deficitului bugetar. De asemenea, Parlamentul adoptă legile contului general anual de execuţie.

Guvernul este organul suprem al administraţiei de stat care asigură realizarea politicii fiscal-bugetare. Pentru acesta va ţine seama de proiecţiile economice şi priorităţile politice cuprinse în Programul de guvernare aprobat de Parlament. Guvernul are următoarele prerogative:

- asigură elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv şi proiecţia acesteia pentru următorii trei ani;

- elaborează proiectele legilor bugetare anuale pe care le transmite spre aprobare Parlamentului;

- exercită conducerea activităţii executive a finanţelor publice; în acest scop examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar;

- supune spre adoptare Parlamentului proiectele legilor de rectificare şi a contului general anual de execuţie;

- are calitatea de a utiliza fondul de rezervă bugetară şi fondul de intervenţii, pe baza hotărârilor guvernamentale;

Ministerul Finanţelor Publice este organismul guvernamental care are cele mai importante atribuţii în domeniul finanţelor publice:

- pregăteşte proiectele legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare şi ale legilor privind aprobarea contului general de execuţie;

- dispune măsuri pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;

- emite normele metodologice pentru aprobarea bugetelor şi forma de prezentare a acestora;

- emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile privind încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea;

- solicită rapoarte şi informaţii instituţiilor care gestionează fonduri publice;

- aprobă clasificaţiile bugetare, precum şi modificarea acestora;

- analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetului;

- furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu ajutorul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor bugetare anuale;

- asigură monitorizarea execuţiei bugetare şi propune guvernului măsuri pentru reglementarea eventualelor abateri;

- avizează, în faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele şi alte înţelegeri încheiate cu partenerii externi şi proiectele de acte normative care conţin implicaţii financiare;

- stabileşte conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite;

- blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite;

- dispune măsuri pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani rezultate din contribuţia financiară externă acordată Guvernului României;

- colaborează cu B.N.R. la elaborarea balanţei de plăţi externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor în domeniul monetar şi valutar;

- prezintă semestrial Guvernului şi comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale parlamentului, împreună cu B.N.R., informări despre modul de realizare a balanţei de plăţi externe şi a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi propune soluţii de acoperire a deficitului;

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 16
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 17
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 18
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 19
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 20
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 21
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 22
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 23
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 24
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 25
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 26
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 27
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 28
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 29
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 30
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 31
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 32
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 33
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 34
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 35
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 36
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 37
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 38
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 39
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 40
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 41
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 42
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 43
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 44
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 45
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 46
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 47
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 48
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 49
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 50
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 51
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 52
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 53
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 54
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 55
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 56
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 57
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 58
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 59
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 60
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 61
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 62
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 63
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 64
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 65
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 66
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 67
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 68
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 69
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 70
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 71
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 72
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 73
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 74
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 75
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 76
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 77
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 78
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 79
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 80
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 81
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 82
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 83
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 84
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 85
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 86
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 87
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 88
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 89
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 90
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 91
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 92
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 93
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 94
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 95
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 96
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 97
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 98
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 99
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 100
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 101
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 102
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 103
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 104
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 105
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 106
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 107
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 108
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Institutiilor Publice
  • 0. plan de ct inst.doc
  • 1. cap 1.doc
  • 2. CAP 2 BUGET.doc
  • 3. cap 3.1 capitaluri.doc
  • bilant si ct de rez.doc

Alții au mai descărcat și

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor...

Bugetul Uniunii Europene

Introducere Ce este Uniunea Europeană? ,,Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de țări europene...

Organizarea și Conducerea Contabilității Instituțiilor Publice

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE Potrivit Art. 1 din Lg. contabilităţii nr. 82/1991, instituţiile publice cu personalitate...

Monografie contabilitate publică

1. Scurt istoric. Obiect de activitate În octombrie 1889, Vasile Alexandrescu Urechia „profesor, academician, deputat şi senator în forul...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

IFRS pt instituții publice

În prezent, aproape fiecare tara sau grup de tari are propriul sau sistem de contabilitate, contabilitatea fiind o stiinta cu profunde radacini...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?