Contabilitatea Întreprinderilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6353
Mărime: 52.04KB (arhivat)
Publicat de: Augustin-Ionel Luca
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Întreprinderea

Este instituţional înregistrată ca partener legal în baza legii 31 republicată. Întreprinderea reprezintă baza de impunere pentru legislaţia financiară şi în acelaşi timp este principalul realizator de plus valoare într-o economie.

Întreprinderea are o serie de funcţii economice:

-funcţia productivă

-funcţia comercială

-funcţia financiară

Întreprinderea este structura cea mai importantă dintr-o economie

Patrimoniul întreprinderii

Este format din toate structurile de activ şi de pasiv ale întreprinderii care participă într-un mod direct sau indirect la procesul de exploatare şi activităţile conexe exploatării

Patrimoniul unei întreprinderi este ceea ce numim “Structuri de Bază” şi anume structuri de activ şi structuri de pasiv. Patrimoniul se găseşte aproape în totalitate în aceste structuri.

Contabilitatea se ocupă cu studiul structurilor de bază.

Întreprinderea realizează venituri care se constituie pe trei direcţii principale:

1. venituri din activitatea de bază

2. venituri din activitatea financiară

3. venituri excepţionale

Cheltuielile, costurile întreprinderii sunt şi ele aferente fiecărui tip de venit.

-cheltuieli de exploatare

-cheltuieli financiare

-cheltuieli din activitatea de bază.

Rezultatul financiar constituit ca diferenţă între venituri şi cheltuieli se va constituii în trei categorii: - activităţi de exploatare

- activităţi financiare

-activităţi excepţionale

Structurile de bază de activ sunt:

A. Imobilizările necorporale

-cheltuielile de înfiinţare

-cheltuielile de cercetare- dezvoltare

-cheltuielile restructurare

-cheltuielile pentru achiziţia de brevete, licente, mărci etc.

B. Imobilizările corporale-imobilizare în structura constituită în clădiri, utilaje care participă la producţie pe o perioadă de timp nedeterminată.

C. Imobilizări financiare-se constituie în resurse băneşti, numerar, disponibil la bancă, elemente de trezorerie, acţiuni, obligaţiuni şi alte tipuri de participaţiuni ale întreprinderii.

Principalele structuri de pasiv:

- Capitalul propriu

- Capitalul atras

- Creanţe

- Furnizori

- Decontări cu bugetul statului

- Fonduri speciale

Profitul este structura de pasiv deoarece reprezintă un drept potenţial, iar pierderea este de activ deoarece este o diminuare de resurse , se resimte material.

Contabilitatea se poate clasifica ca fiind:

a. contabilitatea financiară –este contabilitatea care se ocupă de contabilitatea unei întreprinderi în viziunea ei relaţională cu sistemul de impozitare a unui stat în corelaţie cu legislaţia aferentă acestui sistem. Ea se diferenţiază în funcţie de cele două modele europene, modelul anglosaxon-impunerea pe venit şi modelul francez-impunerea se face după deducerea costurilor.

Normele actuale europene şi tendinţele din activitatea modernă duc la o apropiere şisimplificare a celor două modele.În România se aplică în principiu mai multe modele şi anume modelul eurofrancez pentru toate întreprinderile şi modelul de impozitare pe venit, modelul de contabilizare a IMM-rilor.

Atunci când se îndeplinesc condiţiile ,adică cifra de afaceri<100 miiE şi personal nu mai mult de 10 salariaţi.

Contabilitatea financiară este contabilitatea care face o analiză macro. Principalele funcţiuni sunt prelucrarea informaţiei pe care firmele le fac lunar, trimestrial şi anual.

b.contabilitatea managerială sau de gestiune --această viziune asupra contabilităţii este o viziune de detaliu şi se construieşte pe sistemul de evidenţă şi contabilizare a tuturor costurilor participante la realizarea unui venit

-un element de măsurare a eficienţei, a modului în care o întreprindere îşi consumă resursele pentru realizarea unui produs final, serviciu în condiţii de maximă profitabilitate

-urmăreşte costurile în mod analitic pe fiecare în parte indiferent de structura lor şi de modul cum participă la procesul economic

-îndeplineşte funcţia de control asupra patrimoniului unei întreprinderi deoarece ea se ocupă cu evidenţa şi gestionarea tuturor resurselor unor întreprinderi.

Preview document

Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 1
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 2
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 3
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 4
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 5
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 6
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 7
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 8
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 9
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 10
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 11
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 12
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 13
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 14
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 15
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 16
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 17
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 18
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 19
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 20
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 21
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 22
Contabilitatea Întreprinderilor - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Intreprinderilor
  • curs1C.doc
  • curs2C.doc
  • curs3C.doc
  • curs4C.doc
  • curs5C.doc
  • curs9C.doc
  • cursx.doc

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Contabilitatea creanțelor întreprinderii

IMPOZITUL PE PROFIT Conceptul de impozit Impozitul este o prelevare obligatorie si gratuita efectuata de catre stat asupra resurselor sau...

Ai nevoie de altceva?